• Perduotos dvi peticijos dėl teisės į nuosavybės apsaugą ir teisės į teisingą teismą tariamų pažeidimų

    • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas) perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei peticiją Zizevičienė prieš Lietuvą (Nr. 61462/16), kurioje pareiškėja, remdamasi Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 6 straipsnio 1 dalimi (teisingas bylos nagrinėjimas), skundžiasi, kad jai pateikus ieškinį dėl žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir restitucijos taikymo, nacionaliniai teismai neužtikrino teisingo bylos nagrinėjimo, nes atmetė jos ieškinį vien dėl to, kad ji praleido ieškinio senaties terminą. Taip pat pareiškėja skundžiasi pagal Konvencijos pirmojo protokolo 1 straipsnį (nuosavybės apsauga) dėl to, kad valstybė skirtingu laiku ir dviem skirtingais pagrindais pardavė tą patį žemės sklypą jai ir kitam asmeniui ir tai pažeidė jos teisę netrukdomai naudotis savo nuosavybe.

       

      Teismas taip pat perdavė bylą Geglis prieš Lietuvą (Nr. 52815/15). Šioje byloje pareiškėja, remdamasi Konvencijos pirmojo protokolo 1 straipsniu, skundžiasi dėl jai tariamai neatkurtų nuosavybės teisių į jos tėvo žemę ir dėl bendro nuosavybės teisės atkūrimo proceso trukmės. Pareiškėjos manymu, iki šiol nėra įgyvendinti nacionalinių teismų sprendimai, dėl kurių ji prarado galimybę atkurti nuosavybės teisę į 20 ir 12 arų dydžio žemės sklypus Vilniaus mieste. Teismas šioje byloje sieks nustatyti, ar nebuvo pažeistas Konvencijos pirmojo protokolo 1 straipsnis dėl pareiškėjai iki šiol neatkurtos nuosavybės ir dėl bendro nuosavybės teisės atkūrimo proceso trukmės.

    Atgal