• Perduota dar viena peticija dėl pernelyg ilgos suėmimo trukmės

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas) perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei Rolando Borisovo bylą (peticijos Nr. 10495/21), kurioje pareiškėjas, remdamasis Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 5 straipsnio (teisė į laisvę ir saugumą) 3 dalimi, skundžiasi dėl pernelyg ilgos suėmimo trukmės.

    

   Iš bylos duomenų matyti, kad pareiškėjas, kartu su kitais asmenimis, buvo sulaikytas 2018 m. balandžio 17 d., įtariant jį didelio kiekio narkotikų kontrabanda, neteisėtu disponavimu šaunamaisiais ginklais, pinigų plovimu ir kitais nusikaltimais. Pareiškėjo suėmimas buvo nuolat tęsiamas, nes teismas įžvelgė esant šios kardomosios priemonės taikymo pagrindus, taip pat motyvuojant tuo, jog baudžiamoji byla yra didelės apimties ir sudėtinga. 2021 m. gegužės 3 d. pareiškėjo suėmimas buvo pakeistas švelnesnėmis kardomosiomis priemonėmis.  

    

   Atsižvelgdamas į perduotoje peticijoje išdėstytas aplinkybes, Teismas šioje byloje vertins, ar pareiškėjo suėmimo trukmė nepažeidė „įmanomai trumpiausio laiko“ reikalavimo pagal Konvencijos 5 straipsnio 3 dalį. Teismas taip pat spręs, ar valdžios institucijos parodė „ypatingą stropumą“ organizuojant pareiškėjui iškeltos baudžiamosios bylos, kurios metu jis buvo kardomajame kalinime, nagrinėjimą.

    

  Atgal