• Perduota peticija dėl tariamo judėjimo laisvės apribojimo

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas arba EŽTT) perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei Rinat Nasyrov peticiją prieš Lietuvą (Nr. 41738/19), kurioje bus nagrinėjama, ar Lietuva nepažeidė Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 4 protokolo 2 straipsnio (judėjimo laisvė) dėl to, kad pareiškėjui, Rusijos Federacijos piliečiui, nebuvo leista išvykti iš Lietuvos Respublikos.

    

    

   Pagal pareiškėjo pateiktus bylos faktus, jis yra verslininkas. 2019 m. Lietuvos institucijos pradėjo ikiteisminį tyrimą pareiškėjo atžvilgiu, nes buvo įtariama, kad jis prekiavo poveikiu, siekdamas gauti daugkartinę įvažiavimo į Lietuvą vizą. Pareiškėjas buvo sulaikytas, tačiau vėliau buvo paleistas už užstatą ir įpareigotas neišvykti iš Lietuvos. 2019 m. balandžio mėn. pareiškėjas paprašė prokuroro leisti jam išvykti į Rusijos Federaciją verslo reikalais, jo prašymas buvo patenkintas, o po vizito pareiškėjas grįžo į Lietuvą. Jam grįžus paaiškėjo, kad leidimas išvykti buvo panaikintas, o užstato suma buvo padidinta.

    

    

   Remdamasis Protokolo Nr. 4 2 straipsniu pareiškėjas skundžiasi, kad negali išvykti iš Lietuvos, nors turi šeimą ir verslą Rusijos Federacijoje.

    

    

   Vyriausybei byla perduota pagal IMSI - skubią ir supaprastintą komunikavimo procedūrą, todėl Vyriausybė turės pateikti bylos faktų santrauką.

    

    

   Teismas nagrinės, ar pareiškėjui pritaikytas ribojimas neišvykti iš Lietvos, kaip tai numatyta Protokolo Nr. 4 2 straipsnio 2 dalyje. Taip pat Teismas, nusprendęs, kad toks ribojimas buvo, vertins, ar jis atitiko vieną ar keletą teisėtų tikslų ir ar buvo būtinas demokratinėje visuomenėje.

  Atgal