• Bylos prieš Lietuvą, kuriose vykdymo priežiūra pabaigta

  • Europos Tarybos Ministrų Komitetas pabaigė Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų bylose prieš Lietuvą vykdymo priežiūrą 151 byloje priimdamas galutinę rezoliuciją:

    

   1. Raišelis (Nr. 37195/97, 2000-02-29 (taikus susitarimas)), 2001-12-17 ResDH(2001)157 (anglų kalba)
   2. Birutis ir kiti (Nr. 47698/99 ir 48115/99, 2002-03-28), 2004-07-20 ResDH(2004)45 (anglų kalba)
   3. Daktaras (Nr. 42095/98, 2000-10-10), 2004-07-20 ResDH(2004)43 (anglų kalba)
   4. Graužinis (Nr. 37975/97, 2000-10-10), 2004-07-20 ResDH(2004)42 (anglų kalba)
   5. Valašinas (Nr. 44558/98, 2001-07-24), 2004-07-20 ResDH(2004)44 (anglų kalba)
   6. Puzinas (Nr. 44800/98, 2002-03-14), 2004-07-20 ResDH(2004)47 (anglų kalba)
   7. Jėčius (Nr. 34578/97, 2000-07-31), 2004-10-12 ResDH(2004)56 (anglų kalba)
   8. Butkevičius (Nr. 48297/99, 2002-03-26), 2004-10-12 ResDH(2004)58 (anglų kalba)
   9. Stašaitis (Nr. 47679/99, 2002-03-21), 2004-10-12 ResDH(2004)60 (anglų kalba)
   10. Grauslys (Nr. 36743/97, 2000-10-10), 2004-10-12 ResDH(2004)59 (anglų kalba)
   11. Šleževičius (Nr. 55479/2000, 2001-11-13), 2004-10-12 ResDH(2004)65 (anglų kalba)
   12. Gadliauskas (Nr. 62741/00, 2004-05-27 (taikus susitarimas)), 2004-12-22 ResDH(2004)104 (anglų kalba)
   13. Girdauskas (Nr. 70661/01, 2003-12-11), 2007-10-31 CM/ResDH(2007)127 (anglų kalba)
   14. Meilus (Nr. 53161/99, 2003-11-06), 2007-10-31 CM/ResDH(2007)127 (anglų kalba)
   15. Jakumas (Nr. 6924/02, 2006-07-18), 2007-10-31 CM/ResDH(2007)127 (anglų kalba)
   16. Kuvikas (Nr. 21837/02, 2006-06-27), 2007-10-31 CM/ResDH(2007)127 (anglų kalba)
   17. Jankauskas (Nr. 59304/00, 2005-02-24), 2007-10-31 CM/ResDH(2007)128 (anglų kalba)
   18. Kambangu (Nr. 59619/00, 2007-07-19 (taikus susitarimas)), 2009-12-03 CM/ResDH(2009)154 (anglų kalba)
   19. Siaurusevičius (Nr. 50551/99, 2003-12-04 (taikus susitarimas)), 2009-12-03 CM/ResDH(2009)155 (anglų kalba)
   20. Armonienė (Nr. 36919/02, 2008-11-25), 2010-12-02 CM/ResDH(2010)174 (anglų kalba)
   21. Biriuk (Nr. 23373/03, 2008-11-25), 2010-12-02 CM/ResDH(2010)174 (anglų kalba)
   22. Gulijev (Nr. 10425/03, 2008-12-16), 2010-12-02 CM/ResDH(2010)175 (anglų kalba)
   23. Švenčionienė (Nr. 37259/04, 2008-11-25), 2010-12-02 CM/ResDH(2010)176 (anglų kalba)
   24. Aurimaa (Nr. 17144/06), 2010-06-08 nutarimas (taikus susitarimas)), 2011-09-14 CM/ResDH(2011)126 (anglų kalba)
