• Bylos prieš Lietuvą, kuriose vyksta vykdymo procesas

  • Europos Tarybos Ministrų Komitetas atlieka EŽTT sprendimų vykdymo priežiūrą 31 byloje:

    

   1. L. (Nr. 27527/03), 2007-09-11 - taikoma sustiprinta priežiūra,
   2. Paksas (Nr. 34932/04), 2011-01-06 (Didžiosios kolegijos sprendimas) - taikoma sustiprinta priežiūra,
   3. Vasiliauskas (Nr. 35343/05), 2015-10-20 (Didžiosios kolegijos sprendimas) - taikoma sustiprinta priežiūra,
   4. Jelcovas (Nr. 16913/04), 2011-07-19,
   5. Česnulevičius (Nr. 13462/06), 2012-01-10,
   6. D.D. (Nr. 13469/06), 2012-02-14,
   7. Valiulienė (Nr. 33234/07), 2013-03-26,
   8. Banel (Nr. 14326/11), 2013-06-18,
   9. Varnienė (Nr. 42916/04), 2013-11-12,
   10. Jokšas (Nr. 25330/07), 2013-11-12,
   11. Nekvedavičius (Nr. 1471/05), 2013-12-10,
   12. Manic (Nr. 46600/11), 2015-01-13,
   13. Paukštis (Nr. 17467/07), 2015-11-24,
   14. Tunaitis (Nr. 42927/08), 2015-11-24,
   15. Noreikienė ir Noreika (Nr. 17285/08), 2015-11-24,
   16. Žilinskienė (Nr. 57675/09), 2015-12-01,
   17. Grigaliūnienė (Nr. 42322/09), 2016-02-23,
   18. Mironovas ir kiti (Nr. 40828/12, 29292/12, 69598/12, 40163/13, 66281/13, 70048/13, 70065/13), 2015-12-08,
   19. Arbačiauskienė (Nr. 2971/08), 2016-03-01,
   20. Bakanova (Nr. 11167/12), 2016-05-31,
   21. A.N. (Nr. 17280/08), 2016-05-31,
   22. Biržietis (Nr. 49304/09), 2016-06-14,
   23. Gedrimas (Nr. 21048/12), 2016-07-12,
   24. Yusiv (Nr. 55894/13), 2016-10-04,
   25. Naku (Nr. 26126/07), 2016-11-08,
   26. Urbšienė ir Urbšys (Nr. 16580/09), 2016-11-08,
   27. Kraulaidis (Nr. 76805/11), 2016-11-08,
   28. Misiukonis ir kiti (Nr. 49426/09), 2016-11-15,
   29. Jankovskis (Nr. 21575/08), 2017-01-17,
   30. Fridman (Nr. 40947/11), 2017-01-24,
   31. Kavaliauskas ir kiti (Nr. 51752/10), 2017-03-14.