• Perduotos dvi bylos pagal naują bylų komunikavimo procedūrą

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas) perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei K. Rušienės peticiją (Nr. 59413/17) dėl tariamo Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 6 straipsnio (teisė į teisingą bylos nagrinėjimą) ir 13 straipsnio (teisė į veiksmingą teisinės gynybos priemonę) pažeidimo. Pareiškėja skundžiasi, kad Lietuvos teismai nepagrįstai atmetė jos ieškinį dėl neturtinės žalos, sukeltos 8 metus trukusio teismo proceso kitoje byloje, atlyginimo. Teismas šioje byloje vertins, ar pareiškėjos atveju nebuvo pažeistas Konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas „kuo įmanomai trumpesnio laiko“ reikalavimas nacionaliniam teismo procesui. Be to, Teismas nagrinės, ar nebuvo pažeistas Konvencijos 13 straipsnis, atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjai nebuvo atlyginta neturtinė žala dėl per ilgo teismo proceso, abejodamas, ar jos panaudota teisinės gynybos priemonė gali būti laikoma veiksminga

    

   Teismas taip pat perdavė K. Mozerio bei Eugenijos ir Leonido Pimonovų Alzheimerio ligos paramos fondo peticiją prieš Lietuvą (Nr. 66803/17) dėl per ilgo nuosavybės teisių atkūrimo proceso. Teismas šioje byloje vertins, ar nebuvo pažeistas Konvencijos pirmojo protokolo 1 straipsnis, atsižvelgiant į pareiškėjų nuosavybės teisių atkūrimo proceso trukmę. Taip pat Teismas nagrinės, ar pareiškėjai turėjo veiksmingą teisinės gynybos priemonę dėl nuosavybės teisių atkūrimo proceso trukmės Konvencijos 13 straipsnio požiūriu, jei tokia priemonė egzistuoja – ar pareiškėjai ją panaudojo.

    

   Abejose bylose Teismas, keldamas klausimus dėl Konvencijos 13 straipsnio, referuoja į 2013 m. spalio 15 d. nutarimą byloje Savickas ir kiti prieš Lietuvą (66365/09), kuriuo patvirtinta, jog galimybė reikalauti žalos atlyginimo už ilgą teismo procesą pagal Civilinio kodekso 6.272 straipsnį laikomas veiksminga teisinės gynybos priemone Lietuvoje.

    

   Šios bylos Vyriausybei pirmą kartą perduotos pagal naują skubią ir supaprastintą bylų komunikavimo procedūrą IMSI.

  Atgal