• Perduota peticija dėl kurstymo padaryti nusikaltimą, taikant nusikalstamos veikos imitavimo modelį

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas) perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei peticiją prieš Lietuvą, kurioje, remdamasis Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 6 straipsnio (Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą) 1 dalimi, pareiškėjas skundžiasi, jog buvo sukurstytas padaryti nusikaltimą, pažeidžiant jo teisę į teisingą bylos nagrinėjimą.

    

   Kęstas Ramanauskas savo peticijoje (Nr. 55146/14), remdamasis Konvencijos 6 straipsnio 1 dalimi, skundžiasi dėl to, kad nacionaliniai teismai netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą ir nepagrįstai priėmė apkaltinamąjį nuosprendį. Pareiškėjas, dirbęs advokatu, pritaikius nusikalstamos veikos imitacijos elgesio modelį, 2012 m. buvo nuteistas pagal veikos padarymo metu galiojusį Baudžiamojo kodekso 226 straipsnį (Tarpininko kyšininkavimas).

    

   Pareiškėjas teigia, kad buvo sukurstytas padaryti nusikaltimą, baudžiamajame procese prieš jį buvo naudojami kurstymo veiksmais bei neteisėtų priemonių pagalba surinkti įrodymai.

    

   Teismas, spręsdamas dėl K. Ramanausko peticijos priimtinumo ir esmės, vertins, ar pareiškėjui buvo užtikrinta teisė į teisingą bylos nagrinėjimą, sprendžiant jam pareikšto baudžiamojo kaltinimo klausimą, remiantis Konvencijos 6 straipsnio 1 dalimi, t.y., ar pareiškėjas buvo sukurstytas padaryti nusikaltimą.

    

   Pažymėtina, jog 2008 m. Europos Žmogaus Teisių Teismas yra priėmęs sprendimą kitoje to paties pareiškėjo byloje prieš Lietuvą (peticijos Nr. 74420/01), konstatuodamas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalies pažeidimą. Pareiškėjas, tuo metu dirbęs prokuroru Kaišiadorių rajone, pritaikius nusikalstamos veikos imitacijos elgesio modelį, 2000 m. buvo nuteistas už 2500 JAV dolerių kyšio paėmimą. Teismui jis skundėsi, kad buvo sukurstytas padaryti nusikaltimą, pažeidžiant jo teisę į teisingą teismą pagal Konvencijos 6 straipsnio 1 ir 3 dalis, t.y. dėl to, kad baudžiamajame procese prieš pareiškėją buvo naudojami kurstymo veiksmais surinkti įrodymai ir dėl neturėjimo galimybės apklausti liudytoją.

  Atgal