   25. Simonavičius (Nr. 37415/02, 2006-06-27),  2011-12-02 CM/ResDH(2011)228 (anglų kalba)
   26. Gečas (Nr. 418/04, 2007-07-17), 2011-12-02 CM/ResDH(2011)228 (anglų kalba)
   27. Norkūnas (Nr. 302/05, 2009-01-20), 2011-12-02 CM/ResDH(2011)228 (anglų kalba)
   28. Novikas (Nr. 45756/05, 2010-04-20), 2011-12-02 CM/ResDH(2011)228 (anglų kalba)
   29. Čiapas (Nr. 4902/02, 2006-11-16), 2011-12-02 CM/ResDH(2011)229 (anglų kalba)
   30. Jucys (Nr. 5457/03, 2008-01-08), 2011-12-02 CM/ResDH(2011)229 (anglų kalba)
   31. Jucius ir Juciuvienė (Nr. 14414/03, 2008-11-25), 2011-12-02 CM/ResDH(2011)229 (anglų kalba)
   32. Vaivada (Nr. 66004/01 ir 36996/012, 2006-11-16), 2011-12-02 CM/ResDH(2011)229 (anglų kalba)
   33. Balsytė-Lydeikienė (Nr. 72596/01, 2008-11-04), 2011-12-02 CM/ResDH(2011)229 (anglų kalba)
   34. Juozaitienė ir Bikulčius (Nr. 70659/01 ir 74371/01, 2008-04-24), 2011-12-02 CM/ResDH(2011)230 (anglų kalba)
   35. Ramanauskas (Nr. 74420/01, [DK] 2008-02-05), 2011-12-02 CM/ResDH(2011)231 (anglų kalba)
   36. Malininas (Nr. 10071/04, 2008-07-01), 2011-12-02 CM/ResDH(2011)231 (anglų kalba)
   37. Jasiūnienė (Nr. 41510/98, 2003-03-06), 2011-12-21 CM/ResDH(2011)298 (anglų kalba)
   38. Jurevičius (Nr. 30165/02, 2006-11-14), 2011-12-21 CM/ResDH(2011)298 (anglų kalba)
   39. Karalevičius (Nr. 53254/99, 2005-04-07), 2011-12-21 CM/ResDH(2011)299 (anglų kalba)
   40. Savenkovas (Nr. 871/02, 2008-11-18), 2011-12-21 CM/ResDH(2011)299 (anglų kalba)
   41. Balčiūnas (Nr. 17095/02, 2010-07-20), 2013-06-06 CM/ResDH(2013)109 (anglų kalba)
   42. Esertas (Nr. 50208/06, 2012-05-31), 2014-04-02 CM/ResDH(2014)41 (anglų kalba)
   43. Šulcas (Nr. 35624/04, 2010-01-05), 2014-12-17 CM/ResDH(2014)291 (anglų kalba)
   44. Aleksa (Nr. 27576/05, 2009-07-21), 2014-12-17 CM/ResDH(2014)291
   45. Balčiūnas ir Žuravliovas (Nr. 34575/05, 2013-11-26), 2014-12-17 CM/ResDH(2014)291
   46. Butkevičius (Nr. 23369/06, 2012-01-17), 2014-12-17 CM/ResDH(2014)291
   47. Četvertakas ir kiti (Nr. 16013/02, 2009-01-20), 2014-12-17 CM/ResDH(2014)291
   48. Igarienė ir Petrauskienė (Nr. 26892/05, 2009-07-21), 2014-12-17 CM/ResDH(2014)291
   49. UAB Impar (Nr. 13102/04, 2010-01-05), 2014-12-17 CM/ResDH(2014)291
   50. Kravtas (Nr. 12717/06, 2011-01-18), 2014-12-17 CM/ResDH(2014)291
   51. Maneikis (Nr. 21987/07, 2011-01-18), 2014-12-17 CM/ResDH(2014)291
   52. Naugžemys (Nr. 17997/04, 2009-07-16), 2014-12-17 CM/ResDH(2014)291
