• Vyriausybei perduotų bylų statistika pagal proceso EŽTT stadijas

  • I. NAGRINĖJAMOS BYLOS

    

   94 bylos, perduotos Lietuvos Respublikos Vyriausybei, šiuo metu nagrinėjamos Teisme:

    

   1. Linkevičienė (peticijos Nr. 33556/07),
   2. Japertas (peticijos Nr. 34734/07),
   3. Gudas (peticijų Nr. 34740/07),
   4. Lekavičienė (peticijos Nr. 48427/09),
   5. Jankauskas (peticijos Nr. 50446/09),
   6. Korkuc (peticijos Nr. 21920/10),
   7. Veromej (peticijos Nr. 15121/11),
   8. Vasilevska ir Bartoševič (peticijos Nr. 38206/11),
   9. Dviliova (peticijos Nr. 41879/11),
   10. Medvedev (peticijos Nr. 43785/10),
   11. Jezhi Truchanovič, Marjan Aleksandr Truchanovič ir Marija Butkevič (peticijos Nr. 15708/10),
   12. Pavlova ir Sniežko (peticijos Nr. 15874/10),
   13. Dvarionienė ir Narkevič (peticijos Nr. 25117/10),
   14. Stankevič (peticijos Nr. 28380/10),
   15. Nina Bykova, Tatyana Medvedeva, Aleksandr Senkevič, Piotr Medvedev, Arkadij Medvedev, Anatolij Medvedev ir Jelena Syrcova (peticijos Nr. 66042/10),
   16. Beinarovič ir Kšivanskienė (peticijos Nr. 70520/10),
   17. Černiak (peticijos Nr. 37723/11),
   18. Stankūnaitė (peticijos Nr. 67068/11),
   19. Abu Zubaydah (peticijos Nr. 46454/11),
   20. Kosaitė-Čypienė ir kt. (peticijos Nr. 69489/12),
   21. Matiošaitis (peticijos Nr. 22662/13),
   22. Maksimavičius (peticijos Nr. 51059/13),
   23. Katkus (peticijos Nr. 58823/13),
   24. Beleckas (peticijos Nr. 59692/13),
   25. Lenkaitis (peticijos Nr. 59700/13),
   26. Kazlauskas (peticijos Nr. 60115/13),
   27. Gervin (peticijos Nr. 69425/13),
   28. Svotas (peticijos Nr. 72824/13),
   29. Aleksandravičius (peticijos Nr. 32344/13),
   30. Bilinskas (peticijos Nr. 40091/13),
   31. Gailiun (peticijos Nr. 43576/13),
   32. Novikov (peticijos Nr. 49516/13),
   33. Vitanis (peticijos Nr. 51043/13),
   34. Šukys (peticijos Nr. 54553/13),
   35. Dūda (peticijos Nr. 65956/13),
   36. Antonovas (peticijos Nr. 71139/13),
   37. Šatrovienė (peticijos Nr. 57588/13),
   38. Mažukna (peticijos Nr. 72092/12),
   39. Kosteckas (peticijos Nr. 960/13),
   40. Lisovskij (peticijos Nr. 36249/14),
   41. Mockutė (peticijos Nr. 66490/09),
   42. Imbras (peticijos Nr.22740/10),
   43. T. K. (peticijos Nr. 14000/12),
