• Perduota peticija dėl apribotos asmens teisės kreiptis į teismą, priteisus iš jo bylinėjimosi išlaidas viešojo administravimo subjektui

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – EŽTT) perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei peticiją Gruzdas prieš Lietuvą (Nr. 21049/21), kurioje pareiškėjas, remdamasis Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 6 straipsnio (Teisė kreiptis į teismą) 1 dalimi ir Pirmojo protokolo 1 straipsniu (nuosavybės apsauga), skundžiasi, kad nacionaliniai teismai iš pareiškėjo nepagrįstai priteisė bylinėjimosi išlaidas viešojo administravimo subjekto naudai.

    

   Pareiškėjas kreipėsi į nacionalinį administracinį teismą su prašymu panaikinti valstybės valdomos AB „Amber Grid“ sprendimą neišduoti techninių projektavimo sąlygų jo gyvenamojo namo statybai, per kurio žemės sklypą eina magistralinis dujotiekis. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas panaikino AB „Amber Grid“ sprendimą neduoti sutikimo gyvenamojo namo statybai ir grąžino bendrovei klausimą dėl sprendimo priėmimo nagrinėti iš naujo. Teismas AB „Amber Grid“, atstovaujamai advokatų, naudai iš pareiškėjo priteisė 2482,12 eurų bylinėjimosi išlaidas, nurodydamas, kad juridinis asmuo, esantis magistralinio dujotiekio savininku, nėra subjektas, įsteigtas vykdyti viešąjį administravimą, todėl jis galėjo pirkti teisines paslaugas iš šalies.

    

   Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, atmesdamas pareiškėjo prašymą dėl proceso atnaujinimo, be kita ko teigė, kad iškilus sudėtingam teisiniam klausimui viešojo administravimo subjekto vidiniai resursai gali būti nepakankami ir tik advokato dalyvavimas sudarytų sąlygas tinkamai apginti valstybės interesus teisme. Iš pareiškėjo buvo papildomai priteista 582 eurai bylinėjimosi išlaidų.

    

   Pareiškėjas EŽTT skundžiasi, kad bylinėjimosi išlaidos, priteistos valstybės valdomos įmonės, kuriai patikėtos viešojo administravimo funkcijos, naudai buvo neproporcingai didelės ir nepagrįstos. Pareiškėjo teigimu, viešosios valdžios įstaigas teismuose turėtų atstovauti jose dirbantys teisininkai. Be to, pareiškėjo atveju rizika, kad teks padengti valstybės teisinio atstovavimo administracinėse bylose išlaidas, buvo ypač didelė, nes klausimas buvo susijęs su valstybės įmone, kuri ab initio turėjo privilegijuotą padėtį bylinėjimosi išlaidų atžvilgiu ir apskritai turėjo daug daugiau išteklių.

    

   EŽTT, spręsdamas dėl peticijos priimtinumo ir esmės, vertins, ar buvo pažeista pareiškėjo teisė kreiptis į teismą ir į nuosavybės apsaugą dėl to, kad nacionaliniai teismai įpareigojo jį atlyginti bylinėjimosi išlaidas, kurias bendrovė „Amber Grid“ patyrė administracinio teismo proceso metu dėl techninių projektavimo sąlygų pareiškėjo gyvenamojo namo statybai neišdavimo.

  Atgal