   53. Padalevičius (Nr. 12278/03, 2009-07-07), 2014-12-17 CM/ResDH(2014)291
   54. UAB Rikoma (Nr. 9668/06, 2011-01-18), 2014-12-17 CM/ResDH(2014)291
   55. Stasevičius (Nr. 43222/04, 2011-01-18), 2014-12-17 CM/ResDH(2014)291
   56. Vorona ir Voronov (Nr. 22906/04, 2009-07-07), 2014-12-17 CM/ResDH(2014)291
   57. Zabulėnas (Nr. 44438/04, 2011-01-18), 2014-12-17 CM/ResDH(2014)291
   58. JGK Statyba ir Guselnikovas (Nr. 3330/12, 2013-11-05, 2015-01-27 (dėl 41 str.)), 2016-04-13, CM/ResDH(2016)65 (anglų kalba)
   59. Pyrantienė (Nr. 45092/07, 2013-11-12, 2015-01-27 (taikus susitarimas)), 2016-04-13, CM/ResDH(2016)66 (anglų kalba)
   60. Albergas ir Arlauskas (Nr. 17978/05, 2014-05-27), 2016-04-13, CM/ResDH(2016)66 (anglų kalba)
   61. Paplauskienė (Nr. 31102/06, 2014-10-14), 2016-04-13, CM/ResDH(2016)66 (anglų kalba)
   62. Digrytė Klibavičienė (Nr. 34911/06, 2014-10-21), 2016-04-13, CM/ResDH(2016)66 (anglų kalba)
   63. Baškienė (Nr. 11529/04, 2007-07-24), 2016-05-04, CM/ResDH(2016)97 (anglų kalba)
   64. Užukauskas (Nr. 16965/04, 2010-07-06), 2016-05-04, CM/ResDH(2016)98 (anglų kalba)
   65. Pocius (Nr. 35601/04, 2010-07-06), 2016-05-04, CM/ResDH(2016)98 (anglų kalba)
   66. Drakšas (Nr. 36662/04, 2012-07-31), 2016-06-07, CM/ResDH(2016)124 (anglų kalba)
   67. Venskutė (Nr. 10645/08, 2012-12-11), 2016-06-07, CM/ResDH(2016)125 (anglų kalba)
   68. Lalas (Nr. 13109/04, 2011-03-01), 2016-07-06, CM/ResDH(2016)181 (anglų kalba)
   69. Sidabras ir Džiautas (Nr. 55480/00 ir 59330/00, 2004-07-27), 2016-09-06 CM/ResDH(2016)193 (anglų kalba)
   70. Rainys ir Gasparavičius (Nr. 70665/01 ir 74345/01, 2005-04-07), 2016-09-06 CM/ResDH(2016)193 (anglų kalba)
   71. Sidabras ir kiti (Nr. 50421/08 ir 56213/08, 2015-06-23), 2016-09-06 CM/ResDH(2016)193 (anglų kalba)
   72. Cudak (Nr. 15869/02, 2010-03-23), 2016-09-06 CM/ResDH(2016)194 (anglų kalba)
   73. Žičkus (Nr. 26652/02, 2009-04-07), 2016-09-06 CM/ResDH(2016)195 (anglų kalba)
   74. Buterlevičiūtė (Nr. 42139/08, 2016-01-12), 2016-12-08 CM/ResDH(2016)340 (anglų kalba)
   75. Albrechtas (Nr. 1886/06, 2016-01-19), 2016-12-08 CM/ResDH(2016)341 (anglų kalba)
   76. Iljina ir Sarulienė (Nr. 32293/05, 2011-03-15), 2017-01-18 CM/ResDH(2017)7 (anglų kalba)
   77. Kasperovičius (Nr. 54872/08, 2012-11-20), 2017-02-01 CM/ResDH(2017)34 (anglų kalba)
   78. Paliutis (Nr. 34085/09, 2015-11-24), 2017-05-10 CM/ResDH(2017)139 (anglų kalba)
   79. Varnas (Nr. 42615/06, 2013-07-09), 2017-05-10 CM/ResDH(2017)140 (anglų kalba)
