• Perduotos 4 peticijos dėl suimtųjų teisės į ilgalaikius pasimatymus

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas) perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei 4 peticijas bylose Gatčinas prieš Lietuvą (peticijos Nr. 19845/15), Ragulskis prieš Lietuvą (peticijos Nr. 55109/15), Kuprijaškin prieš Lietuvą (peticijos Nr. 75275/16) ir Oskirko prieš Lietuvą (peticijos Nr. 14411/16), kuriose pareiškėjai, remdamiesi Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencijos) 8 straipsniu (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą), skundžiasi dėl atsisakymo skirti ilgalaikius pasimatymus jiems atliekant kardomąjį kalinimą atitinkamai Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime, Kauno bei Šiaulių tardymo izoliatoriuose. Jie taip pat skundžiasi pagal Konvencijos 14 straipsnį (diskriminacijos uždraudimas) kartu su 8 straipsniu dėl tariamai patirtos diskriminacijos dėl skirtingų nuteistųjų, atliekančių laisvės atėmimo bausmę, ir asmenų, kuriems paskirtas suėmimas iki teismo sprendimo priėmimo, teisių į ilgalaikius pasimatymus.

    

   Igor Oskirko, remdamasis Konvencijos 3 straipsniu (kankinimo uždraudimas) taip pat skundžiasi dėl žeminančių įkalinimo sąlygų Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime, Klaipėdos policijos areštinėje, Šiaulių tardymo izoliatoriuje bei Alytaus pataisos namuose. Pareiškėjas teigia, kad kameros, kuriose jis buvo laikomas, buvo perpildytos, o sanitarinės ir higienos sąlygos neatitiko vidaus teisės aktų reikalavimų, t. y. kamerose kaupėsi drėgmė, patalpos buvo nepakankamai šildomos ir vėdinamos.

    

   Atsižvelgdamas į perduotose peticijose išdėstytas aplinkybes, Teismas, be kita ko spręs, ar nebuvo pažeista pareiškėjų teisė į šeimos gyvenimo gerbimą pagal Konvencijos 8 straipsnį ir ar jie buvo diskriminuojami dėl jų, kaip suimtųjų, statuso pagal Konvencijos 14 straipsnį kartu su 8 straipsniu dėl ilgalaikių pasimatymų neturėjimo. Pareiškėjo Igor Oskirko byloje Teismas taip pat vertins, ar dėl įkalinimo sąlygų minėtose įstaigose pareiškėjas patyrė nežmonišką ar žeminantį elgesį, draudžiamą pagal Konvencijos 3 straipsnį.

  Atgal