• Bylos prieš Lietuvą, kuriose vykdymo priežiūra pabaigta

  • Europos Tarybos Ministrų Komitetas pabaigė Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų bylose prieš Lietuvą vykdymo priežiūrą 91 byloje priimdamas galutinę rezoliuciją:

    

   1. Raišelis (Nr. 37195/97, 2000-02-29 (taikus susitarimas)) – 2001-12-17 ResDH(2001)157 (anglų kalba)
   2. Birutis ir kiti (Nr. 47698/99 ir 48115/99, 2002-03-28) – 2004-07-20 ResDH(2004)45 (anglų kalba)
   3. Daktaras (Nr. 42095/98, 2000-10-10) – 2004-07-20 ResDH(2004)43 (anglų kalba)
   4. Graužinis (Nr. 37975/97, 2000-10-10) – 2004-07-20 ResDH(2004)42 (anglų kalba)
   5. Valašinas (Nr. 44558/98, 2001-07-24) – 2004-07-20 ResDH(2004)44 (anglų kalba)
   6. Puzinas (Nr. 44800/98, 2002-03-14) – 2004-07-20 ResDH(2004)47 (anglų kalba)
   7. Jėčius (Nr. 34578/97, 2000-07-31) – 2004-10-12 ResDH(2004)56 (anglų kalba)
   8. Butkevičius (Nr. 48297/99, 2002-03-26) – 2004-10-12 ResDH(2004)58 (anglų kalba)
   9. Stašaitis (Nr. 47679/99, 2002-03-21) – 2004-10-12 ResDH(2004)60 (anglų kalba)
   10. Grauslys (Nr. 36743/97, 2000-10-10) – 2004-10-12 ResDH(2004)59 (anglų kalba)
   11. Šleževičius (Nr. 55479/2000, 2001-11-13) – 2004-10-12 ResDH(2004)65 (anglų kalba)
   12. Gadliauskas (Nr. 62741/00, 2004-05-27 (taikus susitarimas)) – 2004-12-22 ResDH(2004)104 (anglų kalba)
   13. Girdauskas (Nr. 70661/01, 2003-12-11) – 2007-10-31 CM/ResDH(2007)127 (anglų kalba)
   14. Meilus (Nr. 53161/99, 2003-11-06) – 2007-10-31 CM/ResDH(2007)127 (anglų kalba)
   15. Jakumas (Nr. 6924/02, 2006-07-18) – 2007-10-31 CM/ResDH(2007)127 (anglų kalba)
   16. Kuvikas (Nr. 21837/02, 2006-06-27) – 2007-10-31 CM/ResDH(2007)127 (anglų kalba)
   17. Jankauskas (Nr. 59304/00, 2005-02-24) – 2007-10-31 CM/ResDH(2007)128 (anglų kalba)
   18. Kambangu (Nr. 59619/00, 2007-07-19 (taikus susitarimas)) – 2009-12-03 CM/ResDH(2009)154 (anglų kalba)
   19. Siaurusevičius (Nr. 50551/99, 2003-12-04 (taikus susitarimas)) – 2009-12-03 CM/ResDH(2009)155 (anglų kalba)
   20. Armonienė (Nr. 36919/02, 2008-11-25) – 2010-12-02 CM/ResDH(2010)174 (anglų kalba)
   21. Biriuk (Nr. 23373/03, 2008-11-25) – 2010-12-02 CM/ResDH(2010)174 (anglų kalba)
   22. Gulijev (Nr. 10425/03, 2008-12-16) – 2010-12-02 CM/ResDH(2010)175 (anglų kalba)
   23. Švenčionienė (Nr. 37259/04, 2008-11-25) – 2010-12-02 CM/ResDH(2010)176 (anglų kalba)
   24. Aurimaa (Nr. 17144/06), 2010-06-08 nutarimas (taikus susitarimas) – 2011-09-14 CM/ResDH(2011)126 (anglų kalba)
   25. Simonavičius (Nr. 37415/02, 2006-06-27) 2011-12-02 CM/ResDH(2011)228 (anglų kalba)
   26. Gečas (Nr. 418/04, 2007-07-17) 2011-12-02 CM/ResDH(2011)228 (anglų kalba)
   27. Norkūnas (Nr. 302/05, 2009-01-20) 2011-12-02 CM/ResDH(2011)228 (anglų kalba)
   28. Novikas (Nr. 45756/05, 2010-04-20) 2011-12-02 CM/ResDH(2011)228 (anglų kalba)