   80. Biržietis (Nr. 49304/09, 2016-06-14), 2017-07-05 CM/ResDH(2017)214 (anglų kalba)
   81. Banel (Nr. 14326/11, 2013-06-18), 2017-09-21 CM/ResDH(2017) 266 (anglų kalba)
   82. Jokšas (Nr. 25330/07, 2013-11-12), 2017-09-21 CM/ResDH(2017)267 (anglų kalba)
   83. A.N. (Nr. 17280/08, 2016-05-31), 2017-09-21 CM/ResDH(2017)268 (anglų kalba)
   84. Noreikienė ir Noreika (Nr. 17285/08, 2015-11-24, 2016-10-04 (taikus susitarimas dėl 41 str.)), 2017-09-21 CM/ResDH(2017)269 (anglų kalba)
   85. Paukštis (Nr. 17467/07, 2015-11-24), 2017-09-21 CM/ResDH(2017)269 (anglų kalba)
   86. Grigaliūnienė (Nr. 42322/09, 2015-11-24, 2016-10-04 (taikus susitarimas dėl 41 str.)), 2017-09-21 CM/ResDH(2017)269 (anglų kalba)
   87. Tunaitis (Nr. 42927/08, 2015-11-24, 2016-10-04 (taikus susitarimas dėl 41 str.)), 2017-09-21 CM/ResDH(2017)269 (anglų kalba)
   88. Žilinskienė (Nr. 57675/09, 2015-12-01), 2017-09-21 CM/ResDH(2017)269 (anglų kalba)
   89. Valiulienė (Nr. 33234/07, 2013-03-26), 2017-10-04 CM/ResDH(2017)313 (anglų kalba)
   90. Vasiliauskas (Nr. 35343/05, [DK] 2015-10-20), 2017-12-07 CM/ResDH(2017)430 (anglų kalba)
   91. Misiukonis ir kiti (Nr. 49426/09, 2016-11-15), 2018-01-10 CM/ResDH(2018)8 (anglų kalba)
   92. Kavaliauskas ir kiti (Nr. 51752/10, 2017-03-14), 2018-05-02 CM/ResDH(2018)181 (anglų kalba)
   93. Jelcovas (Nr. 16913/04, 2011-07-19), 2018-05-02 CM/ResDH(2018)180 (anglų kalba)
   94. Šimkus (Nr. 41788/11, 2017-06-13), 2018-06-07 CM/ResDH(2018)207 (anglų kalba)
   95. Šidlauskas (Nr. 51755/10, 2017-07-11), 2018-07-07-04 CM/ResDH(2018)247 (anglų kalba)
   96. Mankevičius ir kiti (Nr. 64469/13, 27029/14, 34310/14, 39874/14, 2017-06-29 (taikūs susitarimai)), 2018-07-04 CM/ResDH(2018)248 (anglų kalba)
   97. Gibronas ir kiti (Nr. 56836/14 29072/15 31394/15 58765/15 61704/15 423/16 4624/16 5921/16 6833/16 14938/16 18362/16 20917/16 21615/16 21620/16 49439/16, 2018-02-15 (taikūs susitarimai), 2018-09-05 CM/ResDH(2018)292 (anglų kalba)
   98. Gedrimas (Nr. 21048/12, 2016-07-12), 2018-09-05 CM/ResDH(2018)291 (anglų kalba)
   99. Yusiv (Nr. 55894/13, 2016-10-04), 2018-09-05 CM/ResDH(2018)291 (anglų kalba)
   100. Kraulaidis (Nr. 76805/11, 2016-11-08), 2018-09-05 CM/ResDH(2018)290 (anglų kalba)
   101. Mažukna (Nr. 72092/12, 2017-04-11), 2018-09-05 CM/ResDH(2018)290 (anglų kalba)
   102. Kosteckas (Nr. 960/13, 2017-06-13), 2018-09-05 CM/ResDH(2018)290 (anglų kalba)
