• Perduotas skundas prieš Lietuvą dėl tariamai pažeistos teisės į teisingą bylos nagrinėjimą, pareiškėjai nepriteisus bylinėjimosi išlaidų

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas) perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei Audronės Filimanavičienės peticiją prieš Lietuvą (Nr. 4624/20) dėl tariamo Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 6 straipsnio 1 dalies pažeidimo.

    

   Šioje byloje pareiškėja kreipėsi į Lietuvos teismus dėl atleidimo iš darbo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje pripažinimo neteisėtu. Pirmosios instancijos teismas (Vilniaus miesto apylinkės teismas) pareiškėjos ieškinį atmetė. Vilniaus apygardos teismas 2019-05-30 sprendimu pareiškėjos apeliacinį skundą tenkino, priteisė neišmokėtą vidutinį darbo užmokestį, neturtinės žalos atlyginimą, pareiškėjos prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas tenkino iš dalies. Konkrečiai, remdamasis pareiškėjos pateiktais įrodymais dėl pareiškėjos patirtų bylinėjimosi išlaidų (iš viso 995,65 Eur (966 Eur už advokato pagalbą ir 29,65 Eur vertimo išlaidos) priteisė šią sumą pareiškėjai. Vilniaus apygardos teismas netenkino pareiškėjos prašymo priteisti neapmokėtą advokato honorarą, nes pareiškėja iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikė reikalavimą pagrindžiančių dokumentų. Pareiškėja kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą dėl papildomo sprendimo priėmimo, kuriuo prašė priteisti jai iš atsakovo likusias bylinėjimosi išlaidas, patirtas bylą nagrinėjant pirmosios bei apeliacinės instancijos teismuose, tvirtindama, kad negavo pranešimo apie bylos nagrinėjimo iš esmės laiką. Pareiškėjos advokatas tvirtino, kad taisyklė, pagal kurią advokato pagalbos išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas jas priteisti ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, gali būti netaikoma, nustačius reikšmingas aplinkybes, įrodančias, kad asmuo neturėjo galimybės pateikti prašymo dėl atstovavimo išlaidų ir jų dydį pagrindžiančių įrodymų iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos. Pareiškėjos advokatas pripažino, kad duomenys apie advokato pagalbos apmokėjimą nebuvo pateikti iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos pirmosios instancijos teisme, nes pareiškėja dėl finansines padėties advokatui mokėjo dalimis baigus nagrinėti bylą iš esmės. Pareiškėjos advokatas prašė atlyginti šias likusias bylinėjimosi išlaidas (iš viso 2,553 Eur). Pareiškimu dėl papildomo sprendimo priėmimo pareiškėjos advokatas taip pat prašė priteisti pareiškėjai likusias bylinėjimosi išlaidas, patirtas bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme (iš viso 980 Eur). Pareiškėjos advokatas nurodė, kad jam nebuvo tinkamai pranešta apie apeliacinės instancijos teismo posėdžio datą, todėl jis negalėjo stebėti bylos eigos ir laiku pateikti bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių įrodymų. Vilniaus apygardos teismas 2019-06-18 nutartimi atsisakė tokį pareiškėjos pareiškimą priimti. 2019-07-11 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) pareiškėjos advokato kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019-06-18 nutarties taip pat atsisakė priimti.

    

   Pareiškėja, remdamasi Konvencijos 6 straipsnio 1 dalimi, Teismui skundžiasi, kad jos teisė į teisingą bylos nagrinėjimą buvo pažeista dėl to, kad teismai neatsižvelgė į tai, kad pirmosios instancijos ir apeliacinės instancijose teismo procesuose ji neturėjo galimybės pateikti dokumentų, įrodančių likusios sumos advokatui už suteiktas teisines paslaugas sumokėjimą iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos, nes pirmosios instancijos teismo procese likusias advokato paslaugas apmokėjo po bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos, o apeliacinės instancijos teismo procese tinkamai nebuvo informuota apie teismo posėdį. Be to, pareiškėjos teigimu, teismai nepagrįstai atsisakė nagrinėti jos prašymą priteisti likusią sumą už patirtas bylinėjimosi išlaidas.

    

   Teismas, spręsdamas dėl peticijos priimtinumo ir esmės, vertins, ar Lietuvos teismai, atsisakydami priimti pareiškėjos prašymą dėl papildomo sprendimo priteisti likusią bylinėjimosi išlaidų sumą ir taip neatlygindami visų patirtų bylinėjimosi išlaidų civiliniame procese, pažeidė jos teisę į teisingą bylos nagrinėjimą.

  Atgal