   29. Čiapas (Nr. 4902/02, 2006-11-16) 2011-12-02 CM/ResDH(2011)229 (anglų kalba)
   30. Jucys (Nr. 5457/03, 2008-01-08) 2011-12-02 CM/ResDH(2011)229 (anglų kalba)
   31. Jucius ir Juciuvienė (Nr. 14414/03, 2008-11-25) 2011-12-02 CM/ResDH(2011)229 (anglų kalba)
   32. Vaivada (Nr. 66004/01 ir 36996/012, 2006-11-16) 2011-12-02 CM/ResDH(2011)229 (anglų kalba)
   33. Balsytė-Lydeikienė (Nr. 72596/01, 2008-11-04) 2011-12-02 CM/ResDH(2011)229 (anglų kalba)
   34. Juozaitienė ir Bikulčius (Nr. 70659/01 ir 74371/01, 2008-04-24) 2011-12-02 CM/ResDH(2011)230 (anglų kalba)
   35. Ramanauskas (Nr. 74420/01, [DK] 2008-02-05) 2011-12-02 CM/ResDH(2011)231 (anglų kalba)
   36. Malininas (Nr. 10071/04, 2008-07-01) 2011-12-02 CM/ResDH(2011)231 (anglų kalba)
   37. Jasiūnienė (Nr. 41510/98, 2003-03-06) 2011-12-21 CM/ResDH(2011)298 (anglų kalba)
   38. Jurevičius (Nr. 30165/02, 2006-11-14) 2011-12-21 CM/ResDH(2011)298 (anglų kalba)
   39. Karalevičius (Nr. 53254/99, 2005-04-07) 2011-12-21 CM/ResDH(2011)299 (anglų kalba)
   40. Savenkovas (Nr. 871/02, 2008-11-18) 2011-12-21 CM/ResDH(2011)299 (anglų kalba)
   41. Balčiūnas (Nr. 17095/02, 2010-07-20) 2013-06-06 CM/ResDH(2013)109 (anglų kalba)
   42. Esertas (Nr. 50208/06, 2012-05-31), 2014-04-02 CM/ResDH(2014)41 (anglų kalba)
   43. Šulcas (Nr. 35624/04, 2010-01-05), 2014-12-17 CM/ResDH(2014)291 (anglų kalba)
   44. Aleksa (Nr. 27576/05, 2009-07-21), 2014-12-17 CM/ResDH(2014)291
   45. Balčiūnas ir Žuravliovas (Nr. 34575/05, 2013-11-26), 2014-12-17 CM/ResDH(2014)291
   46. Butkevičius (Nr. 23369/06, 2012-01-17), 2014-12-17 CM/ResDH(2014)291
   47. Četvertakas ir kiti (Nr. 16013/02, 2009-01-20), 2014-12-17 CM/ResDH(2014)291
   48. Igarienė ir Petrauskienė (Nr. 26892/05, 2009-07-21), 2014-12-17 CM/ResDH(2014)291
   49. UAB Impar (Nr. 13102/04, 2010-01-05), 2014-12-17 CM/ResDH(2014)291
   50. Kravtas (Nr. 12717/06, 2011-01-18), 2014-12-17 CM/ResDH(2014)291
   51. Maneikis (Nr. 21987/07, 2011-01-18), 2014-12-17 CM/ResDH(2014)291
   52. Naugžemys (Nr. 17997/04, 2009-07-16), 2014-12-17 CM/ResDH(2014)291
   53. Padalevičius (Nr. 12278/03, 2009-07-07), 2014-12-17 CM/ResDH(2014)291
   54. UAB Rikoma (Nr. 9668/06, 2011-01-18), 2014-12-17 CM/ResDH(2014)291
   55. Stasevičius (Nr. 43222/04, 2011-01-18), 2014-12-17 CM/ResDH(2014)291
   56. Vorona ir Voronov (Nr. 22906/04, 2009-07-07), 2014-12-17 CM/ResDH(2014)291
   57. Zabulėnas (Nr. 44438/04, 2011-01-18), 2014-12-17 CM/ResDH(2014)291
   58. JGK Statyba ir Guselnikovas (Nr. 3330/12, 2013-11-05, 2015-01-27 (dėl 41 str.)), 2016-04-13, CM/ResDH(2016)65 (anglų kalba)
   59. Pyrantienė (Nr. 45092/07, 2013-11-12, 2015-01-27 (taikus susitarimas)), 2016-04-13, CM/ResDH(2016)66 (anglų kalba)
   60. Albergas ir Arlauskas (Nr. 17978/05, 2014-05-27), 2016-04-13, CM/ResDH(2016)66 (anglų kalba)
