• Perduota peticija dėl tariamo neapykantos kalbos toleravimo politiko atžvilgiu ir teisės į laisvus rinkimus

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas arba EŽTT) perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei peticiją Tomaševski prieš Lietuvą (peticija Nr. 34079/21), kurioje pareiškėjas skundžiasi, kad valstybės institucijos toleravo neapykantos kalbą jo atžvilgiu,  – nukreiptą prieš jį kaip politiką (Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – Krikščioniškų šeimų sąjungos pirmininką, Europos Parlamento narį) ir kaip lenkų tautinės mažumos Lietuvoje narį. Pareiškėjas taip pat skundžiasi, kad tokia neapykantos kalba buvo siekiama paveikti rinkėjų nuomonę Seimo rinkimuose.

    

   2020 m. spalio 11 d. įvyko pirmasis Seimo rinkimų turas Lietuvoje. 2020 m. spalio 14 d., prieš antrąjį balsavimo turą, kuris turėjo įvykti 2020 m. spalio 25 d., vienas didžiausių televizijos šalies naujienų tinklalapių transliavo interviu su A. V., ilgą laiką esančiu ir labai žinomu televizijos laidų prodiuseriu, vedėju bei buvusiu Seimo pirmininku. Aptardamas Seimo rinkimus, A. V. išsakė šiuos teiginius: „Lenkų partija ir Tomaševskis neturi nieko bendro. Tomaševskis yra absoliutus kolorado vabalas, kuris, gaudamas finansavimą savo partijai iš Lietuvos valstybės biudžeto, jis yra antivalstybininkas. Tokius reikėtų šaudyt šiaip jau. Po vieną į metus. Pradėt nuo jo, nes tai yra bėda, ką jis daro <...>“.

    

   Dėl pirmiau minėtų A. V. teiginių buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 170 straipsnio (kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę) 2 ir 3 dalis. Pareiškėjas buvo apklaustas kaip liudytojas, pripažintas nukentėjusiuoju. Tačiau prokuroro nutarimu ikiteisminis tyrimas nutrauktas nenustačius nusikalstamos veikos, numatytos Baudžiamojo kodekso 170 straipsnio 2 ir 3 dalyse, požymių. Vyriausiojo prokuroro nutarimu, teismo nutartimis pareiškėjo skundai dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo buvo atmesti.

    

   Šioje byloje EŽTT vertins, ar buvo pažeistas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 14 straipsnis (diskriminacijos uždraudimas), taikomas kartu su Konvencijos 8 straipsniu (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą) nacionalinėms institucijoms nutraukus ikiteisminį tyrimą dėl A. V. teiginių pareiškėjo atžvilgiu. EŽTT taip pat vertins, ar buvo pažeista pareiškėjo teisė pagal Konvencijos pirmojo protokolo 3 straipsnį (teisė į laisvus rinkimus) dalyvauti laisvuose rinkimuose, kuriuose garantuojama žmonių nuomonės raiškos laisvė renkant įstatymų leidybos institucijas.

    

  Atgal