• Peticija dėl suimtojo teisės į ilgalaikius pasimatymus išbraukta iš bylų sąrašo

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas) 2018 m. liepos 26 d. paskelbė nutarimą byloje Kuprijaškin prieš Lietuvą (peticijos Nr. 75275/16), kuriuo išbraukė peticiją iš savo bylų sąrašo, kadangi pareiškėjas jos nebepalaikė.

    

   Peticijoje pareiškėjas J. Kuprijaškin, remdamasis remdamiesi Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencijos) 8 straipsniu (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą), skundėsi dėl atsisakymo skirti ilgalaikius pasimatymus jam esant kardomajame kalinime Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime. Jis taip pat skundė pagal Konvencijos 14 straipsnį (diskriminacijos uždraudimas) kartu su 8 straipsniu dėl tariamai patirtos diskriminacijos dėl skirtingų nuteistųjų, atliekančių laisvės atėmimo bausmę, ir asmenų, kuriems paskirtas suėmimas iki teismo sprendimo priėmimo, teisių į ilgalaikius pasimatymus.

    

   Nutarime Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas neatsakė į Teismo laišką, kuriuo jis buvo įspėtas, jog suėjo nustatytas terminas savo pastaboms dėl Vyriausybės pozicijos pateikti, ir kad nebuvo gautas prašymas terminui pratęsti. Tuo pačiu pareiškėjas buvo informuotas, kad peticija gali būti išbraukta iš bylų sąrašo pagal Konvencijos 37 straipsnio 1 dalies a) punktą. Nusprendęs, kad pareiškėjas nebeketina palaikyti savo peticijos ir nesant ypatingų aplinkybių, dėl kurių peticijų nagrinėjimas būtų reikalingas gerbiant Konvencijoje ir jos Protokoluose įtvirtintas žmogaus teises, Teismas, remdamasis Konvencijos 37 straipsnio 1 dalies a) punktu, vienbalsiai nusprendė išbraukti peticiją iš bylų sąrašo.

    

   Teismo nutarimas byloje Kuprijaškin prieš Lietuvą (anglų kalba)

  Atgal