• Perduotos 3 peticijos dėl tariamai pernelyg ilgos suėmimo trukmės

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas) perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei 3 peticijas bylose Mikočiūnas prieš Lietuvą (peticijos Nr. 13394/18), Mikučiauskas prieš Lietuvą (peticijos Nr. 46114/18) ir Ališauskas prieš Lietuvą (peticijos Nr. 46122/18), kuriose pareiškėjai, remdamiesi Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 5 straipsnio (teisė į laisvę ir saugumą) 3 dalimi, skundžiasi dėl pernelyg ilgos suėmimo trukmės.

    

   Iš bylos duomenų matyti, kad visi trys pareiškėjai, apkaltinti prekyba narkotikais, buvo sulaikyti 2015 m. balandžio 26 d., o jų sulaikymas buvo nuolat tęsiamas. Paskutinis teismo sprendimas pratęsti kardomąjį kalinimą trims mėnesiams buvo priimtas 2018 m. kovo 30 d. Pareiškėjai buvo pripažinti kaltais 2018 m. liepos 5 d. Kauno apygardos teismo nuosprendžiu ir nuteisti atitinkamai 14, 13 ir 7 metų laisvės atėmimo bausmėmis. Priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, teismas atsižvelgė į ilgą baudžiamosios bylos nagrinėjimo trukmę ir tai, kad pareiškėjai kardomajame kalinime išbuvo ilgą laiko tarpą (ilgiau nei trejus metus), todėl kaltinamiesiems skyrė minimalias arba artimas minimalioms bausmes.

    

   Atsižvelgdamas į perduotose peticijose išdėstytas aplinkybes, Teismas šiose bylose vertins, ar pareiškėjų suėmimo trukmė nepažeidė „įmanomai trumpiausio laiko“ reikalavimo pagal Konvencijos 5 straipsnio 3 dalį. Teismas taip pat spręs, ar valdžios institucijos parodė „reikiamą stropumą“ organizuojant pareiškėjams iškeltos baudžiamosios bylos, kurios metu jie buvo kardomajame kalinime, nagrinėjimą. Teismas iš karto spręs ir dėl peticijų priimtinumo, ir dėl esmės.

    

  Atgal