   103. Česnulevičius (Nr. 13462/06, 2012-01-10), 2018-10-03 CM/ResDH(2018)364 (anglų kalba)
   104. Sekmadienis Ltd. (Nr. 69317/14, 2018-01-30), 2019-01-09 CM/ResDH(2019)3 (anglų kalba)
   105. Urbšienė and Urbšys (Nr.16580/09, 2016-11-08), 2019-01-09  CM/ResDH(2019)4 (anglų kalba)
   106. Jankovskis (Nr. 21575/08, 2017-01-17), 2019-04-04 CM/ResDH(2019)73 (anglų kalba)
   107. Manic (Nr. 46600/11, 2015-01-13), 2019-04-24 CM/ResDH(2019)93 (anglų kalba)
   108. Matiošaitis ir kiti (Nr. 22662/13, 51059/13, 58823/13, 59692/13, 59700/13, 60115/13, 69425/13, 72824/13, 2017-05-23), 2019-06-06 CM/ResDH(2019)142 (anglų kalba)
   109. Dainelienė (Nr. 23532/14, 2018-10-16), 2019-06-12 CM/ResDH(2019)132 (anglų kalba)
   110. Romeiko ir 5 kt. (Nr. 67465/13, 2784/14, 13181/14, 20538/14, 1147/17, 377/18 (taikūs susitarimai) 2018-07-05), 2019-06-12, CM/ResDH(2019)133 (anglų kalba)
   111. Fridman (Nr. 40947/11, 2017-01-24), 2019-09-04 CM/ResDH(2019)187 (anglų kalba)
   112. Kazlauskas ir Nanartonis (Nr. 234/15, 22357/15, 2018-12-04), 2019-10-16 CM/ResDH(2019)256 (anglų kalba)
   113. Kožemiakina (Nr. 231/15, 2018-10-02), 2019-10-16 CM/ResDH(2019)257 (anlgų kalba)
   114. Naku (Nr. 26126/07, 2017-02-08), 2019-10-16 CM/ResDH(2019)258 (anlgų kalba)
   115. Velečka ir kiti (Nr. 56998/16, 58761/16, 60072/16, 72001/16, 2019-06-26), 2019-12-05 CM/ResDH(2019)313 (anglų kalba)
   116. Lisovskij (Nr. 36249/14, 2017-08-02), 2019-12-05 CM/ResDH(2019)313 (anglų kalba)
   117. Mockutė (Nr. 66490/09, 2018-05-27), 2020-02-05 CM/ResDH(2020)22 (anglų kalba)
   118. Miliukas (Nr. 10992/14, 2019-04-16), 2020-02-12 CM/ResDH(2020)28 (anglų kalba)
   119. Urbonavičius (Nr. 549/17), 2019-05-21, 2020-06-17 CM/ResDH(2020)109 (anglų kalba)
   120. Valeika ir 4 kiti (Nr. 21934/18, 23358/18, 28820/18, 32354/18, 49434/18), 2019-10-03 (taikūs susitarimai), 2020-07-08 CM/ResDH(2020)148 (anglų kalba)
   121. Truchanovič ir kiti (Nr. 15708/10, 15874/10, 25117/10, 28380/10), 2018-12-18, 2020-02-04 (dėl teisingo atlyginimo), 2020-10-21 CM/ResDH(2020)232 (anglų kalba)
   122. Nekvedavičius (Nr. 1471/05, 2015-11-17), 2020-10-21 CM/ResDH(2020)232 (anglų kalba)
   123. Arbačiauskienė (Nr. 2971/08, 2016-03-01), 2020-10-21 CM/ResDH(2020)232 (anglų kalba)
   124. Bartulienė (Nr. 67544/13, 2018-04-24), 2020-10-21 CM/ResDH(2020)232 (anglų kalba)
   125. Bykova ir kiti (Nr. 66042/10, 2018-12-18), 2020-10-21 CM/ResDH(2020)232 (anglų kalba)
