• Perduotas skundas prieš Lietuvą dėl tariamai pažeistos teisės bendrauti su vaikais

    • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas arba EŽTT) perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei peticiją J.D. prieš Lietuvą (peticijos Nr. 31942/21), kurioje pareiškėjas, remdamasis Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 8 straipsniu (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą) skundžiasi, kad Lietuvos valdžios institucijos, buvusios sutuoktinės pareiškimu pradėto ikiteisminio tyrimo dėl vaikų tvirkinimo ir fizinio skausmo sukėlimo kontekste pritaikę kardomąją priemonę – inter alia draudimą bendrauti su vaikais, pažeidė jo teisę į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą.

       

      EŽTT spręs, ar šioje byloje buvo pažeistas Konvencijos 8 straipsnis ikiteisminio tyrimo metu ir po jo visiškai apribojus galiausiai išteisinto pareiškėjo teisę bendrauti su vaikais dvejus su puse metų. Teismas taip pat spręs, ar teismai ir kitos valdžios institucijos, ilgą laiką draudę pareiškėjui bendrauti su vaikais, įvykdė savo pozityviąsias pareigas pagal Konvencijos 8 straipsnį ir tinkamai užtikrino visų suinteresuotų asmenų interesų pusiausvyrą.

    Atgal