   61. Paplauskienė (Nr. 31102/06, 2014-10-14), 2016-04-13, CM/ResDH(2016)66 (anglų kalba)
   62. Digrytė Klibavičienė (Nr. 34911/06, 2014-10-21), 2016-04-13, CM/ResDH(2016)66 (anglų kalba)
   63. Baškienė (Nr. 11529/04, 2007-07-24), 2016-05-04, CM/ResDH(2016)97 (anglų kalba)
   64. Užukauskas (Nr. 16965/04, 2010-07-06), 2016-05-04, CM/ResDH(2016)98 (anglų kalba)
   65. Pocius (Nr. 35601/04, 2010-07-06), 2016-05-04, CM/ResDH(2016)98 (anglų kalba)
   66. Drakšas (Nr. 36662/04, 2012-07-31), 2016-06-07, CM/ResDH(2016)124 (anglų kalba)
   67. Venskutė (Nr. 10645/08, 2012-12-11), 2016-06-07, CM/ResDH(2016)125 (anglų kalba)
   68. Lalas (Nr. 13109/04, 2011-03-01), 2016-07-06, CM/ResDH(2016)181 (anglų kalba)
   69. Sidabras ir Džiautas (Nr. 55480/00 ir 59330/00, 2004-07-27), 2016-09-06 CM/ResDH(2016)193 (anglų kalba)
   70. Rainys ir Gasparavičius (Nr. 70665/01 ir 74345/01, 2005-04-07), 2016-09-06 CM/ResDH(2016)193 (anglų kalba)
   71. Sidabras ir kiti (Nr. 50421/08 ir 56213/08, 2015-06-23), 2016-09-06 CM/ResDH(2016)193 (anglų kalba)
   72. Cudak (Nr. 15869/02, 2010-03-23), 2016-09-06 CM/ResDH(2016)194 (anglų kalba)
   73. Žičkus (Nr. 26652/02, 2009-04-07), 2016-09-06 CM/ResDH(2016)195 (anglų kalba)
   74. Buterlevičiūtė (Nr. 42139/08, 2016-01-12), 2016-12-08 CM/ResDH(2016)340 (anglų kalba)
   75. Albrechtas (Nr. 1886/06, 2016-01-19), 2016-12-08 CM/ResDH(2016)341 (anglų kalba)
   76. Iljina ir Sarulienė (Nr. 32293/05, 2011-03-15), 2017-01-18 CM/ResDH(2017)7 (anglų kalba)
   77. Kasperovičius (Nr. 54872/08, 2012-11-20), 2017-02-01 CM/ResDH(2017)34 (anglų kalba)
   78. Paliutis (Nr. 34085/09, 2015-11-24), 2017-05-10 CM/ResDH(2017)139 (anglų kalba)
   79. Varnas (Nr. 42615/06, 2013-07-09), 2017-05-10 CM/ResDH(2017)140 (anglų kalba)
   80. Biržietis (Nr. 49304/09, 2016-06-14), 2017-07-05 CM/ResDH(2017)214 (anglų kalba)
   81. Banel (Nr. 14326/11, 2013-06-18), 2017-09-21 CM/ResDH(2017) 266 (anglų kalba)
   82. Jokšas (Nr. 25330/07, 2013-11-12), 2017-09-21 CM/ResDH(2017)267 (anglų kalba)
   83. A.N. (Nr. 17280/08, 2016-05-31), 2017-09-21 CM/ResDH(2017)268 (anglų kalba)
   84. Noreikienė ir Noreika (Nr. 17285/08, 2015-11-24, 2016-10-04 (dėl 41 str.)), 2017-09-21 CM/ResDH(2017)269
   85. Paukštis (Nr. 17467/07, 2015-11-24), 2017-09-21 CM/ResDH(2017)269
   86. Grigaliūnienė (Nr. 42322/09, 2015-11-24, 2016-10-04), 2017-09-21 CM/ResDH(2017)269
   87. Tunaitis (Nr. 42927/08, 2015-11-24, 2016-10-04 (dėl 41 str.)), 2017-09-21 CM/ResDH(2017)269
   88. Žilinskienė (Nr. 57675/09, 2015-12-01), 2017-09-21 CM/ResDH(2017)269
   89. Valiulienė (Nr. 33234/07, 2013-03-26), 2017-10-04 CM/ResDH(2017)313 (anglų kalba)
   90. Vasiliauskas (Nr. 35343/05, [DK] 2015-10-20), 2017-12-07 CM/ResDH(2017)430 (anglų kalba)
   91. Misiukonis ir kiti (Nr. 49426/09, 2016-11-15), 2018-01-10 CM/Res/DH(2018)8 (anglų kalba)