• Apie atstovą EŽTT

  • 1995 m. birželio 20 d. Lietuvos Respublikai įsigaliojus Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai buvo įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Europos Žmogaus Teisių Teisme pareigybė (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 929 patvirtinus Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Europos Žmogaus Teisių Teisme nuostatus). Ši pareigybė panaikinta nuo 2024 m., kai valstybei atstovauti Europos Žmogaus Teisių Teisme buvo įgaliota Teisingumo ministerija, kurioje paskiriamas nuolatinis atstovas Europos Žmogaus Teisių Teisme, o prireikus ir valstybės atstovas bylose, kuris kartu su nuolatiniu atstovu arba savarankiškai veda bylas Europos Žmogaus Teisių Teisme.    Lietuvos Respublikos atstovai Europos Žmogaus Teisių Teisme:

   1995 m. rugsėjo 25 d. pirmuoju Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovu Europos Žmogaus Teisių Komisijoje ir Europos Žmogaus Teisių Teisme buvo paskirtas Gintaras Švedas;
   Nuo 2003 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstove Europos Žmogaus Teisių Teisme buvo paskirta Danutė Jočienė;
   Nuo 2004 m. lapkričio 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Europos Žmogaus Teisių Teisme pareigas laikinai ėjo Paulius Koverovas;
   Nuo 2005 m. vasario 1 d. Lietuvos Respublikos  Vyriausybės atstovės Europos Žmogaus Teisių Teisme pareigas ėjo Elvyra Baltutytė;
   Nuo 2014 m. kovo 20 d. į Lietuvos Respublkos Vyriausybės atstovės Europos Žmogaus Teisių Teisme pareigas laikinai  perkelta Karolina Bubnytė;

   Nuo 2014 m. gruodžio 1 d.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstove Europos Žmogaus Teisių Teisme paskirta Karolina Bubnytė;

   Nuo 2024 m. Lietuvos Respublikos nuolatinio atstovo Europos Žmogaus Teisių Teisme pareigas atlieka Teisingumo ministerijos Teisinio atstovavimo grupės vadovas Ričard Dzikovič.