   126. Veromej (Nr. 15121/11, 2019-03-19), 2020-10-21 CM/ResDH(2020)232 (anglų kalba)
   127. Varnienė (Nr. 42916/04, 2013-11-12), 2020-10-21 CM/ResDH(2020)230 (anglų kalba)
   128. Stemplys ir Debesys (Nr. 71024/13, 71974/13, 2017-10-17), 2020-10-21 CM/ResDH(2020)231 (anglų kalba)
   129. Michno (Nr. 29826/15, 2018-12-04), 2020-10-21 CM/ResDH92020)231 (anglų kalba)
   130. D.D. (Nr. 13469/06, 2012-02-14), 2020-12-03, CM/ResDH92020)267 (anglų kalba)
   131. Babkaitis (Nr. 49419/18, 2020-01-30), 2020-12-03, CM/ResDH2020)268 (anglų kalba)
   132. Žemaitis (Nr. 74305/17, 2019-10-15), 2021-02-03, CM/ResDH2021)11 (anglų kalba)
   133. Znakovas (Nr. 32715/17, 2019-11-19), 2021-02-03, CM/ResDH2021)11 (anglų kalba)
   134. Kryževičius (Nr. 67816/14, 2018-12-11), 2021-02-03, CM/ResDH2021)12 (anglų kalba)
   135. Rinau (Nr. 10926/19, 2020-05-14), 2021-02-03, CM/ResDH2021)13 (anglų kalba)
   136. UAB Baltic Master (Nr. 55092/16, 2019-04-16), 2021-02-03, CM/ResDH2021)14 (anglų kalba)
   137. Bakanova (Nr. 11167/12, 2016-08-31), 2021-02-10, CM/ResDH2021)25 (anglų kalba)
   138. T.K. (Nr. 14000/12, 2018-06-12), 2021-10-13, CM/ResDH(2021)234 (anglų kalba)
   139. Leonienė (Nr. 61264/17, 2020-11-10), 2021-10-13, CM/ResDH(2021)235 (anglų kalba)
   140. Kaminskienė (Nr. 48314/18, 2021-01-12), 2021-11-03, CM/ResDH(2021)289 (anglų kalba)
   141. Jokubauskas (Nr. 5203/20, 2021-08-26), 2022-04-06, CM/ResDH(2022)89 (anglų kalba)
   142. Marazas (Nr. 42177/190, 2021-10-19), 2022-06-10, CM/ResDH(2022)129 (anglų kalba)
   143. Gančo (Nr. 42168/19, 2021-07-13), 2022-06-30, CM/ResDH(2022)168 (anglų kalba)
   144. Paksas (Nr. 34932/04, 2011-01-06), 2022-09-22, CM/ResDH(2022)253 (anglų kalba)
   145. Širvinskas (Nr. 21243/17, 2019-07-23), 2022-11-23, CM/ResDH(2022)321 (anglų kalba)
   146. Višniakovas (Nr. 25988/16, 2018-12-18) , 2022-11-23, CM/ResDH(2022)322 (anglų kalba)
   147. Gorbenko (Nr. 31325/21) ir Černyšovas ir 7 kiti (Nr. 3168/21, 3297/21, 10342/21, 14137/21, 14145/21, 28146/21, 35313/21, 42082/21), (taikūs susitarimai), 2020-10-06), 2023-04-05, CM/ResDH(2023)59 (anglų kalba)
   148. Sokolovas (Nr. 10049/20, 2022-06-28), 2023-04-05, CM/ResDH(2023)60 (anglų kalba)
   149. Černius ir Rinkevičius (Nr. 73579/17, 14620/18, 2020-02-18), 2023-04-13, CM/ResDH(2023)79 (anglų kalba)
   150. Laniauskas (Nr. 6544/20, 2022-05-17), 2023-07-12, CM/ResDH(2023)32 (anglų kalba)
   151. Balkūnas (Nr. 75435/17, 2020-07-07), 2023-07-12, CM/ResDH(2023)106 (anglų kalba)