• Apie atstovą EŽTT

  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Europos Žmogaus Teisių Teisme (toliau - Atstovas) pareigybė buvo įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 929 patvirtinus Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Europos Žmogaus Teisių Teisme nuostatus (Žin., 1995, Nr.56-1413 Nr. 2002, Nr. 123-5569; 2008, Nr. 110-4195), po to, kai 1995 m. birželio 20 d. Lietuvos Respublikai įsigaliojo Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (toliau - Konvencija). Atstovas yra įgaliotas valstybės tarnautojas, atstovaujantis valstybei Europos Žmogaus Teisių Teismo procesuose. Atstovą skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų Lietuvos Respublikos Vyriausybė teisingumo ministro ir užsienio reikalų ministro bendru teikimu.

   Atstovo veiklos organizacinį ir techninį aptarnavimą vykdo Teisingumo ministerija. Atstovui įgyvendinti jo teises ir pareigas padeda specialiai tam įsteigtas Teisingumo ministerijos Atstovavimo Europos Žmogaus Teisių Teisme skyrius.

   Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovai Europos Žmogaus Teisių Teisme:

   1995 m. rugsėjo 25 d. pirmuoju Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovu Europos Žmogaus Teisių Komisijoje ir Europos Žmogaus Teisių Teisme buvo paskirtas Gintaras Švedas;
   Nuo 2003 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstove Europos Žmogaus Teisių Teisme buvo paskirta Danutė Jočienė;
   Nuo 2004 m. lapkričio 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Europos Žmogaus Teisių Teisme pareigas laikinai ėjo Paulius Koverovas;
   Nuo 2005 m. vasario 1 d. Lietuvos Respublikos  Vyriausybės atstovės Europos Žmogaus Teisių Teisme pareigas ėjo Elvyra Baltutytė;
   Nuo 2014 m. kovo 20 d. į Lietuvos Respublkos Vyriausybės atstovės Europos Žmogaus Teisių Teisme pareigas laikinai  perkelta Karolina Bubnytė;

   Nuo 2014 m. gruodžio 1 d.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstove Europos Žmogaus Teisių Teisme paskirta Karolina Bubnytė.