• Strasbūre svarstytas EŽTT sprendimo L. byloje vykdymas

  • 2017 m. rugsėjo 19-21 d. vykusiame Europos Tarybos Ministrų Komiteto DH (žmogaus teisių) posėdyje buvo svarstomas Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimo byloje L. prieš Lietuvą (peticijos Nr. 27527/03) vykdymas.

    

   Primintina, kad Europos Žmogaus Teisių Teismas dar 2007 m. priėmė sprendimą byloje L. prieš Lietuvą, kuriuo pripažino, kad buvo pažeistas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnis, garantuojantis teisę į privatų gyvenimą dėl Lietuvos teisės aktuose egzistuojančios teisės spragos (neįgyvendintas Civilinio kodekso 2.27 straipsnis, numatantis asmens teisę pakeisti lytį). Europos Tarybos Ministrų Komiteto sprendimu bylai L. prieš Lietuvą nuo 2014 m. rugsėjo taikoma sustiprinta vykdymo priežiūra.

    

   Vyriausybei pateikus naujausią informaciją apie besivystančią nacionalinių teismų praktiką dėl translyčių asmenų lytinės tapatybės pripažinimo nereikalaujant negrįžtamai chirurginiu būdu pakeisti lyties požymius, o taip pat informaciją apie teisės spragos pašalinimui rengiamus teisės aktus – translyčių asmenų gydymo aprašą bei specialaus lytinės tapatybės pripažinimo įstatymą Sveikatos ir Teisingumo ministerijų sudarytose darbo grupėse į jas įtraukiant ir nevyriausybines organizacijas, Europos Tarybos Ministrų Komiteto 1294 posėdyje L. bylą buvo numatyta svarstyti be viešų debatų.

    

   Posėdžio metu bendru Europos Tarybos valstybių narių atstovų sutarimu buvo priimtas sprendimas, kuriuo pirmiausia buvo išreikštas apgailestavimas, kad per 9 metus nuo Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimo Lietuva neužbaigė teisėkūros proceso, tačiau Komitetas teigiamai įvertinto Lietuvos kompetentingų institucijų siekį numatyti trumpus terminus teisės spragos pašalinimui būtinų teisės aktų parengimui ir paragino jas užtikrinti šių teisės aktų parengimą ir pateikti juos Parlamentui be nepagrįsto delsimo. Kartu buvo pažymėta, jog rengiami teisės aktai turi užtikrinti galimybes tokiems asmenims, kaip ir pareiškėjas L. byloje, atlikti visas lyties požymių pakeitimo procedūras.

    

   Komitetas taip pat teigiamai įvertino Lietuvos nevyriausybinių organizacijų įtraukimą į teisėkūros procesą bei Europos Tarybos Seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės padalinio (SOGI) tarpininkavimą, o taip pat itin teigiamai įvertino nacionalinių teismų praktikos dėl lytinės tapatybės pripažinimo vystymąsi.

    

   Ministrų Komitetas nurodė Lietuvos institucijoms pateikti atnaujintą informaciją apie šios bylos vykdymą iki 2018 m. kovo 1 d.

  Atgal