   44. Šarkienė (peticijos Nr. 51760/10),
   45. Selina (peticijos Nr. 17969/10),
   46. Valančienė (peticijos Nr. 2657/10),
   47. Vilėniškis (peticijos Nr. 27468/10),
   48. Šidlauskas (peticijos Nr. 51755/10),
   49. Kužmarskienė (peticijos Nr. 54467/12),
   50. Falkauskienė (peticijos Nr. 42307/09),
   51. Šimkus (peticijos Nr. 41788/11),
   52. Leščiukaitis (peticijos Nr. 72252/11),
   53. Gudauskas (peticijos Nr. 50387/13),
   54. Mikalauskas (peticijos Nr. 52927/13),
   55. Čiapas (peticijos Nr. 62564/13),
   56. Pukelis (peticijos Nr. 2052/10),
   57. Lavrenov ir kiti (peticijos Nr. 15202/11),
   58. Pocius (peticijos Nr. 5394/12),
   59. Mardosai (peticijos Nr. 42434/15),
   60. Kazlauskas (peticijos Nr. 13394/13),
   61. Bartaševičius (peticijos Nr. 67441/13),
   62. Rinau (peticijos Nr. 10926/09),
   63. Vorienė (peticijos Nr. 39423/15),
   64. Špakauskas (peticijos Nr. 54909/13),
   65. Činga (peticijos Nr. 69419/13),
   66. Čivinskaitė (peticijos Nr. 21218/12),
   67. Grigolovič (peticijos Nr. 54882/10),
   68. UAB Kristiana (peticijos Nr. 36184/13),
   69. Bartulienė (peticijos Nr. 67544/13),
   70. Akelienė (peticijos Nr. 54917/13),
   71. Bartkus ir Kulikauskas (peticijos Nr. 80208/13),
   72. Tumelis ir Tumelienė (peticijos Nr. 25545/14),
   73. Palevičiūtė ir Dzidzevičienė (peticijos Nr. 32997/14),
   74. UAB Sekmadienis (peticijos Nr. 69317/14),
   75. Britaniškina (peticijos Nr. 67412/14),
   76. Petkevičiūtė (peticijos Nr. 57676/11),
   77. Bauras (peticijos Nr. 56795/13),
   78. Daktaras (peticijos Nr. 43154/10),
   79. Jurgelaitis (peticijos Nr. 9464/14),
   80. Marozaitė (peticijos Nr. 52524/13),
   81. Ramanauskas (peticijos Nr. 55146/14),
   82. Cudak (peticijos Nr. 77265/12),
   83. Vaišnoras (peticijos Nr. 41382/09),
   84. Vyšniauskas (peticijos Nr. 43584/13),
   85. Mankevičius (peticijos Nr. 64469/13),
   86. Stemplys (peticijos Nr. 71024/13),
   87. Debesys (peticijos Nr. 71974/13),
   88. Stankevičius (peticijos Nr. 6858/14),
   89. Černec (peticijos Nr. 26014/14),
   90. Nanartonis (peticijos Nr. 27029/14),
   91. Juknevičius (peticijos Nr. 34310/14),
   92. Orlovas (peticijos Nr. 39874/14),
   93. Bykova ir Machotkina (peticijos Nr. 10462/10),
   94. Šimaitienė (peticijos Nr. 36093/13).

