• Perduotos dar 6 peticijos dėl įkalinimo sąlygų

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas) perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei pareiškėjų Viačeslavo Michno, Sergejaus Šarapajevo, Tomo Miliuko, Richardo Kazėno, Romualdo Gaskos ir Artūro Lapinsko peticijas prieš Lietuvą. Remdamiesi Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 3 straipsniu (kankinimo uždraudimas) pareiškėjai skundžiasi dėl netinkamo elgesio ir žeminančių įkalinimo sąlygų atitinkamai Šiaulių tardymo izoliatoriuje, Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime bei Pravieniškių ir Alytaus pataisos namuose. Pareiškėjai teigia, kad kameros, kuriose jie buvo laikomi, buvo perpildytos, o sanitarinės ir higienos sąlygos neatitiko vidaus teisės aktų reikalavimų.

    

   Pareiškėjas Tomas Miliukas, remdamasis Konvencijos 2  (teisė į gyvybę) ir 3 straipsniais, Teismui taip pat skundžiasi dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo pareigūnų netinkamų veiksmų gaisro, kilusio įstaigoje 2012 m. sausio 5 d., metu. Pareiškėjas teigia, jog dėl laiku nesuteiktos pagalbos jis keletą valandų buvo ištiktas komos.

    

   Pareiškėjai Viačeslavas Michno ir Sergejus Šarapajevas Teismui be kita ko skundžiasi pagal Konvencijos 14 straipsnį (diskriminacijos uždraudimas) kartu su 8 straipsniu (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą) dėl tariamai patirtos diskriminacijos dėl skirtingų nuteistųjų, atliekančių laisvės atėmimo bausmę, ir asmenų, kuriems paskirtas suėmimas iki teismo sprendimo priėmimo, teisių į ilgalaikius pasimatymus. Jie taip pat teigia, jog buvo pažeista Konvencijos 13 straipsniu garantuojama jų teisė į veiksmingą teisinės gynybos priemonę.

    

   Atsižvelgdamas į perduotose peticijose išdėstytas aplinkybes, Teismas, be kita ko, vertins, ar dėl įkalinimo sąlygų minėtose įstaigose pareiškėjai patyrė nežmonišką ar žeminantį elgesį, draudžiamą pagal Konvencijos 3 straipsnį, ar pareiškėjai, remiantis Konvencijos 13 straipsniu, galėjo pasinaudoti veiksminga teisinės gynybos priemone dėl jų skundų pagal Konvencijos 3 straipsnį. Pareiškėjo Tomo Miliuko byloje Teismas spręs, ar nebuvo pažeista pareiškėjo Konvencijos 2 straipsnio garantuojama teisė į gyvybę ir ar valstybė tinkamai įvykdė pozityvią pareigą apsaugoti pareiškėjo sveikatą, fizinį neliečiamumą ir gerovę. Pareiškėjų Viačeslavo Michno ir Sergejaus Šarapajevo bylose Teismas taip pat vertins, ar nebuvo pažeista jų teisė į šeimos gyvenimo gerbimą pagal Konvencijos 8 straipsnį ir ar pareiškėjai buvo diskriminuojami dėl jų, kaip suimtųjų, statuso pagal Konvencijos 14 straipsnį kartu su 8 straipsniu dėl ilgalaikių pasimatymų neturėjimo.

  Atgal