• Peticija dėl kalinimo sąlygų pripažinta nepriimtina dėl piktnaudžiavimo peticijos teise

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – EŽTT ar Teismas) 2018 m. gruodžio 6 d. paskelbė nutarimą byloje Gaska prieš Lietuvą (Nr. 38686/16), pripažindamas pareiškėjo peticiją dėl kalinimo sąlygų nepriimtina dėl to, kad pareiškėjas piktnaudžiavo individualios peticijos teise.

    

   Savo peticijoje pareiškėjas, remdamasis Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 3 straipsniu (kankinimo uždraudimas) skundėsi dėl netinkamų kalinimo sąlygų Alytaus pataisos namuose laikotarpiu nuo 2012 m. kovo 9 d. iki 2013 m. birželio 11 d. Pareiškėjas be kita ko skundėsi dėl vienam asmeniui tenkančio gyvenamojo ploto trūkumo, antisanitarinių sąlygų, dėl to, kad pataisos namuose nebuvo įrengta atskira patalpa rūkymui ir jis buvo priverstas kvėpuoti dūmais užterštu oru. Nacionaliniai teismai atmetė pareiškėjo reikalavimą dėl neturtinės žalos, tariamai patirtos dėl šių netinkamų kalinimo sąlygų, atlyginimo, todėl pareiškėjas pateikė skundą EŽTT ir dėl to, kad nacionalinis teismo procesas dėl žalos atlyginimo dėl netinkamų kalinimo sąlygų nebuvo veiksminga teisinės gynybos priemonė (Konvencijos 13 straipsnis (teisė į veiksmingą teisinės gynybos priemonę)).

    

   Šioje byloje Vyriausybė atkreipė EŽTT dėmesį į tai, kad pareiškėjas pateikė galimai suklastotą dokumentą – 2011 m. birželio 30 d. Teisingumo ministerijos raštą, tariamai pareiškėjo gautą iš Teisingumo ministerijos, kuriuo Teisingumo ministerija pripažino, kad rūkančių nuteistųjų atskyrimas nuo nerūkančių ne visada buvo užtikrinamas pataisos namuose. Vyriausybė pažymėjo, kad šitas raštas buvo adresuotas ne pareiškėjui, o kitam asmeniui, kuris buvo laikomas kituose pataisos namuose negu pareiškėjas. Vyriausybė pastebėjo, kad pareiškėjo Teismui pateiktoje rašto kopijoje tikrojo adresato vardas ir pavardė užtušuota ir ranka įrašytas pareiškėjo vardas ir pavardė. Vyriausybė pateikė Teismui tikrą rašto kopiją.

    

   Teismas nurodė, kad peticija gali būti atmesta pagal Konvencijos 35 straipsnio 3 dalies a punktą pareiškėjui piktnaudžiaujant individualios peticijos teise, jeigu peticija buvo pagrįsta žinomai neteisingais faktais. Atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėjas savo peticijoje Teismui skundėsi, kad, be kita ko, buvo priverstas kvėpuoti dūmais užterštu oru, jo atstovės pateiktas Teisingumo ministerijos raštas, kuriuo Teisingumo ministerija pripažino besikreipiančio asmens skundą dėl rūkymo pagrįstu, yra reikšmingas vertinant pareiškėjo Gaskos kalinimo sąlygas pagal Konvencijos 3 straipsnį. Teismas neabejojo, kad šis Teisingumo ministerijos raštas buvo pakeistas, savavališkai įrašant pareiškėjo pavardę vietoj tikrojo adresato, be to, pats pareiškėjas neginčijo, kad suklastojo raštą.

    

   Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta pirmiau, Teismas vienbalsiai nusprendė, kad remiantis Konvencijos 35 straipsnio 3 ir 4 dalimis peticija turi būti pripažinta nepriimtina dėl pareiškėjo piktnaudžiavimo individualios peticijos teise.

    

   Teismo nutarimas byloje Gaska prieš Lietuvą (anglų kalba)

  Atgal