    

    

   II. NEPRIIMTINOS PETICIJOS

    

   Teismas 58 bylose priėmė nutarimus, pripažindamas peticijas nepriimtinomis:

    

   1. Mačionienė (peticijos Nr. 32104/96), 1997-01-15,
   2. Jasinskij ir kiti (peticijos Nr. 38985/97), 1998-09-09,
   3. Baškauskaitė (peticijos Nr. 41090/98), 1998-10-21,
   4. Jodko (peticijos Nr. 39350/98), 1999-09-07,
   5. Ganusauskas (peticijos Nr. 47922/99), 1999-09-07,
   6. Krempovskij (peticijos Nr. 37193/97), 1999-04-20,
   7. Visockas (peticijos Nr. 49107/99), 2000-01-06,
   8. Kamantauskas prieš Lietuvą ir Rusiją (peticijos Nr. 45012/98), 2000-02-29,
   9. Ahmadi, Saberdjan ir Saberdjan (peticijos Nr. 47701/99), 2000-10-17,
   10. Saukaitis (peticijos Nr. 41774/98), 2000-11-14,
   11. Gaidjurgis (peticijos Nr. 49098/99), 2001-01-06,
   12. Jurša (peticijos Nr. 50032/99), 2001-01-06,
   13. Evangelikų reformatų bažnyčios Sinodo kolegija (peticijos Nr. 44548/98), 2002‑12‑05,
   14. Batalov (peticijos Nr. 30789/04), 2005-11-15,
   15. Visockas ir kiti (peticijos Nr. 70646/01), 2005-11-24,
   16. Hussein prieš Jungtinę Karalystę ir kitas 20 valstybių, įskaitant Lietuvą (peticijos Nr. 23276/04), 2006-03-14,
   17. Liekis (peticijos Nr. 10406/03), 2006-05-30,
   18. Ščiukina (peticijos Nr. 19251/02), 2006-12-05,
   19. Živulinskas (peticijos Nr. 34096/02), 2006-12-12,
   20. Kalpokas Jonas ir Kalpokas Vaclovas (peticijos Nr. 14425/03), 2007-03-06,
   21. Morkūnas (peticijos Nr. 29798/02), 2007-04-12,
   22. Peleckas (peticijos Nr. 18293/03), 2007-11-06,
   23. Sadauskienė (peticijos Nr. 19742/03), 2007-11-27,
   24. Lenkauskienė (peticijos Nr. 6788/02), 2008-05-20,
   25. Kuzmickaja (peticijos Nr. 27968/03), 2008-06-10,
   26. Jakelaitis (peticijos Nr. 17414/05), 2008-12-16,
   27. Beygo prieš 46 ET nares (peticijos Nr. 36099/06), 2009-06-16,
   28. Shub (peticijos Nr. 17064/06), 2009-06-30
   29. Rinkūnienė (peticijos Nr. 55779/08), 2009-12-01,
   30. Šedbarienė (peticijos Nr. 27925/08), 2010-02-23,
   31. Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija bei UAB „Tapinas ir partneriai“ (peticijos Nr. 27930/05), 2010-07-06,
   32. Giedrikas (peticijos Nr. 51392/07), 2010-12-14,
   33. Česnulevičius (peticijos Nr. 41922/06), 2011-05-10,
   34. Loveika (peticijos Nr. 3124406), 2011-10-18,
   35. Beržinis (peticijos Nr. 45073/07), 2011-12-13,
   36. Beržinis (peticijos Nr. 20510/08), 2011-12-13,
   37. Beržinis (peticijos Nr. 20513/08), 2011-12-13,
   38. Beržinis (peticijos Nr. 20508/08), 2011-12-13
   39. Cytacka ir kiti (peticijos Nr. 53788/08), 2012-07-10,
   40. Jonika (peticijos Nr. 25991/05), 2012-11-20,
   41. Savickas (peticijos Nr. 66365/09), 2013-10-05,
   42. Kryževičius (peticijos Nr. 12845/10), 2013-10-05,
   43. Vaškelienė (peticijos Nr. 29809/10), 2013-10-05,
   44. Gaidelis (peticijos Nr. 29813/10), 2013-10-05,
   45. Pivoriūnas (peticijos Nr. 30623/10), 2013-10-05,
   46. Brazys (peticijos Nr. 28367/11), 2013-10-05,
   47. Fišmanas ir UAB „Griflit“ (peticijos Nr. 23523/05), 2013-11-05,
   48. Mazėtis (peticijos Nr. 19644/08), 2014-12-16,
   49. Andreasen prieš Jungtinę Karalystę ir kitas 26 ES valstybes nares (peticijos Nr. 28827/11), 2015-03-31,
   50. Gubavičienė (peticijos Nr. 68611/14), 2015-09-15,
   51. Koturenka (peticijos Nr. 10646/08), 2015-09-29,
   52. Baliučiai (peticijos Nr. 29056/15), 2015-10-20,
   53. Bogdan Petrulevič (peticijos Nr. 29292/12), 2015-12-08 sprendimas byloje Mironovas ir kiti,
   54. Lazauskai (peticijos Nr. 4964/11), 2016-09-06,
   55. A.Č. (peticijos Nr. 59076/08), 2016-10-04,
   56. Koveshnikov (peticijos Nr. 48073/13), 2016-11-08,
   57. Mertinas ir Mertinienė (peticijos Nr. 43579/09), 2016-11-08,
   58. Žvagulis (peticijos Nr. 8619/09), 2016-12-13.

