• Perduotos 2 peticijos dėl nuteistųjų teisės gauti MP3 grotuvą

    • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas) perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei dvi sujungtas peticijas Nanartonis prieš Lietuvą (peticijos Nr. 22357/15) ir Kazlauskas prieš Lietuvą (peticijos Nr. 234/15), kuriose pareiškėjai pirmiausia skundžiasi, kad jų atžvilgiu buvo pažeistas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 8 straipsnis (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą) dėl to, kad, vadovaujantis LR Bausmių vykdymo kodekso 96 straipsnio 1 dalimi jiems, - nuteistiesiems, - buvo draudžiama gauti MP3 grotuvą iš kitų asmenų, o ne iš sutuoktinio, sugyventinio arba artimųjų giminaičių. Pareiškėjų nuomone, dėl to buvo pažeistas dar ir Konvencijos 14 straipsnis (diskriminacijos uždraudimas), nes tokia nuostata juos diskriminavo kitų nuteistųjų, kurie turi sutuoktinius, sugyventinius arba artimus giminaičius, atžvilgiu. Pareiškėjas M. Nanartonis, remdamasis Konvencijos 3 straipsniu (kankinimo uždraudimas), taip pat skundžiasi ir dėl netinkamų kalinimo sąlygų laisvės atėmimo vietos ligoninėje.           

      Teismas vertins, ar valdžios institucijos, neleisdamos, kad kiti asmenys, o ne sutuoktiniai, sugyventiniai arba artimi giminaičiai perduotų pareiškėjams MP3 grotuvus, pažeidė Konvencijos 8 straipsnį ir ar pareiškėjai šiuo požiūriu patyrė diskriminaciją pagal Konvencijos 14 straipsnį kartu su 8 straipsniu dėl to, kad neturėjo galimybės gauti MP3 grotuvus. Vyriausybės taip pat yra prašoma pateikti informaciją apie šiuo metu galiojančią nacionalinę teisę, nustatančią kalinčių asmenų teisę gauti elektroninius prietaisus ir asmenų, galinčių tokius prietaisus perduoti, ratą. Vertindamas pareiškėjo M. Nanartonio skundus, Teismas taip pat spręs, ar jis dėl įkalinimo sąlygų laisvės atėmimo vietos ligoninėje patyrė nežmonišką ar žeminantį elgesį, draudžiamą pagal Konvencijos 3 straipsnį. Atsižvelgdamas į antrojo pareiškėjo A. Kazlausko peticijoje išdėstytas aplinkybes Teismas taip pat spręs, ar pareiškėjas gali būti laikomas Konvencijos 8 straipsnio auka kartu ar atskirai su Konvencijos 14 straipsniu Konvencijos 34 straipsnio prasme.     

    Atgal