• Peticija dėl pataisos namų atsisakymo aprūpinti nuteistąjį raštinės reikmenimis pripažinta nepriimtina

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas) paskelbė nutarimą byloje Liutkevičius prieš Lietuvą (peticijos Nr. 58750/16), pripažindamas pareiškėjo peticiją dėl teisės į teisingą bylos nagrinėjimą bei teisės į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą nepriimtina.

    

   Peticijoje pareiškėjas skundėsi, kad jo sąskaitą Vilniaus pataisos namuose areštavus antstoliui, o pataisos namų administracijai atsisakius aprūpinti jį raštinės reikmenimis (pieštukais, parkeriais, vokais ir pašto ženklais), jis negalėjo išsiųsti apeliacinio skundo į teismą ir taip praleido terminą apeliaciniam skundui paduoti. Be to, pareiškėjas teigė, kad tokiu būdu buvo pažeista ir jo teisė į susirašinėjimą.

    

   Nutarime Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas, atlikdamas bausmę pataisos namuose, galėjo siųsti neribotą kiekį laiškų, tačiau turėjo pats padengti pašto išlaidas. Dėl to, kad pareiškėjas neturėjo pakankamai lėšų, jis gavo finansinę paramą, kurią galėjo panaudoti prekėms įsigyti pataisos įstaigos parduotuvėje. Teismas atkreipė dėmesį, kad 2016 m. sausio mėn. pareiškėjas savo sąskaitoje turėjo 5 eurus, tačiau juos išleido saldumynams ir arbatai. Galiausiai Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas gana aktyviai naudojosi savo teise susirašinėti, nes beveik per du mėnesius, įskaitant laikotarpį, per kurį jis turėjo pateikti apeliaciją, pareiškėjas išsiuntė 22 laiškus įvairioms institucijoms ir pareigūnams.

    

   Atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėjas galėjo laisvai įsigyti raštinės reikmenų pataisos įstaigos parduotuvėje bei į tai, kad jam buvo suteikta finansinė parama, Teismas padarė išvadą, kad valdžios institucijai atsisakius nemokamai aprūpinti pareiškėją raštinės reikmenimis, nebuvo peržengta valstybei atsakovei suteiktos nuožiūros laisvės riba ir nebuvo pažeisti Konvencijos 6 § 1 (Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą) ir 8 (Teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą) straipsniai.

    

   Teismo nutarimas byloje Liutkevičius prieš Lietuvą (anglų kalba)

  Atgal