• Vyriausybei perduota peticija dėl darbo kompiuterio su asmeniniais duomenimis paėmimo iš darbo kabineto

  • Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau - Teismas) perdavė Lietuvos Respublikos Vyriausybei Violetos Ažukaitienės peticiją prieš Lietuvą (Nr. 59764/13).

    

   Pareiškėja teigia, kad 2008 m. vasarį (kai buvo vertinama pareiškėjos darbinė veikla) jos darbo kompiuteris, kuriame buvo jos asmeninis susirašinėjimas ir asmeniniai duomenys, be jos žinios buvo paimtas iš jos kabineto Generalinėje miškų urėdijoje prie Aplinkos ministerijos. Kompiuteris buvo vėliau grąžintas, bet buvo pakeistas standusis diskas. Nacionaliniai teismai atmetė pareiškėjos skundą dėl netinkamų Aplinkos ministerijos veiksmų nagrinėjant jos skundus. Pareiškėja skundžiasi, kad šioje byloje nacionaliniai teismai nenagrinėjo jos skundo dėl kompiuterio paėmimo.

    

   Atsižvelgdamas į pareiškėjos skundą, kad nacionaliniai teismai nenagrinėjo jos skundo dėl kompiuterio su asmeniniais duomenimis paėmimo iš jos darbo kabineto, Teismas nagrinės, ar pareiškėjos byloje buvo užtikrintas teisingas bylos nagrinėjimas pagal Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 6 straipsnio 1 dalį (teisė į teisingą bylos nagrinėjimą). Taip pat šioje byloje Teismas vertins, ar buvo įsikišimas į pareiškėjos teisę į privataus gyvenimo gerbimą ir susirašinėjimą be pareiškėjos žinios paėmus pareiškėjos kompiuterį, kuriame buvo ir jos asmeninis susirašinėjimas. Nustatęs, kad toks įsikišimas buvo, Teismas toliau vertins, ar buvo Konvencijos 8 straipsnio (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą) pažeidimas.

    

  Atgal