• Perduota peticija dėl teisės į teisingą teismą

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas) perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei Tado Paslavičiaus peticiją prieš Lietuvą (Nr. 15152/18), kurioje pareiškėjas, remdamasis Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 6 straipsnio (Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą) 1 dalimi, skundžiasi, kad nacionaliniai teismai iš pareiškėjo nepagrįstai priteisė atsakovui bylinėjimosi išlaidas.

    

   Nuo 2013 m. pareiškėjas dirbo teisininku Trakų rajono savivaldybės administracijoje. 2016 m. balandžio 14 d. pareiškėjui paskirta tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas. Tais pačiais metais po reorganizacijos panaikinus jo pareigybę, pareiškėjas buvo atleistas iš pareigų. T. Paslavičiaus skundus dėl atleidimo iš pareigų ir tarnybinės nuobaudos skyrimo nacionaliniai teismai atmetė ir priteisė atsakovei Trakų rajono savivaldybės administracijai iš pareiškėjo daugiau kaip 2 000 eurų bylinėjimosi išlaidų. Pareiškėjas teigia, kad savivaldybės administracijoje dirbo pakankamai teisininkų, kurie šiose darbo ginčų bylose galėjo efektyviai atstovauti įstaigos interesus, tačiau įstaiga pasamdė brangiai kainuojančią advokatų kontorą. Tuo tarpu pareiškėjas buvo bedarbis ir neturėjo jį atstovaujančio advokato.

    

   T. Paslavičius savo peticijoje skundžiasi, kad buvo pažeista jo teisė į teisingą teismą dėl to, kad nacionaliniai teismai įpareigojo jį atlyginti advokato išlaidas, kurias patyrė savivaldybės administracija darbo bylose dėl pareiškėjo tarnybinės nuobaudos skyrimo ir atleidimo iš pareigų. Pareiškėjas teigia, kad jis, kaip silpnesnioji šalis, neturėjo atlyginti šių išlaidų, kurios beveik 5 kartus viršijo jo buvusį mėnesinį darbo užmokestį savivaldybės administracijoje. Pareiškėjo vertinimu, dėl neproporcingų teismų sprendimų, įpareigojusių jį atlyginti savivaldybės patirtas bylinėjimosi išlaidas, jis atsidūrė keblioje finansinėje padėtyje.

    

   Teismas, spręsdamas dėl T. Paslavičiaus peticijos priimtinumo ir esmės, vertins, ar buvo pažeista pareiškėjo teisė į teisingą bylos nagrinėjimą dėl to, kad nacionaliniai teismai nurodė jam atlyginti savivaldybės administracijos patirtas bylinėjimosi išlaidas administracinėse bylose dėl pareiškėjo atleidimo iš pareigų ir tarnybinės nuobaudos skyrimo.

    

  Atgal