• Pokalbio tarp tuomečio Ministro Pirmininko ir Druskininkų savivaldybės mero paviešinimas buvo teisėtas ir proporcingas

  • Byloje Algirdas Butkevičius prieš Lietuvą (peticijos Nr. 70489/17) Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau ir – EŽTT) nenustatė teisės į privataus gyvenimo gerbimą ir susirašinėjimo slaptumą numatančio Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnio pažeidimo.

    

   Byla buvo susijusi su tuomečio Ministro Pirmininko A. Butkevičiaus ir Druskininkų savivaldybės mero R. M. pokalbiu telefonu, kuris buvo slapta užfiksuotas ikiteisminiame tyrime dėl galimos politinės korupcijos teritorijų planavimo srityje, paviešintu 2016 m. Seimo Antikorupcijos komisijos posėdyje svarstant klausimą „Dėl galimo Druskininkų savivaldybės mero interesų konflikto“.

    

   Paviešinus pareiškėjo telefoninius pokalbius žiniasklaidoje, pareiškėjas ir kiti suinteresuoti asmenys kreipėsi į prokuratūrą. Buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 247 str. dėl ikiteisminio tyrimo duomenų atskleidimo ir pagal Baudžiamojo kodekso 168 str. dėl neteisėto informacijos apie asmens privatų gyvenimą atskleidimo. Šis ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas nustačius, jog paviešinti pokalbiai buvo susiję su pareiškėjo išimtinai darbine veikla, todėl jokia privati informacija nebuvo paviešinta, be to, buvo nustatyta, kad žurnalistai ir Seimo Antikorupcijos komisijos nariai nebuvo proceso dalyviai, jie nebuvo įspėti dėl ikiteisminio tyrimo medžiagos slaptumo, todėl jiems nebuvo taikomas Baudžiamojo kodekso 247 str.

    

   Remdamasis Konvencijos 8 straipsniu, pareiškėjas skundėsi, kad valstybės institucijos pažeidė jo teisę į privatų gyvenimą ir susirašinėjimo slaptumą, atskleisdamos telefoninį pokalbį žiniasklaidai. Jis teigė, kad valstybės institucijos – prokuroras ir Antikorupcijos komisija – tinkamai nesaugojo šios informacijos, kaip to reikalaujama pagal įstatymą.

    

   Europos Žmogaus Teisių Teismas visų pirma priminė, kad profesinis gyvenimas, net ir viešajame kontekste, gali patekti į privataus gyvenimo sritį. EŽTT atkreipė dėmesį į tai, kad nagrinėdamas A. Butkevičiaus skundą nacionalinis teismas rėmėsi EŽTT praktika privataus gyvenimo apsaugos srityje ir atidžiai pasvėrė konkuruojančius interesus, t. y., pareiškėjo reputaciją bei garbę ir žiniasklaidos teisę pranešti informaciją bendrojo intereso klausimais.

    

   Vertindamas apribojimo teisėtumą, EŽTT atkreipė dėmesį į Lietuvos institucijų išvadą, kad perduodamas medžiagą Antikorupcijos komisijai ir neįspėjęs, kad medžiaga neturėtų būti atskleista, prokuroras nepažeidė baudžiamojo proceso taisyklių. Nematydamas jokios priežasties nukrypti nuo šios išvados, Europos Žmogaus Teisių Teismas atmetė pareiškėjo argumentą, kad ikiteisminio tyrimo metu surinkta informacija nebuvo saugoma prokuroro, ir kartu atkreipė dėmesį į Konstitucinio Teismo praktiką, pagal kurią valstybės ir savivaldybių pareigūnų veikla, susijusi su jų funkcijomis, visada yra vieša.

    

   Kadangi tiek ikiteisminis tyrimas, tiek ir Seimo Antikorupcijos komisijos atliktas tyrimas buvo susiję su siekiu nustatyti, ar nebuvo pažeistos teisės aktų priėmimo taisyklės priimant Vyriausybės nutarimą Nr. 1025, ir ar tas nutarimas padėjo patvirtinti teritorijų planavimo sprendimus, kurie, kaip buvo įtariama, akivaizdžiai pažeidė viešąjį interesą, Europos Žmogaus Teisių Teismas pritarė, kad apribojimu buvo siekiama kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugos. Šiuo požiūriu EŽTT taip pat pritarė ir Vyriausybės pozicijai, kad šiuo apribojimu buvo taip pat siekiama užkirsti kelią viešosios tvarkos pažeidimams ar nusikaltimams, įvertinus Antikorupcijos komisijos veiklos tikslus.

    

   Europos Žmogaus Teisių Teismas pripažino, kad pareiškėjo pokalbio paskelbimas turėjo įtakos jo reputacijai, tačiau EŽTT savo praktikoje jau yra nurodęs viešosios kontrolės svarbą galimos politinės korupcijos atvejais. Šioje byloje EŽTT konstatavo, kad net jei A. Butkevičiaus reputacijai ir buvo suduotas smūgis atskleidus jo telefoninį pokalbį, tačiau nebuvo pateikta jokių faktų, juo labiau įrodymų, leidžiančių manyti, kad pareiškėjo reputacija buvo neproporcingai paveikta. Todėl Konvencijos 8 straipsnis nebuvo pažeistas.

    

    

   EŽTT sprendimas byloje Algirdas Butkevičius prieš Lietuvą (anglų kalba)

  Atgal