• Perduotos dvi bylos dėl teisės į teisingą bylos nagrinėjimą

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas) perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2 peticijas prieš Lietuvą, kuriose pareiškėjai skundžiasi dėl Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 6 straipsnyje (teisė į teisingą bylos nagrinėjimą) numatytų garantijų – Žvirblis prieš Lietuvą (peticijos Nr. 31378/15), Šulija prieš Lietuvą (peticijos Nr. 76618/16).

    

   Pareiškėjas E. Žvirblis, remdamasis Konvencijos 6 straipsnio 1 ir 3 dalimis, skundžiasi, kad jam nebuvo užtikrinta teisė į teismą ir nebuvo užtikrinta tinkama teisinė pagalba baudžiamojoje byloje, nes laiku nesuteikus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atsisakė priimti pareiškėjo parengtą kasacinį skundą, o vėliau atsisakė atnaujinti terminą kasaciniam skundui pateikti.

    

   Pareiškėjas A. Šulija, remdamasis Konvencijos 6 straipsnio 1 dalimi, skundžiasi, kad jo teisė į teisingą bylos nagrinėjimą ir teisinį tikrumą buvo pažeista, kai antrą kartą dėl pakartotinio turinio Sodininkų bendrijos visuotinio narių susirinkimo sprendimų pradėtame civiliniame procese nacionaliniai teismai neatsižvelgė į ankstesniame teismo procese tarp tų pačių šalių priimtą sprendimą ir skirtingai išsprendė bylą, panaikindami galutinį, res judicata galią turintį teismo sprendimą ir jame nustatytus faktus.

  Atgal