• Teismas perdavė du skundus prieš Lietuvą dėl tariamai pažeistos teisės į teismą

  • Teismas perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei Marijos Butkevič peticiją (Nr. 39344/19) dėl Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencijos) 6 straipsnyje įtvirtintos teisės į teisingą bylos nagrinėjimą tariamo pažeidimo.

    

   Remdamasi Konvencijos 6 straipsnio 1 dalimi kartu su Konvencijos 13 straipsniu (teisė į veiksmingą teisinės gynybos priemonę) pareiškėja skundžiasi, kad tariamai per vėlai gavo sprendimą dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą (žemę) atkūrimo ir prarado teisę ginčyti minėtą sprendimą teisme, nes jį gavo suėjus apskundimo terminui, kurio teismai neatnaujino.

    

   Šioje byloje Teismas Vyriausybei pateikė klausimą dėl Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies tariamo pažeidimo.

    

    

   Be to, Teismas perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei Jeronimo Tarvydo peticiją (Nr. 36098/19) dėl Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencijos) 6 straipsnyje įtvirtintos teisės į teisingą bylos nagrinėjimą tariamo pažeidimo.

    

   Remdamasis Konvencijos 6 straipsniu (teisė į teisingą bylos nagrinėjimą) ir Konvencijos pirmojo protokolo 1 straipsniu (nuosavybės teisių apsauga) pareiškėjas skundžiasi dėl to, kad valstybė tariamai neužtikrino pareiškėjo teisės į teisingą teismą ir jo nuosavybės teisių apsaugos, nes apeliacinės instancijos teismas, priimdamas galutinį sprendimą, kuriuo įpareigojo pareiškėją pašalinti savavališkos statybos padarinius ir atkurti nugriautą kultūros paveldo statinį, neatsižvelgė į pareiškėjo atsiliepimo į apeliacinius skundus argumentus.

    

   Šioje byloje Teismas Vyriausybei pateikė klausimus, kylančius dėl tariamo Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies pažeidimo. Teismas vertins, ar nacionalinio teismo galutinis sprendimas buvo pakankamai argumentuotas, atsižvelgiant į tai, kad kultūros paveldo statinys buvo ypač prastos būklės.

  Atgal