• Teismas perdavė skundą prieš Lietuvą dėl tariamai pernelyg ilgos suėmimo trukmės bei galimybės už tai gauti kompensaciją

  • Teismas perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei Edmundo Jokubausko peticiją (Nr. 5203/20) dėl Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencijos) 5 straipsnyje įtvirtintos teisės į laisvę ir saugumą tariamo pažeidimo.

    

   Remdamasis Konvencijos 5 straipsnio 1 dalies c punktu pareiškėjas skundžiasi Teismui, kad jis pusantrų metų buvo nepagrįstai kalinamas, taip pat, kad dėl to negalėjo gauti kompensacijos, kaip numatyta Konvencijos 5 straipsnio 5 dalyje. Be to, pareiškėjas skundžiasi Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies tariamu pažeidimu (teisė į teisingą bylos nagrinėjimą), teigdamas, kad baudžiamasis procesas jo atžvilgiu truko pernelyg ilgai, o teisėjas buvo šališkas.

    

   Šioje byloje Teismas vertins, ar pareiškėjo kardomojo kalinimo trukmė buvo pernelyg ilga Konvencijos 5 straipsnio 3 dalies požiūriu, taip pat, ar pareiškėjas turėjo veiksmingą priemonę gauti kompensaciją dėl tariamai pernelyg ilgos kardomojo kalinimo trukmės, kaip tai numatyta Konvencijos 5 straipsnio 5 dalyje.

  Atgal