• Teismas išbraukė bylą dėl peticijos nepalaikymo

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – Teismas) 2020 m. gruodžio 17 d. nutarimu iš nagrinėjamų bylų sąrašo išbraukė peticiją Gadeikis prieš Lietuvą (peticijos Nr. 59272/18), kurioje pareiškėjas skundėsi, kad priimant apkaltinamąjį nuosprendį buvo netinkamai pritaikytas ilgesnis baudžiamosios atsakomybės senaties terminas, numatytas naujajame Baudžiamajame kodekse, o ne trumpesnis, numatytas veikos padarymo metu galiojusiame 1961 m. Baudžiamajame kodekse.

    

   Pareiškėjo skundas pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 7 straipsnį (nėra bausmės be įstatymo) dėl retroaktyvaus baudžiamojo įstatymo pritaikymo buvo perduotas Vyriausybei, kuri pateikė savo poziciją dėl peticijos priimtinumo ir esmės. Vyriausybės pozicija buvo persiųsta pareiškėjo pastaboms.

    

   Kadangi pareiškėjas nepateikė savo pastabų, Teismas jam registruotu laišku priminė apie praleistą terminą, jis taip pat buvo įspėtas apie tai, kad peticija gali būti išbraukta iš bylų sąrašo, jei pareiškėjas nebeketina jos palaikyti, tačiau pareiškėjas daugiau nesusisiekė su Teismu.

    

   Atsižvelgęs į tai, kad nebuvo jokių ypatingų aplinkybių, susijusių su Konvencijoje ir jos Protokoluose įtvirtintų žmogaus teisių gerbimu, dėl kurių šią bylą reikėtų nagrinėti toliau, Teismas, remdamasis Konvencijos 37 straipsnio 1 dalies a punktu, vienbalsiai nusprendė išbraukti peticiją iš bylų sąrašo, nusprendęs, kad pareiškėjas nebeketina palaikyti savo peticijos.

    

    

   Teismo nutarimas byloje Gadeikis prieš Lietuvą (anglų kalba)

    

    

  Atgal