• Strasbūre vėl svarstytas Pakso bylos vykdymas ir priimta tarpinė rezoliucija

  • 2018 m. gruodžio 4-6 d. vykusiame Europos Tarybos Ministrų Komiteto 1331-ajame DH (žmogaus teisių) posėdyje viešuosiuose debatuose svarstant Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – ir EŽTT) Didžiosios kolegijos sprendimo Paksas prieš Lietuvą (peticijos Nr. 34932/04, 2011 m. sausio 6 d.), vykdymo eigą buvo priimta tarpinė rezoliucija dėl itin ilgai užtrukusio vykdymo proceso, kuris iki šios nėra davęs jokių apčiuopiamų rezultatų.

    

   Posėdžio metu Lietuvos Respublikos atstovai pateikė informaciją apie tai, kad nepaisant to, kad pastangos priimti EŽTT sprendimo įvykdymą užtikrinančias Konstitucijos pataisas Seime buvo nesėkmingos, kadangi 2018 m. rugsėjo 20 d. buvo grąžintas iniciatoriams tobulinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 66, 74 ir 78 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-2850 bei tai, kad 2018 m. spalio 25 d. Konstitucijos 74 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1812(2) pirmojo balsavimo dėl priėmimo metu nesulaukė pakankamo Seimo narių palaikymo, Lietuvos institucijos svarstys alternatyvas siekiant užregistruoti naują Konstitucijos pataisų projektą Seime.

    

   Ministrų Komitetas pabrėžė, kad 2018 m. spalio 25 d. Įstatymo projektui Nr. XIIIP-1812(2) žlugus Seime teisėkūros procesas ir vėl buvo sugrąžintas į pradinį atskaitos tašką. Komiteto nuomone, šios išvados nekeičia tai, kad anksčiau įregistruotas Įstatymo projektas Nr. XIIP-2850, kuris šiuo metu yra sugrąžintas iniciatoriams tobulinti, arba koks nors kitas konstitucinių pataisų projektas gali būti pateikti Seimui rudens sesijos metu. Atsižvelgęs į tai, kad kelis kartus teikti konstitucinių pataisų pasiūlymai buvo nesėkmingi, Ministrų Komitetas padarė išvadą, kad nėra pasiektas joks „apčiuopiamas rezultatas“ imantis priemonių įvykdyti EŽTT sprendimą byloje Paksas prieš Lietuvą.

    

   Tarpinėje rezoliucijoje buvo pabrėžtas apgailestavimas, kad nepaisant Lietuvos Respublikos pastangų, keturis kartus iš eilės teikti pataisų pasiūlymai žlugo Seime. Ministrų Komitetas išreiškė rimtą susirūpinimą dėl to, kad nepaisant pasikartojančių Komiteto raginimų ir keleto iniciatyvų užtikrinti reikalingų Konstitucijos pataisų, kad būtų panaikintas Europos Žmogaus Teisių Teismo sukritikuotas nuolatinis draudimas pareiškėjui dalyvauti parlamento rinkimuose, priėmimą, ir po EŽTT sprendimo įsiteisėjimo praėjus beveik aštuoniems metams, padėtis, pažeidžianti Konvenciją, vis dar išlieka.

    

   Rezoliucijoje atkreiptas dėmesys į valstybės pareigūnų ir politikos lyderių pasiryžimą vykdyti savo įsipareigojimus pagal Konvenciją ir dėti pastangas teikiant naujus Konstitucijos pataisų projektus. Ministrų Komitetas nurodė Lietuvos institucijoms nedelsiant pateikti informaciją apie jų svarstymų rezultatus dėl kitų alternatyvų rengiant įstatymo projektą reikalingoms Konstitucijos pataisoms priimti, ir ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 31 d. informuoti Ministrų Komitetą kas mėnesį apie tolesnę pažangą. Atsižvelgiant į tai, Ministrų Komitetas primygtinai paragino valdžios institucijas suintensyvinti pastangas siekiant užtikrinti, kad būtinos konstitucinės pataisos būtų priimtos ar bent jau įvyktų pirmasis balsavimas dėl pataisų 2019 m. Seimo pavasario sesijoje.

    

   Primintina, kad 2011 m. sausio 6 d. EŽTT Didžioji kolegija priėmė sprendimą byloje  Paksas prieš Lietuvą, kuriuo nustatytas Konvencijos pirmojo protokolo 3 straipsnio (teisė į laisvus rinkimus) pažeidimas dėl pareiškėjo „pasyviosios“ rinkimų teisės į parlamentą apribojimo nuolatinio ir negrįžtamo pobūdžio.

    

   Europos Tarybos Ministrų Komitetas prižiūri, kaip Europos Tarybos narės vykdo EŽTT priimtus sprendimus. Šio Komiteto sprendimu bylai Paksas prieš Lietuvą nuo 2014 m. rugsėjo mėn. taikoma sustiprinta vykdymo priežiūra (angl. enhanced procedure). Sustiprinta priežiūra reiškia sistemingą nevykdomo sprendimo svarstymą Ministrų Komiteto „Žmogaus teisių“ (DH) posėdžiuose, prireikus rengiant dėl jo viešus debatus ir priimant atitinkamos valstybės atžvilgiu Ministrų Komiteto sprendimus, kuriais raginama imtis sprendimo vykdymui būtinų priemonių.

    

   Iš 35 bylų prieš Lietuvą, kuriose Europos Tarybos Ministrų Komitetas atlieka EŽTT sprendimų vykdymo priežiūrą, 4 bylose (Paksas prieš Lietuvą, L. prieš Lietuvą, Matiošaitis ir kiti prieš Lietuvą, Abu Zubayah prieš Lietuvą) Europos Tarybos Ministrų Komiteto sprendimais nuspręsta taikyti sustiprintą vykdymo priežiūros tvarką.

    

    

   2018 m. gruodžio 6 d. Ministrų Komiteto tarpinės rezoliucijos vertimas į lietuvių kalbą.

    

  Atgal