• Perduota peticija dėl to, ar pareiškėjos nušalinimas nuo pareigų tariamai pažeidė jos teisę į teisingą bylos nagrinėjimą ir privataus gyvenimo gerbimą

  •  

   Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas) perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei Gražulevičiūtės peticiją prieš Lietuvą (peticijos Nr. 53176/17), kurioje pareiškėja, remdamasi Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 6 straipsnio (teisė į teisingą bylos nagrinėjimą) 1 dalimi skundžiasi dėl proceso teisingumo bei dėl to, kad nacionaliniai teismai jai nepriteisė kompensacijos dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, nepaisydami įsiteisėjusio teismo sprendimo, kuriuo jos nušalinimas nuo pareigų buvo pripažintas neteisėtu. Pareiškėja taip pat skundžiasi pagal Konvencijos 8 straipsnį (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą) dėl to, kad dvejus metus jai esant nušalintai nuo pareigų ji negalėjo tęsti savo kaip tyrėjos, atliekančios klinikinių vaistinių preparatų tyrimus, veiklos, o jos reputacija buvo sužlugdyta.

    

   Šioje byloje Teismas visų pirma vertins, ar atsisakymas priteisti pareiškėjai kompensaciją dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, nepaisant to, kad įsiteisėjusiu teismo sprendimu pareiškėjos nušalinimas nuo pareigų buvo pripažintas neteisėtu, atitiko Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies reikalavimus. Antra, Teismas spręs, ar buvo pažeista pareiškėjos teisė į privataus gyvenimo gerbimą Konvencijos 8 straipsnio 1 dalies požiūriu atsižvelgiant į tai, kad ji buvo nušalinta nuo pareigų dvejus metus. Galiausiai Teismas vertins tai, ar pareiškėja turėjo Konvencijos 13 straipsnyje nustatytą veiksmingą teisinės gynybos priemonę skundui pagal Konvencijos 6 straipsnio 1 dalį ir 8 straipsnį paduoti.

  Atgal