• Perduotos dvi bylos dėl teisės į teismą

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas) perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2 peticijas bylose Černius prieš Lietuvą (peticijos Nr. 73579/17) bei Rinkevičius prieš Lietuvą (peticijos Nr. 14620/18), kuriose pareiškėjai, remdamiesi Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 13 straipsniu (teisė į veiksmingą teisinės gynybos priemonę) ir Pirmojo protokolo 1 straipsniu (nuosavybės apsauga), skundžiasi dėl to, kad Lietuvos teismai atsisakė priteisti bylinėjimosi išlaidas, kurias jie patyrė administracinėse bylose sėkmingai apskundę Valstybinės darbo inspekcijos paskirtas baudas. Pareiškėjai teigia, kad laimėję bylas teisme jie patyrė neigiamas pasekmes, nes jų reikalavimas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš valstybės buvo atmestas. Pareiškėjai atkreipė dėmesį, kad iškeldami administracinę bylą jie siekė išvengti paskirtos baudos. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad jų patirtos teisinės išlaidos viršijo šias baudas, nepaisant to, kad baudos buvo galiausiai panaikintos, būtų buvę naudingiau, jei jie apskritai nebūtų pradėję teisminio proceso.

    

   Šioje byloje Teismas vertins, ar buvo užtikrinta pareiškėjų teisė į teismą Konvencijos 6 straipsnio (teisė į teisingą bylos nagrinėjimą) 1 dalies požiūriu, dėl to, kad teismai atsisakė atlyginti bylinėjimosi išlaidas, kurias pareiškėjai patyrė administracinėse bylose sėkmingai apskundę Valstybinės darbo inspekcijos paskirtas baudas. Teismas iš karto spręs ir dėl peticijos priimtinumo, ir dėl esmės.

    

  Atgal