• Perduota peticija dėl pataisos namų atsisakymo aprūpinti nuteistąjį raštinės reikmenimis

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas) perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei peticiją prieš Lietuvą, kurioje pareiškėjas, netiesiogiai remdamasis Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 6 straipsnio (Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą) 1 dalimi, skundžiasi, jog Vilniaus pataisos namų administracijai atsisakius aprūpinti jį raštinės reikmenimis (pieštukais, parkeriais, vokais ir pašto ženklais), jis praleido apeliacinio skundo padavimo terminą ir dėl to buvo pažeista jo teisė į teismą. Be to, remdamasis Konvencijos 8 straipsniu (Teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą), pareiškėjas teigia, jog tokiu būdu buvo pažeista ir jo teisė į susirašinėjimą.

    

   Tomas Liutkevičius savo peticijoje (Nr. 58750/16) teigia, jog jo sąskaitą Vilniaus pataisos namuose areštavus antstoliui, o pataisos namų administracijai atsisakius aprūpinti jį raštinės reikmenimis, jis negalėjo išsiųsti apeliacinio skundo į teismą ir taip praleido terminą apeliaciniam skundui paduoti.

    

   Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pareiškėjo prašymo atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti netenkino ir apeliacinį skundą atsisakė priimti, konstatavęs, kad pareiškėjas nebuvo pakankamai atidus ir rūpestingas, o prašyme nurodytos priežastys nelaikytinos svarbiomis.

    

   Teismas, spręsdamas dėl T. Liutkevičiaus peticijos priimtinumo ir esmės, vertins, ar pataisos namų administracijos atsisakymas aprūpinti pareiškėją raštinės reikmenimis apribojo jo teisę į teismą, pažeidžiant Konvencijos 6 § 1 straipsnį bei, remiantis Konvencijos 8 straipsniu, spręs, ar buvo pažeista pareiškėjo teisė į susirašinėjimą.

  Atgal