• Perduota Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komiteto byla dėl galimos asmens ekstradicijos į Baltarusijos Respubliką

    • Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetas perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei Ihar Akulich skundą prieš Lietuvą (bylos Nr. 2989/2017). Pareiškėjas teigia, kad atmetus jo prašymą dėl prieglobsčio suteikimo Lietuvoje, jis gali bet kuriuo momentu išduotas Baltarusijos Respublikai pagal Baltarusijos Respublikos generalinės prokuratūros teisinės pagalbos prašymą (šiuo metu Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama byla dėl pareiškėjo ekstradicijos). Šioje byloje bus vertinama, ar pareiškėjo tariamo išsiuntimo kontekste buvo pažeistas Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 7 straipsnis, numatantis, kad niekas negali būti kankinamas arba patirti žiaurų, nežmonišką ar žeminantį jo orumą elgesį arba būti taip baudžiamas, 10 straipsnio 1 dalis, numatanti, kad su visais asmenimis, kuriems atimta laisvė, turi būti elgiamasi humaniškai ir gerbiant prigimtinį žmogaus asmenybės orumą, 17 straipsnis, kuriame numatytas kišimosi į privataus ir šeimos gyvenimo draudimas, 14 straipsnio 1 dalis dėl teisės į teisingą bylos nagrinėjimą bei 25 straipsnio b punktas dėl balsavimo teisės. Taip pat Komitetas, remdamasis Komiteto Reglamento 92 taisykle, prašo Lietuvos Respublikos taikyti laikinąsias apsaugos priemones – neišsiųsti p. I. Akulich į Baltarusijos Respubliką iki tol, kol jo byla bus išnagrinėta Komitete, atsižvelgiant į asmenį galimai žeminančias kalinimo sąlygas Baltarusijos SIZO-1 UDIN tipo kalėjime.

       

      Lietuvos Respublikos Vyriausybės prašoma pateikti pastabas dėl skundo priimtinumo ir esmės.

    Atgal