• Šiuo metu Teisme nagrinėjamos bylos prieš Lietuvą

   1. Vasilevska ir Bartoševič (Nr. 38206/11) (dėl 41 str.),
   2. J.Truchanovič, M.A.Truchanovič ir M.Butkevič (Nr. 15708/10) (dėl 41 str.),
   3. Pavlova ir Sniežko (Nr. 15874/10) (dėl 41 str.),
   4. Dvarionienė ir Narkevič (Nr. 25117/10) (dėl 41 str.),
   5. Stankevič (Nr. 28380/10) (dėl 41 str.),
   6. Stankūnaitė (Nr. 67068/11),
   7. Šatrovienė (Nr. 57588/13),
   8. Rinau (Nr. 10926/09),
   9. Čivinskaitė (Nr. 21218/12),
   10. Šimaitienė (Nr. 36093/13),
   11. Wittib (Nr. 6874/14),
   12. Beizaras ir Levickas (Nr. 41288/15),
   13. Butkus (Nr. 48460/16),
   14. Daktaras (Nr. 48303/16),
   15. Vasilevska ir Bartoševič (Nr. 18054/12) (dėl 41 str.),
   16. Geglis (Nr. 52815/15) (dėl 41 str.),
   17. Rinkevičius (Nr. 73579/17),
   18. Černius (Nr. 73579/17),
   19. Butkevičius (Nr. 70489/17),
   20. Ažukaitienė (Nr. 59764/13),
   21. Tumėnienė (Nr. 10544/17),
   22. Znakovas (Nr. 32715/17),
   23. Žemaitis (Nr. 74305/17),
   24. Balkūnas (Nr. 75435/17),
   25. Leonienė (Nr. 61264/17),
   26. VšĮ "Demokratijos plėtros fondas" ir Eduardas Eigirdas (Nr. 84051/17, 84048/17),
   27. Gražulevičiūtė (Nr. 53176/17),
   28. Povilonis (Nr. 81624/17),
   29. Griška ir kiti (Nr. 63748/17),
   30. Šeiko (Nr. 82968/17),
   31. Gliaubertai (Nr. 67467/17),
   32. Čebelis (Nr. 64249/17),
   33. Bastys (Nr. 80749/17),
   34. Abukauskai (Nr. 72065/17),
   35. Brazauskienė (Nr. 71200/17),
   36. Arewa (Nr. 16031/18),
   37. Navickai (Nr. 25832/18),
   38. Steponavičius (Nr. 6982/18),
   39. Taso (Nr. 12695/18),
   40. Valeika (Nr. 21934/18),
   41. Velečka (Nr. 23358/18),
   42. Songaila (Nr. 28820/18),
   43. Ambrizas (Nr. 32354/18),
   44. Michno (Nr. 34179/18),
   45. Dimbinskas (Nr. 35033/18),
   46. Nevedomskas (Nr. 41918/18),
   47. Suchininas (Nr. 49412/18),
   48. Klevakin (Nr. 49434/18),
   49. al-Hawsawi (Nr. 6383/17),
   50. Kaminskas (Nr. 44817/18),
   51. Galakvoščius (Nr. 11398/18),
   52. Mikočiūnas (Nr. 13394/18),
   53. Mikučiauskas (Nr. 46114/18),
   54. Ališauskas (Nr. 46122/18),
   55. Babkaitis (Nr. 49419/18),
   56. Mihailovs (Nr. 55221/17),
   57. Adomavičius (Nr. 17331/18),
   58. Valančius (Nr.28345/18),
   59. Sacharuk (Nr. 39300/18),
   60. Stepanov (Nr. 5862/19),
   61. Kaminskienė (Nr. 48314/18),
   62. Puišys (Nr. 58166/18),
   63. Milašauskienė (Nr. 58179/18).