• Bylos prieš Lietuvą, kuriose vyksta vykdymo procesas

  • Europos Tarybos Ministrų Komitetas atlieka 33 EŽTT sprendimo vykdymo priežiūrą:

    

   1. L. (Nr. 27527/03), 2007-09-11 - taikoma sustiprinta priežiūra,
   2. Paksas (Nr. 34932/04), 2011-01-06 (Didžiosios kolegijos sprendimas) - taikoma sustiprinta priežiūra,
   3. Abu Zubaydah (Nr. 46454/11), 2018-05-31 - taikoma sustiprinta priežiūra,
   4. Mironovas ir kiti (Nr. 40828/12, 29292/12, 69598/12, 40163/13, 66281/13, 70048/13, 70065/13), 2015-12-08,
   5. Aleksandravičius ir kiti (Nr. 32344/13, 43576/13, 49516/13, 65956/13, 71139/13), 2017-07-04,
   6. Vitanis ir Šukys (Nr. 51043/13, 54553/13), 2017-09-26,
   7. Grigolovič (Nr. 54882/10), 2017-10-10, 2019-01-15 (dėl teisingo atlyginimo),
   8. Činga (Nr. 69419/13), 2017-10-31, 2018-10-09 (dėl teisingo alyginimo),
   9. Tumeliai (Nr. 25545/14), 2018-01-09,
   10. Beinarovič ir kiti (Nr. 70520/10, 21920/10, 41876/11), 2018-06-12, 2019-06-25 (dėl teisingo atlyginimo),
   11. Laniauskas ir Januška (Nr. 74111/13, 53460/15), 2018-09-25,
   12. Oskirko (Nr. 14411/16), 2018-09-25,
   13. D.R. (Nr. 691/15), 2018-06-26,
   14. Ščensnovičius (Nr. 62663/13), 2018-07-10,
   15. Tamašauskas ir Radzevičius (Nr. 8797/16, 29486/17), 2018-10-16,
   16. T.K. (Nr. 14000/12), 2018-06-12,
   17. Geglis (Nr. 52815/15), 2018-12-18, 2019-11-19 (dėl teisingo atlyginimo),
   18. Višniakovas (Nr. 25988/16), 2018-12-18,
   19. Vasilevska ir Bartoševič (Nr. 38206/11, 18054/12), 2018-12-18, 2020-05-12 (dėl teisingo atlyginimo),
   20. M.A. ir kiti (Nr. 59793/17), 2018-12-11,
   21. Tumėnienė (Nr. 10544/17), 2019-10-01,
   22. Širvinskas (Nr. 21243/17), 2019-07-23,
   23. Steponavičius (Nr. 6982/18), 2019-12-17,
   24. Beizaras ir Levickas (Nr. 41288/15), 2020-01-14 - taikoma sustiprinta priežiūra,
   25. Černius ir Rinkevičius (Nr. 73579/17, 14620/18), 2020-02-18,
   26. Anželika Šimaitienė (Nr. 36093/13), 2020-04-21,
   27. Balkūnas (Nr. 75435/17), 2020-07-07,
   28. Leonienė (Nr. 61264/17), 2020-11-10,
   29. Kaminskienė (Nr. 48314/18), 2021-01-12,
   30. Puišys (Nr. 58166/18), 2021-01-19,
   31. Senovės baltų religinė bendrija Romuva (Nr. 48329/19), 2021-06-08,
   32. Gančo (Nr. 42168/19), 2021-07-13,
   33. Vaidelys (Nr. 21237/19), 2021-09-07.