• Perduotas tuberkulioze sergančio kalinio skundas dėl nesuteiktų ilgalaikių kontaktinių pasimatymų

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas arba EŽTT) perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei peticiją Liubenka prieš Lietuvą (peticijos Nr. 20802/20), kurioje pareiškėjas, remdamasis Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) nuostatomis skundžiasi, kad Lietuvos valdžios institucijoms nesuteikus jam ilgalaikių kontaktinių pasimatymų su partnere, buvo pažeista jo teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą.  

    

   Šioje byloje atvira tuberkuliozės forma sergantis pareiškėjas teigia, kad Laisvės atėmimo vietų ligoninės administracijos atsisakymas suteikti jam ilgalaikius pasimatymus su partnere nuo 2017 m. vasario iki spalio pažeidė jo teisę į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą, nes trumpalaikių nekontaktinių pasimatymų nepakako santykiams su partnere išsaugoti. 

    

   EŽTT vertins, ar Laisvės atėmimo vietų ligoninės administracijos sprendimas dėl ligos neleisti pareiškėjui susitikti ilgalaikiams pasimatymams su partnere pažeidė jo Konvencijos 8 straipsniu garantuojamą teisę į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą ir diskriminavo pareiškėją sveikatos būklės pagrindu, pažeidžiant Konvencijos 14 straipsnį (diskriminacijos uždraudimas), taikomą kartu su Konvencijos 8 straipsniu.      

  Atgal