• Teismas išbraukė peticiją iš sąrašo dėl byloje tarp šalių pasiekto taikaus susitarimo

  • 2018 m. spalio 9 d. Europos Žmogaus Teisių Teismas byloje Činga prieš Lietuvą (Nr. 69419/13) priėmė sprendimą dėl teisingo atlyginimo, kuriuo patvirtino tarp šalių sudarytą taikų susitarimą ir išbraukė peticiją iš bylų sąrašo.

    

   Pažymėtina, kad byloje Činga prieš Lietuvą (peticijos Nr. 69419/13) 2017 m. Teismas paskelbė sprendimą, kuriuo konstatavo, kad Lietuva pažeidė Konvencijos pirmojo protokolo 1 straipsnį (nuosavybės apsauga) dėl netinkamos kompensacijos už atimtą sklypą, kurį pareiškėjas iš valstybės įsigijo dar 1993 m. ir jame buvo įsirengęs komunikacijas, ir atidėjo sprendimą dėl žalos atlyginimo, pasiūlydamas šalims apsvarstyti taikaus susitarimo sudarymą.

    

   Pagal šalių sudarytą taikų susitarimą, pagrįstą pagarba žmogaus teisėms, Vyriausybė įsipareigojo sumokėti pareiškėjui 25 000 eurų turtinės, 8 000 eurų neturtinės žalos ir 4 500 eurų patirtų išlaidų atlyginimą. Papildomai Vyriausybė iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete numatytų asignavimų žalai, atsiradusiai dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, įsipareigojo savo lėšomis atlikti 0,20 ha ploto žemės sklypo 0,05 ha dalies, atitenkančios Lietuvos Respublikai, atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės ir įregistravimo Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre darbus, kartu padengiant ir su tuo susijusias išlaidas, atlyginti pareiškėjo dėl prisijungimo prie centralizuotos sistemos patirtas išlaidas bei esamos nuotekų valymo sistemos įrenginių uždarymo kaštus bei atlyginti nurodyto žemės sklypo atlaisvinimo ir sutvarkymo darbų išlaidas, kai Vilniaus rajono savivaldybė atliks gatvės tiesimo ir remonto darbus. Minėtas sprendimas dėl teisingo atlyginimo reiškia, kad bylos nagrinėjimas yra baigtas.

    

   Teismo sprendimas dėl teisingo atlyginimo byloje Činga prieš Lietuvą

  Atgal