    

    

   III. BYLOS, KURIOSE NENUSTATYTAS NĖ VIENAS KONVENCIJOS PAŽEIDIMAS

    

   28 bylose Teismas priėmė sprendimus, kuriais pripažinta, kad Lietuva nepažeidė pareiškėjo teisių ir laisvių:

    

   1. Sipavičius (peticijos Nr.49093/99), 2002-02-21,
   2. Užkurėlienė ir kiti (peticijos Nr. 62988/00), 2005-04-07,
   3. Puzinas 2 (peticijos Nr. 63767/00), 2007-01-09,
   4. Kuolelis, Bartoševičius ir Burokevičius (peticijų Nr. 74357/01, 26764/02 ir 27434/02), 2008-02-19,
   5. Milinienė (peticijos Nr. 74355/01), 2008-06-24,
   6. Leparskienė (peticijos Nr. 4860/02), 2009-07-07,
   7. Gineitienė (peticijos Nr. 20739/05), 2010-07-27,
   8. Varapnickaitė-Mažylienė (peticijos Nr. 20376/05), 2012-01-17,
   9. Silickienė (peticijos Nr. 20496/02), 2012-04-10,
   10. Liuiza (peticijos Nr. 13472/06), 2012-07-31,
   11. Dachnevič (peticijos Nr. 41338/06), 2012-11-20,
   12. Tautkus (peticijos Nr. 29474/09), 2012-11-27,
   13. Pauliukienė ir Pauliukas (peticijos Nr. 18310/06), 2013-11-05,
   14. Bogdel (peticijos Nr. 41248/06), 2013-11-26,
   15. Z.J. (peticijos Nr. 60092/12), 2014-04-29,
   16. Romankevič (peticijos Nr. 25747/07), 2014-12-02,
   17. Kardišauskas (peticijos Nr.62304/12), 2015-07-07,
   18. Kudrevičius ir kiti (peticijos Nr. 37553/05), 2015-10-15 (Didžioji kolegija),
   19. Gaska (peticijos Nr. 66281/13) ir Klintovič (peticijos Nr. 40163/13), 2015-12-08 sprendimas byloje Mironovas ir kiti,
   20. G.B. (peticijos Nr. 36137/13), 2016-01-19,
   21. Dungveckis (peticijos Nr. 32106/08), 2016-04-12,
   22. Bagdonavičius (peticijos Nr. 41252/12), 2016-04-19,
   23. Žekonienė (peticijos Nr.19536/14), 2016-07-12,
   24. Gaina (peticijos Nr. 42910/08), 2016-10-11,
   25. Uspaskich (peticijos Nr. 14737/08), 2016-12-20,
   26. Paulikas (peticijos Nr. 57435/09), 2017-01-24,
   27. Liatukas (peticijos Nr. 27376/11), 2017-01-24,
   28. Šimaitienė (peticijos Nr. 55056/10), 2017-02-21.

    

    

   IV. BYLOS, KURIOSE NUSTATYTAS BENT VIENAS KONVENCIJOS PAŽEIDIMAS

    

   105 bylose nagrinėjimas baigtas Teismo sprendimais, kuriais pripažinta, kad Lietuva pažeidė pareiškėjų teises ir laisves:

    

