• Perduota peticija dėl valdžios institucijų atsisakymo reaguoti į neigiamus komentarus socialiniame tinkle

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas) perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei pareiškėjų Pijaus Beizaro (pirmasis pareiškėjas) ir Mingirdo Levicko (antrasis pareiškėjas) (Nr. 41288/15) peticiją prieš Lietuvą. Remdamiesi Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 8 straipsniu (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą) kartu su 13 straipsniu (teisė į veiksmingą teisinės gynybos priemonę) bei Konvencijos 14 straipsniu (diskriminacijos uždraudimas) kartu su 8 ir 13 straipsniais, pareiškėjai skundžiasi dėl valstybės institucijų atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą dėl neigiamų komentarų socialiniame tinkle „Facebook“, kurią jie patyrė diskriminaciją dėl savo seksualinės orientacijos.

    

   Peticijos Teismui pateikimo metu pirmasis pareiškėjas buvo vidurinės mokyklos moksleivis. Jis yra gėjus, bendraujantis su antruoju pareiškėju, kuris tuo metu buvo studentas universitete. Abu pareiškėjai yra Nacionalinės lesbiečių, gėjų, biseksualių ir transseksualių asmenų teisių gynimo asociacijos LGL nariai.

   2014-12-07 pirmasis pareiškėjas socialiniame tinkle „Facebook“ viešai paskelbė nuotrauką, kurioje užfiksuoti du besibučiuojantys vyrai (pirmasis ir antrasis pareiškėjai). Nuotrauka buvo prieinama viešai, ne tik socialinio tinklo “draugams”. Po nuotrauka buvo rašomi komentarai, kurie, pasak pareiškėjų, kurstė neapykantą prieš homoseksualius asmenis. 2014-12-12 pareiškėjų prašymu LGL asociacija kreipėsi į prokuratūrą prašydama pradėti ikiteisminį tyrimą pagal Baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 170 str. 2 d.ir 3 d. (kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę). Apylinkės prokuratūra atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą, nes nenustatė objektyvių ir subjektyvių nusikaltimo, numatyto BK 170 str. 2 bei 3 d., požymių (vertinami komentarai buvo parašyti skirtingų subjektų, todėl nebuvo aktyvaus bei sistemingo siekio, besireiškiančio tiesiogine tyčia, kurstyti asmenis niekinti ar smurtauti prieš atitinkamos seksualinės orientacijos asmenis). Prokuratūra konstatavo, kad komentatoriai neetiškai ir amoraliai reagavo į fotonuotraukoje atvaizduotą vaizdą, tačiau toks amoralus elgesys nesudaro nusikaltimo, numatyto BK 170 str. 2 bei 3 d., požymių. Lietuvos teismai atmetė LGL asociacijos skundą dėl prokuratūros nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą.

    

   Šioje byloje Teismas vertins, ar buvo pažeistas Konvencijos 14 straipsnis kartu su 8 straipsniu valstybės institucijoms nusprendus nepradėti ikiteisminio tyrimo dėl komentarų pirmojo pareiškėjo profilyje „Facebook“ socialiniame tinkle; taip pat, ar pareiškėjai nepatyrė diskriminacijos dėl jų seksualinės orientacijos, pažeidžiant Konvencijos 14 straipsnį kartu su Konvencijos 8 ir 13 straipsniais.

  Atgal