• Perduota peticija dėl atšaukimo iš pareigų aplinkybių ir jas vertinusio teismo proceso neteisingumo

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei Audronės Ispiryan peticiją prieš Lietuvą (Nr. 11643/20), kurioje, remdamasi Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos teisę į teisingą bylos nagrinėjimą numatančiu 6 straipsniu bei diskriminaciją draudžiančiu 14 straipsniu, pareiškėja skundžiasi dėl atšaukimo iš mokyklos direktorės pareigų aplinkybių ir tariamai neteisingo jų vertinimo nacionaliniuose teismuose.

    

   2014 m. rugpjūtį A. Ispiryan pradėjo eiti Šiaulių „Rasos“ progimnazijos direktorės pareigas. 2017 m. prieš pareiškėją buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kyšininkavimo, tyrimas buvo pradėtas ir prieš mokyklos buhalterę. Teismo sprendimu pareiškėja buvo nušalinta nuo pareigų. Panašiu metu tyrimai buvo pradėti ir prieš kitų mokyklų vadovus dėl analogiškų kaltinimų, kurie pareiškėjos teigimu, nebuvo atšaukti ir toliau ėjo savo pareigas.

    

   Dar nepasibaigus ikiteisminiam tyrimui pareiškėjos byloje, Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2018 m. spalio 2 ir 4 d. posėdžiuose aptarė pareiškėjos situaciją ir nusprendė atšaukti pareiškėją iš jos užimamų pareigų dėl prarasto pasitikėjimo. Minėtų posėdžių metu buvo pasisakyta, kad pusantrų metų trunkantis pareiškėjos nušalinimas nuo pareigų parodo jai pareikštų kaltinimų sunkumą ir pagrįstumą, kartu buvo pažymėta, jog pareiškėjos nušalinimo metu mokykla buvo be vadovo, o pareikšti kaltinimai darė neigiamą įtaką mokyklos įvaizdžiui. Savivaldybė prarado pasitikėjimą pareiškėja ir tam nebuvo būtina įrodyti pareiškėjos kaltę dėl jai inkriminuotų nusikalstamų veikų.

    

   Pareiškėjai kaltinimai pareikšti keliose baudžiamosiose byloje, bylos dar nagrinėjamos pirmos instancijos teismuose.

    

   A. Ispiryan apskundė teismui atšaukimą iš pareigų, reikalaudama grąžinti į darbą ir atlyginti žalą. Pareiškėja tvirtino, kad jos atšaukimas iš pareigų dar tebevykstant ikiteisminiam tyrimui pažeidė nekaltumo prezumpciją ir kad ji buvo diskriminuojama, palyginti su dviem kitais mokyklų vadovais, kurie buvo tokioje pačioje padėtyje kaip pareiškėja, tačiau nebuvo atleisti. Nacionaliniai teismai pareiškėjos skundus atmetė, nusprendę, kad darbdavys šiuo atveju turi absoliučią teisę atšaukti vadovą iš pareigų, taip pat buvo nuspręsta, kad Šiaulių miesto savivaldybės taryba turėjo rimtų priežasčių, dėl kurių prarado pasitikėjimą pareiškėja. Apeliacinės instancijos teismas nusprendė, kad nebūtina nagrinėti argumentų dėl nekaltumo prezumpcijos, kaip ir skundo dėl diskriminacijos. Pareiškėjos kasacinio skundo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nepriėmė nagrinėti.

    

   Šioje byloje Europos Žmogaus Teisių Teismas vertins, ar pareiškėjai apskritai buvo užtikrinta teisė į teisingą teismą nagrinėjant jos civilinį ieškinį dėl atšaukimo iš pareigų dėl tariamai neįvertintų kai kurių jos argumentų nacionaliniuose teismuose, taip pat ar pareiškėjai buvo užtikrinta nekaltumo prezumpcija ir ar pareiškėja nebuvo diskriminuojama dėl jos vyro tautybės.

  Atgal