• Perduota peticija dėl netinkamo pranešimo apie priimtą apeliacinės instancijos teismo nutartį

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas) perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei Gliaubertų peticiją prieš Lietuvą (peticijos Nr. 67467/17), kurioje pareiškėjai skundžiasi dėl tariamo Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencijos) 6 straipsnio (teisė į teisingą bylos nagrinėjimą) 1 dalies pažeidimą dėl netinkamo pranešimo apie priimtą apeliacinės instancijos teismo nutartį dėl testamento pripažinimo negaliojančiu.

    

   Pareiškėjai Teismui skundžiasi, kad Vilniaus apygardos teismas Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. gruodžio 7 d. nutartį išsiuntė klaidingu pašto adresu. Apie priimtą nutartį pareiškėjai sužinojo atsitiktinai 2017 m. kovo mėnesio pradžioje, kai iki teismo nutarties apskundimo buvo likusios vos kelios dienos ir dėl to jie nespėjo tinkamai surašyti kasacinį skundą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atsisakė priimti jų pateiktą kasacinį skundą konstatavęs, kad jame nėra keliama teisės klausimų, kurie atitiktų CPK 346 str. 2 dalyje nurodytus bylos peržiūrėjimo kasacine tvarka pagrindus.

    

   Teismas, spręsdamas dėl Gliaubertų peticijos priimtinumo ir esmės, vertins, ar pareiškėjai buvo tinkamai informuoti apie priimtą Vilniaus apygardos teismo nutartį Konvencijos 6 straipsnio požiūriu.

  Atgal