• Perduotas skundas prieš Lietuvą dėl tariamai neteisėto laisvės atėmimo

    • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas) perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei peticiją D.R. prieš Lietuvą (peticijos Nr. 691/15), kurioje pareiškėja, remdamasi Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 5 straipsniu (teisė į laisvę ir saugumą), skundžiasi neteisėtu laisvės atėmimu.     

      Šioje byloje pareiškėjos D.R. atžvilgiu buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl to, kad ji viešoje vietoje tyčia sukėlė fizinį skausmą nepilnametei ir tokiu būdu sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką. Tenkinant prokuroro prašymą dėl ekspertizės skyrimo, D.R. buvo paskirta ambulatorinė teismo psichiatrinė ekspertizė. Pareiškėjai diagnozavus lėtinį psichikos sutrikimą, dėl kurio ji negalėjo suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti, ir nustačius, jog jai reikalingas priverčiamųjų medicinos priemonių taikymas, teismas nusprendė atleisti D.R. nuo baudžiamosios atsakomybės ir taikyti jai priverčiamąją medicinos priemonę – stacionarinį gydymą specializuotoje psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje bendro režimo sąlygomis. Pareiškėja kreipėsi į Europos Žmogaus Teisių Teismą dėl to, kad ji tariamai neteisėtai ir prieš jos valią buvo išvežta teismo psichiatrinei ekspertizei. Be to, D.R. skundžiasi ir dėl teismo sprendimo taikyti priverčiamąją medicinos priemonę – stacionarinį gydymą specializuotoje psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje, kuriuo tariamai neteisėtai buvo atimta jos laisvė.         

      Šioje byloje Teismas pirmiausia spręs, ar pareiškėja, prieš kreipdamasi į Europos Žmogaus Teisių Teismą, panaudojo visas vidaus teisinės gynybos priemones savo skundo dėl tariamai neteisėto laisvės atėmimo atžvilgiu, kaip to reikalauja Konvencijos 35 straipsnio 1 dalis. Jeigu peticija bus pripažinta priimtina, Teismas vertins, ar pareiškėjos laisvės atėmimas, siekiant pristatyti ją ambulatorinei teismo psichiatrinei ekspertizei ir taikant priverčiamąsias medicinos priemones, atitiko Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 5 straipsnyje (teisė į laisvę ir saugumą) keliamus reikalavimus.

    Atgal