• Teismas perdavė skundą prieš Lietuvą dėl tariamai pažeistų teisių į nuosavybę

  • Teismas perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei Tado Puišio peticiją (Nr. 58166/18) dėl Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencijos) pirmojo protokolo 1 straipsnyje įtvirtintos teisės į nuosavybės apsaugą tariamo pažeidimo.

    


   Remdamasis Konvencijos 6 straipsniu (teisė į teisingą bylos nagrinėjimą) ir Konvencijos pirmojo protokolo 1 straipsniu pareiškėjas skundžiasi dėl to, kad byloje dėl savavališkų statybų priimtais teismų sprendimais buvo neteisingai apribotos jo nuosavybės teisės. Jis teigia, kad statybos buvo vykdomos pagal valdžios institucijų išduotus atitinkamus leidimus ir planavimo dokumentus, ir kad jam neturėtų tekti našta dėl valdžios institucijų padarytų klaidų.

    


   Šioje byloje Teismas vertins, ar buvo ribojama pareiškėjo teisė netrukdomai naudotis nuosavybe Konvencijos pirmojo protokolo 1 straipsnio prasme, atsižvelgiant į tai, kad nacionaliniai teismai nustatė, kad jo namas pastatytas pažeidžiant nacionalinės teisės aktus.
    

  Atgal