• Teismas patvirtino taikius susitarimus bylose dėl netinkamų kalinimo sąlygų

  • Keturiose supaprastinta tvarka perduotose bylose dėl orumą žeminančių kalinimo sąlygų buvo sudaryti taikūs susitarimai, įvertinus konkrečias pareiškėjų kalinimo sąlygas bei nacionaliniuose teismuose priteistų kompensacijų sumas. 2017 m. liepos 20 d. Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – EŽTT arba Teismas) paskelbė nutarimą byloje Mankevičius ir kiti prieš Lietuvą (peticijų Nr. 64469/13, 27029/14, 34310/14, 39874/14), kuriuo patvirtino taikius susitarimus dėl pareiškėjų skundų dėl netinkamų kalinimo sąlygų Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime (pareiškėjų M. Mankevičiaus, M. Nanartonio, T. Orlovo atžvilgiu) ir Šiaulių tardymo izoliatoriuje (pareiškėjo V. Juknevičiaus atžvilgiu).

    

   Primintina, kad Lietuvos atžvilgiu priimtas 2015 m. gruodžio 8 d. EŽTT sprendimas byloje Mironovas ir kiti prieš Lietuvą yra laikomas sisteminiu sprendimu, kuriame nurodyti esminiai aspektai, į kuriuos EŽTT atsižvelgia vertindamas, ar įkalinimo sąlygos pasiekė atitinkamą lygį, kuris jau prilygsta Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 3 straipsnio (kankinimo uždraudimas) pažeidimui, jame taip pat buvo nurodyti neturtinės žalos atlyginimo dydžio nustatymo esminiai principai.

    

   Priėmus šį sprendimą, bylos dėl netinkamų įkalinimo sąlygų EŽTT sprendimu buvo priskirtos pasikartojančioms, sudėtingų Konvencijos aiškinimo klausimų nekeliančioms byloms, todėl perduotos nagrinėti 3 teisėjų Komitetui, o ne 7 teisėjų Kolegijai. Taip pat Vyriausybei pradėtos komunikuoti naujos peticijos supaprastinta tvarka, kuriose atsižvelgiant į Mironovas ir kiti byloje išvystytą praktiką, EŽTT šalims iš karto siūlo sudaryti taikius susitarimus pagal Teismo pasiūlytas kompensacijų sumas. Byloje Mankevičius ir kiti iš viso pareiškėjams pagal taikius susitarimus už jų patirtą turtinę, neturtinę žalą ir bylinėjimosi išlaidas Vyriausybė įsipareigojo sumokėti 24 100 eurų.

    

    

    

   Teismo nutarimas byloje Mankevičius ir kiti prieš Lietuvą (anglų kalba)

  Atgal