• Šiuo metu Teisme nagrinėjamos bylos prieš Lietuvą

   1. Korkuc (Nr. 21920/10) (dėl 41 str.),
   2. Veromej (Nr. 15121/11),
   3. Vasilevska ir Bartoševič (Nr. 38206/11) (dėl 41 str.),
   4. J.Truchanovič, M.A.Truchanovič ir M.Butkevič (Nr. 15708/10) (dėl 41 str.),
   5. Pavlova ir Sniežko (Nr. 15874/10) (dėl 41 str.),
   6. Dvarionienė ir Narkevič (Nr. 25117/10) (dėl 41 str.),
   7. Stankevič (Nr. 28380/10) (dėl 41 str.),
   8. Beinarovič ir Kšivanskienė (Nr. 70520/10) (dėl 41 str.),
   9. Stankūnaitė (Nr. 67068/11),
   10. Kosaitė-Čypienė, Rinkevičienė, Zakarevičienė ir Valainienė (Nr. 69489/12),
   11. Šatrovienė (Nr. 57588/13),
   12. Rinau (Nr. 10926/09),
   13. Čivinskaitė (Nr. 21218/12),
   14. Daktaras (Nr. 43154/10),
   15. Cudak (Nr. 77265/12),
   16. Šimaitienė (Nr. 36093/13),
   17. Wittib (Nr. 6874/14),
   18. Beizaras ir Levickas (Nr. 41288/15),
   19. Gatčinas (Nr. 19845/16),
   20. Butkus (Nr. 48460/16),
   21. Januškevičienė (Nr. 69717/14),
   22. Miliukas (Nr. 10992/14),
   23. Dardanskis (Nr. 74452/13),
   24. Markin (Nr. 583/14),
   25. Baratinskas (Nr. 23542/14),
   26. Smirnov (Nr. 24971/14),
   27. V. Raila (Nr. 32519/14),
   28. Palukaitis (Nr. 38916/14),
   29. G. Raila (Nr. 46591/14),
   30. Sinkevičius (Nr. 46640/14),
   31. Ambrasas (Nr. 49765/14),
   32. A. Pavlov (Nr. 60038/14),
   33. Bražinskas (Nr. 14696/15),
   34. Karenda (Nr. 16039/15),
   35. J. Pavlov (Nr. 19405/15),
   36. Svirbutavičius (Nr. 23905/15),
   37. Šedys (Nr. 24187/15),
   38. Daktaras (Nr. 48303/16),
   39. Vertelka (Nr. 33339/17),
   40. Velečka (Nr. 56998/16),
   41. Tučkus (Nr. 58761/16),
   42. Petkauskas (Nr. 60072/16),
   43. Petrošius (Nr. 72001/16),
   44. Vasilevska ir Bartoševič (Nr. 18054/12) (dėl 41 str.),
   45. Augustė (Nr. 65717/14).
   46. Geglis (Nr. 52815/15) (dėl 41 str.),
   47. Liutkevičius (Nr. 58750/16),
   48. Žvirblis (Nr. 31378/15),
   49. Šulija (Nr. 76618/16),
   50. Drėlingas (Nr. 28859/16),
   51. Rušienė (Nr. 59413/17),
   52. Mozeris ir Eugenijos ir Leonido Pimonovų Alzheimerio ligos paramos fondas (Nr. 66803/17),
   53. UAB Baltic Master (Nr. 55092/16),
   54. Urbonavičius (Nr. 549/17),
   55. Širvinskas (Nr. 21243/17),
   56. Rinkevičius (Nr. 73579/17),
   57. Černius (Nr. 73579/17),
   58. Butkevičius (Nr. 70489/17),
   59. Ažukaitienė (Nr. 59764/13),
   60. Tumėnienė (Nr. 10544/17),
   61. Znakovas (Nr. 32715/17),
   62. Žemaitis (Nr. 74305/17),
   63. Balkūnas (Nr. 75435/17),
   64. Leonienė (Nr. 61264/17),
   65. VšĮ "Demokratijos plėtros fondas" ir Eduardas Eigirdas (Nr. 84051/17, 84048/17),
   66. Gražulevičiūtė (Nr. 53176/17),
   67. Povilonis (Nr. 81624/17),
   68. Griška ir kiti (Nr. 63748/17),
   69. Šeiko (Nr. 82968/17),
   70. Gliaubertai (Nr. 67467/17),
   71. Čebelis (Nr. 64249/17),
   72. Bastys (Nr. 80749/17),
   73. Abukauskai (Nr. 72065/17),
   74. Brazauskienė (Nr. 71200/17),
   75. Arewa (Nr. 16031/18),
   76. Navickai (Nr. 25832/18),
   77. Steponavičius (Nr. 6982/18),
   78. Taso (Nr. 12695/18),
   79. Valeika (Nr. 21934/18),
   80. Velečka (Nr. 23358/18),
   81. Songaila (Nr. 28820/18),
   82. Ambrizas (Nr. 32354/18),
   83. Michno (Nr. 34179/18),
   84. Dimbinskas (Nr. 35033/18),
   85. Nevedomskas (Nr. 41918/18),
   86. Suchininas (Nr. 49412/18),
   87. Klevakin (Nr. 49434/18),
   88. al-Hawsawi (Nr. 6383/17),
   89. Kaminskas (Nr. 44817/18).