• Vyriausybei perduota buvusio premjero peticija prieš Lietuvą

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei Algirdo Butkevičiaus peticiją prieš Lietuvą (Nr. 70489/17), kurioje pareiškėjas, remdamasis Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsniu (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą) skundžiasi, kad nutekinus žiniasklaidai ikiteisminio tyrimo duomenis buvo pažeistas jo privatus gyvenimas.

    

   Seimo Antikorupcijos komisijos posėdyje svarstant klausimą „Dėl galimo Druskininkų savivaldybės mero interesų konflikto“ buvo paviešinti slapta įrašyti pareiškėjo telefoniniai pokalbiai, kurie buvo įtraukti į ikiteisminio tyrimo pagal Baudžiamojo kodekso 228 str. 2 d. (piktnaudžiavimas tarnyba) dėl galimos politinės korupcijos skubotai priimant Vyriausybės nutarimą dėl Lietuvos kurortinių zonų. Šiame ikiteisminiame tyrime pareiškėjas buvo apklaustas kaip liudytojas. Kaltinimai niekam nebuvo pareikšti, tyrimas buvo nutrauktas nustačius, jog nebuvo padaryta veika turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

    

   Paviešinus pareiškėjo telefoninius pokalbius žiniasklaidoje, pareiškėjas ir kiti suinteresuoti asmenys kreipėsi į prokuratūrą. Buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 247 str. dėl ikiteisminio tyrimo duomenų atskleidimo ir pagal Baudžiamojo kodekso 168 str. dėl neteisėto informacijos apie asmens privatų gyvenimą atskleidimo. Šis ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas nustačius, jog paviešinti pokalbiai buvo susiję su pareiškėjo išimtinai darbine veikla, todėl jokia privati informacija nebuvo paviešinta, be to, buvo nustatyta, kad žurnalistai ir Seimo Antikorupcijos komisijos nariai nebuvo proceso dalyviai, jie nebuvo įspėti dėl ikiteisminio tyrimo medžiagos slaptumo, todėl jiems nebuvo taikomas Baudžiamojo kodekso 247 str.

    

   Europos Žmogaus Teisių Teismas šioje byloje visų pirma vertins, ar paviešinus pareiškėjo pokalbius buvo įsikišta į jo privatų gyvenimą ir jei taip, ar toks privataus gyvenimo ribojimas buvo suderinamas su Konvencijos 8 straipsnio garantijomis.

  Atgal