• Teismas perdavė dvi naujas bylas dėl teisės į teisingą teismą

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – ir Teismas) perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei bylas Jakutavičius prieš Lietuvą (peticijos Nr. 42180/19) ir Starkevič prieš Lietuvą (peticijos Nr. 7512/18), kuriose pareiškėjai skundžiasi dėl teisę į teisingą bylos nagrinėjimą numatančio Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio garantijų pažeidimo.

    

   Pareiškėjas Saulius Jakutavičius administraciniuose teismuose sėkmingai nuginčijo jam surašytą administracinio teisės pažeidimo protokolą dėl tariamo kelių eismo taisyklių pažeidimo vairuojant automobilį neblaiviam. Kreipusis į administracinius teismus dėl turtinės žalos atlyginimo už neteisėtus valstybės veiksmus nepagrįstai patraukus pareiškėją atsakomybėn, nacionaliniai teismai pareiškėjo reikalavimą atmetė, motyvuodami tuo, kad šiuo atveju policijos pareigūnai tinkamai vykdė savo funkcijas ir jų veiksmai nebuvo neteisėti, o tai yra būtina sąlyga valstybės civilinei atsakomybei atsirasti.

    

   Šioje byloje Europos Žmogaus Teisių Teismas vertins, ar pareiškėjui buvo užtikrinta teisė į teismą, atsižvelgiant į tai, kad nacionaliniai teismai atsisakė atlyginti pareiškėjo patirtas bylinėjimosi išlaidas administracinio teisės pažeidimo byloje, kurioje galiausiai buvo atsisakyta pareiškėją patraukti administracinėn atsakomybėn, nenustačius administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties.

    

    

   Pareiškėjas Edvin Starkevič buvo atleistas iš tarnybos policijoje drausminiame procese pasirėmus nutraukto baudžiamojo proceso medžiaga, konkrečiau, pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl piktnaudžiavimo, pareiškėjo atžvilgiu atliktais nusikalstamą veiką imituojančiais veiksmais. E. Starkevič buvo pareikšti įtarimai pagal Baudžiamojo kodekso 282 straipsnio 2 dalį, kad būdamas policijos pareigūnu, siekdamas asmeninės naudos ir veikdamas su kitais asmenimis, iš nusikalstamos veikos padarymu įtariamo asmens reikalavo dviejų moteriškų rankinių, dviejų porų sportinių batelių, taip pat 7 vnt. 1 l talpos alkoholinio gėrimo, kuriuos pastarasis turėjo įgyti neteisėtu būdu. Baudžiamasis procesas buvo nutrauktas, įvertinus tai, kad valstybei nebuvo padaryta didelė žala, kartu atkreipiant dėmesį, kad neginčytina, jog pareiškėjo poelgis nėra suderinamas su geros moralės principais ir kyla klausimas, ar jis yra tinkamas eiti policijos pareigūno pareigas. Kadangi pareiškėjo veiksmuose įžvelgti tarnybinio nusižengimo požymiai, priimdamas nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą, prokuroras nutarė informuoti policijos vadovybę dėl galimai padaryto drausminio nusižengimo, išsiųsdamas šio nutarimo nuorašą.

    

   Šioje byloje Europos Žmogaus Teisių Teismas vertins, ar buvo pažeistas Konvencijos 6 straipsnis dėl to, kad drausminio proceso metu buvo remiamasi ikiteisminio tyrimo medžiaga, šiuo požiūriu Teismas kreips ypatingą dėmesį, ar drausmės byloje buvo kitų įrodymų be nusikalstamą veiką imituojančių veiksmų pagalba surinktos informacijos. Europos Žmogaus Teisių Teismas taip pat vertins, ar pareiškėjui buvo užtikrinta nekaltumo prezumpcija, kai taikant drausminę atsakomybę buvo remiamasi baudžiamosios bylos medžiaga.

    

   Kartu šioje byloje bus vertinama, ar buvo apribota pareiškėjo teisė į privatų gyvenimą, dėl to, kad ikiteisminio tyrimo metu gautos informacijos pagrindu pritaikius drausminę atsakomybę jis buvo atleistas iš darbo. Jei taip, bus nagrinėjama, ar toks ribojimas buvo numatytas įstatymo ir kokie buvo nusikalstamą veiką imituojančių veiksmų pritaikymo teisiniai pagrindai, ar tokiu apribojimu buvo siekiama teisėtų tikslų ir ar jis buvo būtinas demokratinėje visuomenėje Konvencijos 8 straipsnio 2 dalies požiūriu.

  Atgal