• Perduota peticija dėl suimtojo teisės kardomojo kalinimo metu į ilgalaikius pasimatymus su sutuoktine

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas) perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei Navicko ir Navickienės peticiją prieš Lietuvą (peticijos Nr. 25832/18), kurioje pareiškėjai, remdamiesi Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 8 straipsniu (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą), skundžiasi dėl negalėjimo Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime kardomojo kalinimo laikotarpiu gauti ilgalaikių pasimatymų su sutuoktiniu (-e).

    

   Iš bylos duomenų matyti, kad pareiškėjas E. Navickas nuo 2012 m. kovo 14 d. iki 2015 m. balandžio 30 d. buvo laikomas kardomajame kalinime Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime. 2015 m. sausio 28 d. teismas nusprendė, kad pareiškėjai E. Navickienei būtų suteikti ilgalaikiai pasimatymai (dviejų parų) su pareiškėju E. Navicku, tačiau Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo administracija atsisakė juos suteikti. Pareiškėjų teigimu, jiems nebuvo suteiktas nei vienas ilgalaikis pasimatymas iki tol, kol pareiškėjas E. Navickas buvo paleistas į laisvę. Dėl šios priežasties pareiškėjai kreipėsi į administracinius teismus, prašydami priteisti neturtinę žalą, atsiradusią dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus neteisėto atsisakymo sutuoktiniams suteikti ilgalaikius pasimatymus. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. vasario 17 d. sprendimu pareiškėjų skundą tenkino iš dalies ir pripažino, jog tardymo izoliatorius pažeidė jų teisę į ilgalaikius pasimatymus. Tačiau laikėsi nuomonės, kad pažeidimo fakto pripažinimas laikytinas pakankama bei teisinga satisfakcija už pareiškėjų patirtą žalą. Išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka 2018 m. kovo 28 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas apeliacinį skundą atmetė ir minėtą pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą.

    

   Šioje byloje Europos Žmogaus Teisių Teismas pasiūlė šalims sudaryti taikų susitarimą. Jei iki š.m. balandžio 24 d. taikus susitarimas nebus pasiektas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė per 12 savaičių turės pateikti poziciją, atsakant į bylos šalims užduotą klausimą, kurį formuluodamas Teismas remiasi kitoje panašaus pobūdžio byloje Varnas prieš Lietuvą (peticijos Nr. 42615/06, 2013 m. liepos 9 d. sprendimas) nustatytomis aplinkybėmis. Tokiu atveju Teismas vertins, ar dėl to, kad pareiškėjai negalėjo gauti ilgalaikių pasimatymų kardomojo kalinimo metu nuo 2015 m. sausio 28 d. iki balandžio 30 d., buvo pažeistas Konvencijos 8 straipsnis atskirai ir kartu su 14 straipsniu (diskriminacijos uždraudimas).

    

  Atgal