• Perduota peticija dėl įpareigojimo nugriauti statinius

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas ar EŽTT) perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei pareiškėjo Žilvino Povilonio peticiją prieš Lietuvą (peticijos Nr. 81624/17), kurioje pareiškėjas skundžiasi dėl tariamo Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) pirmojo protokolo 1 straipsnio (nuosavybės apsauga) pažeidimo ir Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies (teisė į teisingą bylos nagrinėjimą) pažeidimo.

    

   Nuo 2009 m. spalio mėn. valčių nuomos punktas Druskininkų m. nuosavybės teise priklausė trečiajam asmeniui R.B., valstybinės žemės sklypas (0,2130 ha) po valčių nuomos punktu buvo išnuomotas valčių nuomos punkto savininkui R.B. 2010 m. spalio 12 d. R.B. nuosavybės teise priklausantis valčių nuomos punktas sudegė. 2011 m. po anksčiau buvusio valčių nuomos punktu esantis ir R.B. nuomotas žemės sklypas sujungtas su kitais Druskininkų savivaldybės naudojamais valstybinės žemės sklypais, pakeistas sklypo naudojimo būdas ir pobūdis bei visas sujungtas ir naujai suformuotas sklypas ne aukciono tvarka išnuomotas R.B. 2012 m. gegužės 15 d. ir 2013 m. gruodžio 17 d. Druskininkų savivaldybės administracija išdavė R.B. statybos leidimus gyvenamajam namui statyti šiame suformuotame sklype. 2014 m. balandį pareiškėjas ir jo sutuoktinė iš R.B. nusipirko nepabaigtą statyti namą. 2014 m. birželio 4 d. Druskininkų savivaldybės administracija pareiškėjui išdavė statybos leidimą tęsti gyvenamojo namo statybos darbus. 2014 m. kovo 14 d. į nacionalinį teismą kreipėsi Generalinės prokuratūros prokuroras prašydamas panaikinti valstybinės žemės suformuoto sklypo nuomos sutartį ir statybą leidžiančius dokumentus bei įpareigoti pareiškėją nugriauti gyvenamąjį namą bei kiemo statinius, nes prašomi panaikinti dokumentai buvo priimti pažeidžiant esmines teritorijų planavimą, valstybinės žemės nuomą ir statybas reglamentuojančių teisės aktų nuostatas.

    

   2015 m. spalio 19 d. sprendimu Vilniaus miesto apylinkės teismas atmetė prokuroro ieškinį. Prokuroras pateikė apeliacinį skundą ir 2016 m. gruodžio 23 d. Vilniaus apygardos teismas panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą ir tenkino prokuroro apeliacinį skundą. 2017 m. birželio 22 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – LAT) paliko apeliacinės instancijos Vilniaus apygardos teismo sprendimo dalis dėl valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties panaikinimo, detaliojo planavimo sujungiant žemės sklypus ir keičiant sklypo naudojimo būdą ir pobūdį bei pareiškėjo įpareigojimo nugriauti statinius ginčo žemės sklype nepakeistas.

    

   LAT sutiko su apeliacinės instancijos teismu, kad sudegus valčių nuomos punktui ir nenumatant jo atstatyti bei naudoti pagal ankstesnę paskirtį, su R.B. nebuvo teisinio pagrindo sudaryti valstybinės žemės ne aukciono tvarka sutarties naujam gyvenamajam namui statyti. Kaip ir apeliacinės instancijos teismas, LAT pripažino, kad ginčo teritorijos naudojimo būdo ir pobūdžio pakeitimas detaliuoju planu buvo neteisėtas, nes 0,2130 ha valstybinės žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis negalėjo būti pakeisti nekeičiant Bendrojo plano. LAT taip pat sutiko, kad suformuotame ginčo žemės sklype nustatyta specialioji žemės naudojimo sąlyga – antroji kurorto apsaugos zonos juosta (šioje juostoje draudžiama vykdyti statybos ir kasybos darbus, nesusijusius su kurorto paskirtimi ir jo plėtojimu). Šiuo požiūriu LAT priminė, kad 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 XVI skyriuje buvo reguliuojamos pirmiau minėtos „Kurortų apsaugos zonos“. 2015 m. rugsėjo 23 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1025 Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 XVI skyrius dėl kurortų apsaugos zonų pripažintas negaliojančiu. Tačiau Vyriausybės 2016 m. gegužės 2 d. nutarimu Nr. 438 2015 m. rugsėjo 23 d. Vyriausybės nutarimas Nr. 1025 pripažintas netekusiu galios. LAT, atsižvelgdamas į Konstitucinio Teismo vertinimą 2016 m. liepos 8 d. nutarime dėl pirmiau minėtų Vyriausybės nutarimų Nr. 1025 ir Nr. 438, pripažino, kad Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 XVI skyriaus galiojimas atstatytas nuo 2016-05-05, įsigaliojus Vyriausybės 2016 m. gegužės 2 d. nutarimui Nr. 438. Galiausiai, LAT pripažino, kad nebuvo galimybės pašalinti neteisėtos statybos padarinių pastato nenugriaunant, todėl įpareigojo pareiškėją nugriauti statomą gyvenamąjį namą ir kiemo statinius.

    

   Šioje byloje EŽTT vertins, ar buvo laikomasi teisinio tikrumo principo, garantuojamo Konvencijos 6 § 1 straipsnyje, atsižvelgiant į tai, kad nacionaliniai teismai įpareigojo pareiškėją nugriauti pareiškėjo statinius. Teismas taip pat vertins, ar buvo įsikišimas į pareiškėjo nuosavybės teises Konvencijos pirmojo protokolo 1 straipsnio požiūriu. Galiausiai, jeigu toks įsikišimas buvo, ar šis įsikišimas buvo pateisintas pagal Konvencijos pirmojo protokolo 1 straipsnį.

  Atgal