• Bylos prieš Lietuvą, kuriose vyksta vykdymo procesas

  • Europos Tarybos Ministrų Komitetas atlieka 46 EŽTT sprendimų vykdymo priežiūrą:

    

   1. L. (Nr. 27527/03), 2007-09-11 - taikoma sustiprinta priežiūra,
   2. Paksas (Nr. 34932/04), 2011-01-06 (Didžiosios kolegijos sprendimas) - taikoma sustiprinta priežiūra,
   3. Abu Zubaydah (Nr. 46454/11), 2018-05-31 - taikoma sustiprinta priežiūra,
   4. Mironovas ir kiti (Nr. 40828/12, 29292/12, 69598/12, 40163/13, 66281/13, 70048/13, 70065/13), 2015-12-08,
   5. Aleksandravičius ir kiti (Nr. 32344/13, 43576/13, 49516/13, 65956/13, 71139/13), 2017-07-04,
   6. Vitanis ir Šukys (Nr. 51043/13, 54553/13), 2017-09-26,
   7. Grigolovič (Nr. 54882/10), 2017-10-10, 2019-01-15 (dėl teisingo atlyginimo),
   8. Činga (Nr. 69419/13), 2017-10-31, 2018-10-09 (dėl teisingo alyginimo),
   9. Tumeliai (Nr. 25545/14), 2018-01-09,
   10. Beinarovič ir kiti (Nr. 70520/10, 21920/10, 41876/11), 2018-06-12, 2019-06-25 (dėl teisingo atlyginimo),
   11. Laniauskas ir Januška (Nr. 74111/13, 53460/15), 2018-09-25,
   12. Oskirko (Nr. 14411/16), 2018-09-25,
   13. D.R. (Nr. 691/15), 2018-06-26,
   14. Ščensnovičius (Nr. 62663/13), 2018-07-10,
   15. Tamašauskas ir Radzevičius (Nr. 8797/16, 29486/17), 2018-10-16,
   16. Geglis (Nr. 52815/15), 2018-12-18, 2019-11-19 (dėl teisingo atlyginimo),
   17. Višniakovas (Nr. 25988/16), 2018-12-18,
   18. Vasilevska ir Bartoševič (Nr. 38206/11, 18054/12), 2018-12-18, 2020-05-12 (dėl teisingo atlyginimo),
   19. M.A. ir kiti (Nr. 59793/17), 2018-12-11,
   20. Tumėnienė (Nr. 10544/17), 2019-10-01,
   21. Širvinskas (Nr. 21243/17), 2019-07-23,
   22. Steponavičius (Nr. 6982/18), 2019-12-17,
   23. Beizaras ir Levickas (Nr. 41288/15), 2020-01-14,
   24. Černius ir Rinkevičius (Nr. 73579/17, 14620/18), 2020-02-18,
   25. Anželika Šimaitienė (Nr. 36093/13), 2020-04-21,
   26. Balkūnas (Nr. 75435/17), 2020-07-07,
   27. Puišys (Nr. 58166/18), 2021-01-19,
   28. Senovės baltų religinė bendrija Romuva (Nr. 48329/19), 2021-06-08,
   29. Vaidelys (Nr. 21237/19), 2021-09-07,
   30. Tarvydas (Nr. 36098/19), 2021-11-23,
   31. Gražulevičiūtė (Nr. 53176/17), 2021-12-14,
   32. Lukošin (Nr. 25059/20), 2022-01-18,
   33. Ozarovskij (Nr. 17774/20), 2022-03-01, 
   34. Čeminava (Nr. 18683/20), 2022-03-01, 
   35. Mežujevas (Nr. 38136/20), 2022-03-01, 
   36. Marcinkonis (Nr. 40080/20), 2022-03-01, 
   37. Žibas (Nr. 43904/20), 2022-03-01, 
   38. Levickas (Nr. 45373/20), 2022-03-01, 
   39. Einikis (Nr. 43277/20), 2022-03-01, 
   40. Babushkin (Nr. 49994/20), 2022-03-01, 
   41. Valeika (Nr. 50514/20), 2022-03-01, 
   42. Markin (Nr. 51079/20), 2022-03-01, 
   43. Bložė (Nr. 54383/20), 2022-03-01,
   44. T.K. ir kiti (Nr. 55978/20), 2022-03-22,
   45. Laniauskas (Nr. 6544/20), 2022-05-17,
   46. Sokolovas (Nr. 10049/20), 2022-06-28.