• Perduota peticija dėl pernelyg ilgos baudžiamojo proceso trukmės ir per švelnios bausmės kaltinamajam

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas) perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei peticiją M.G. prieš Lietuvą (peticijos Nr. 6406/21), kurioje pareiškėjas, remdamasis Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 6 straipsnio 1 dalimi (teisė į bylos išnagrinėjimą per įmanomai trumpiausią laiką), skundžiasi dėl pernelyg ilgos baudžiamojo proceso trukmės (6 metai) ir dėl teismo paskirtos per švelnios bausmės kaltinamajam.

    

   Remiantis bylos duomenimis, 2014 m. rugpjūtį, kai pareiškėjui buvo 17 metų, jo tetos vaikinas R. V. jį užpuolė ir bandė išprievartauti savo namuose, tačiau pareiškėjui pavyko iškviesti policiją. Pareiškėjui buvo konstatuotas potrauminio streso sutrikimas, tiesioginiu priežastiniu ryšiu atsiradęs dėl R. V. veiksmų, kuris buvo įvertintas kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas. Galutiniu teismo sprendimu, priimtu 2020 m. liepos 16 d., R. V. buvo nuteistas už pasikėsinimą seksualiai prievartauti nepilnametį ir nesunkų sveikatos sutrikdymą. Teismas R.V. skyrė 3 metų laisvės atėmimo bausmę ir jos vykdymą atidėjo 3 metams, taip pat paskyrė 1000 eurų įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą ir M.G. naudai iš R.V. priteisė 6000 eurų neturtinei žalai atlyginti. Kauno apygardos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju bausmės vykdymo atidėjimas pateisinamas, atsižvelgiant į aplinkybes, kurių pagrindu buvo padaryta nusikalstama veika, nuteistojo asmenybę, taip pat į itin ilgai užsitęsusį bylos nagrinėjimą. Teismas padarė išvadą, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas apeliacinės instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą.

    

   Šioje byloje Teismas spręs, ar valstybė įvykdė savo pozityviąją pareigą pagal Konvencijos 3 straipsnį atlikti veiksmingą baudžiamąjį tyrimą dėl pareiškėjo užpuolimo ir ar procesas buvo pakankamai operatyvus ir greitas. Be to, Teismas vertins, ar buvo akivaizdi disproporcija tarp prieš pareiškėją padarytų veikų sunkumo ir R. V. paskirtos bausmės.

  Atgal