• Perduota peticija dėl pareiškėjų (trečiojo asmens įkeisto turto savininkų) ir hipotekos kreditoriaus interesų pusiausvyros tariamo neužtikrinimo

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas arba EŽTT) perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei peticiją Rima Skopienė and Mindaugas Ambrasas prieš Lietuvą (peticija Nr. 2677/22), kurioje pareiškėjai skundžiasi, kad Lietuvos teismai neužtikrino praktiškos ir veiksmingos pareiškėjų nuosavybės teisių apsaugos. Nacionaliniai teismai pripažino, kad pareiškėjai pardavė savo turtą dėl apgaulės, tačiau turtas pareiškėjams buvo grąžintas su papildomais apribojimais – turtas įkeistas hipotekos sutartimi, kuria buvo siekiama užtikrinti ne pareiškėjams, o G. S. suteiktą paskolą. Pareiškėjai teigia, kad G. S. iškelta bankroto byla, todėl pareiškėjų turtas gali būti parduotas išieškojimo procese be pareiškėjų kaltės.

    

   Pareiškėjai yra brolis ir sesuo. 2011 m. lapkričio 7 d. pareiškėjai po savo tėvų mirties paveldėjo žemės sklypą su statiniais, kuriuos 2011 m. lapkričio 11 d. pardavė VŠĮ „VB“. VŠĮ „VB“ minėtą turtą 2012 m. sausio 17 d. pirkimo–pardavimo sutartimi pardavė VŠĮ „VB“ direktoriui G. S. ir jo sutuoktinei V. S. 2012 m. sausio 19 d. kredito unija (toliau – KU) su G. S. sudarė paskolos sutartį. Paskolos sutarties tinkamas įvykdymas buvo užtikrintas 2012 m. sausio 27 d. sutartine hipoteka, kurios pagrindu KU naudai buvo įkeistas G. S. ir V. S. iš VŠĮ „VB“ įgytas nekilnojamasis turtas: žemės sklypas su statiniais. Vėliau G. S. ir V. S. pirkimo–pardavimo sutarties pagrindu pardavė dalį žemės sklypo ir atidalijo jį iš bendrosios dalinės nuosavybės.

    

   Nenustatytą dieną pareiškėjai kreipėsi su ieškiniu į teismą dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo. Pareiškėjai teigė, kad negavo jokių pinigų iš VŠĮ „VB“, nuo pirmojo ginčijamo sandorio sudarymo dienos iki šiol gyvena namų valdoje, ją prižiūri, moka mokesčius ir nežinojo, kad VŠĮ „VB“ perleido jų turtą kitiems asmenims. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. rugsėjo 25 d. nutartimi pripažino, kad sandoriai buvo sudaryti apgaulės būdu ir taikė restituciją – įpareigojo G. S. ir V. S. grąžinti lygiomis dalimis po ½ pareiškėjams nekilnojamąjį turtą natūra, o už dalį G. S. ir V. S. parduoto žemės sklypo priteisti iš G. S. ir V. S. pareiškėjams piniginę kompensaciją.

    

   2019 m. pareiškėjai pakartotinai kreipėsi į teismą, prašydami panaikinti 2012 m. sausio 27 d. sutartinės hipotekos sandorį, sudarytą tarp G. S. ir V. S. bei KU ir panaikinti hipotekos kreditorės KU teisę į įkeistą turtą. Kauno apygardos teismas ir Lietuvos apeliacinis teismas, atsižvelgdami į tai, kad G. S. bei V. S. tapo įkeisto turto savininkais teismo pripažintų negaliojančiais pirkimo-pardavimo sandorių pagrindu, ir atitinkamai įkeitė ginčo nekilnojamąjį turtą, nebūdami šio turto savininkais, pripažino negaliojančiu 2012 m. sausio 27 d. sutartinės hipotekos sandorį, sudarytą tarp G. S. bei V. S. ir KU. Tačiau nacionaliniai teismai, remdamiesi Civilinio kodekso (toliau – CK) 4.197 straipsnio 6 dalimi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, nustatė, kad sąžiningo hipotekos kreditoriaus KU interesai turi būti apginti ir todėl teisė į įkeistą turtą išlieka net pripažinus hipotekos sandorį negaliojančiu.

    

   Pareiškėjai 2021 m. birželio mėn. kasaciniame skunde teigė, kad nors jų situacijoje CK nustatyta galimybė ginti sąžiningo kreditoriaus teises, tačiau nenustatyta galimybė ginti įkeisto turto sąžiningų savininkų teisių. Pareiškėjai prašė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo tiesiogiai remtis Konstitucija ir ginti jų teises nuo nepagrįstų nuosavybės suvaržymų, užtikrinant teisingą pusiausvyrą tarp jų ir KU teisių. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atsisakė priimti kasacinį skundą.

    

   Šioje byloje EŽTT vertins, ar valstybė įvykdė savo pozityvius įsipareigojimus pagal Konvencijos pirmojo protokolo 1 straipsnį (nuosavybės apsauga). Visų pirma, ar nacionaliniai teismai tinkamai atsižvelgė į pareiškėjų argumentus dėl būtinybės užtikrinti teisingą jų ir KU teisių pusiausvyrą ir ar teismai ją užtikrino.

  Atgal