   1. Jėčius (peticijos Nr. 34578/97), 2000-07-31,
   2. Grauslys (peticijos Nr. 36743/97), 2000-10-10,
   3. Graužinis (peticijos Nr. 37975/97), 2000-10-10,
   4. Daktaras (peticijos Nr. 42095/98), 2000-10-10,
   5. Valašinas (peticijos Nr. 44558/98), 2001-07-24,
   6. Šleževičius (peticijos Nr. 55479/2000), 2001-11-13,
   7. Puzinas (peticijos Nr. 44800/98), 2002-03-14,
   8. Stašaitis (peticijos Nr. 47679/99), 2002-03-21,
   9. Butkevičius (peticijos Nr. 48297/99), 2002-03-26,
   10. Birutis ir kiti (peticijos Nr. 47698/99 ir 48115/99), 2002-03-28,
   11. Jasiūnienė (peticijos Nr. 41510/98), 2003-03-06,
   12. Meilus (peticijos Nr. 53161/99), 2003-11-06,
   13. Girdauskas (peticijos Nr. 70661/01), 2003-12-11,
   14. Sidabras ir Džiautas (peticijų Nr. 55480/00 ir 59330/00), 2004-07-27,
   15. Jankauskas (peticijos Nr. 59304/00), 2005-02-24,
   16. Karalevičius (peticijos Nr. 53254/99), 2005-04-07,
   17. Rainys ir Gasparavičius (peticijų Nr. 70665/01 ir 74345/01), 2005-04-07,
   18. Kuvikas (peticijos Nr. 21837/02), 2006-06-27,
   19. Simonavičius (peticijos Nr. 37415/02), 2006-06-27,
   20. Jakumas (peticijos Nr. 6924/02), 2006-07-18,
   21. Jurevičius (peticijos Nr. 30165/02), 2006-11-14,
   22. Vaivada (peticijų Nr. 36996/02 ir 66004/01), 2006-11-16,
   23. Čiapas (peticijos Nr. 4902/02), 2006-11-16,
   24. Gečas (peticijos Nr. 418/04), 2007-07-17,
   25. Baškienė (peticijos Nr. 11529/04), 2007-07-24,
   26. L. (peticijos Nr. 27527/03), 2007-09-11,
   27. Jucys (peticijos Nr. 5457/03), 2008-01-08,
   28. Ramanauskas (peticijos Nr. 74420/01), 2008-02-05 (Didžioji kolegija),
   29. Juozaitienė ir Bikulčius (peticijų Nr. 70659/01 ir 74371/01), 2008-04-24,
   30. Malininas (peticijos Nr. 10071/04), 2008-07-01,
   31. Balsytė-Lideikienė (peticijos Nr. 72596/01), 2008-11-04,
   32. Savenkovas (peticijos Nr. 871/02), 2008-11-18,
   33. Švenčionienė (peticijos Nr. 37259/04), 2008-11-25,
   34. Jucius ir Juciuvienė (peticijos Nr. 14414/03), 2008-11-25,
   35. Armonienė (peticijos Nr. 36919/02), 2008-11-25,
   36. Biruk (peticijos Nr. 23373/03), 2008-11-25,
   37. Gulijev (peticijos Nr. 10425/03), 2008-12-16,
   38. Norkūnas (peticijos Nr. 302/05), 2009-01-20,
   39. Četvertakas (peticijos Nr. 16013/02), 2009-01-20,
   40. Žičkus (peticijos Nr. 26652/02), 2009-04-07,
   41. Padalevičius (peticijos Nr. 12278/03), 2009-07-07,
   42. Vorona ir Voronov (peticijos Nr. 22906/04) 2009-07-07,
   43. Naugžemys (peticijos Nr. 17997/04), 2009-07-16,
   44. Aleksa (peticijos Nr. 27576/05), 2009-07-21,
   45. Igarienė ir Petrauskienė (peticijos Nr. 26892/05), 2009-07-21,
   46. UAB „Impar“ (peticijos Nr. 13102/04), 2010-01-05,
   47. Šulcas (peticijos Nr. 35624/04), 2010-01-05,
   48. Cudak (peticijos Nr. 15869/02), 2010-03-23 (Didžioji kolegija),
   49. Novikas (peticijos Nr. 45756/05), 2010-04-20,
   50. Pocius (peticijos Nr. 35601/04), 2010-07-06,
   51. Užukauskas (peticijos Nr. 16965/04), 2010-07-06,
   52. Balčiūnas (peticijos Nr. 17095/02), 2010-07-20,
   53. Paksas (peticijos Nr. 34932/04), 2011-01-06 (Didžioji kolegija),
   54. Zabulėnas (peticijos Nr. 44438/04), 2011-01-18,
   55. Stasevičius (peticijos Nr. 43222/04), 2011-01-18,
   56. Kravtas (peticijos Nr. 12717/06), 2011-01-18,
   57. Maneikis (peticijos Nr. 21987/07), 2011-01-18,
   58. UAB „Rikoma“ (peticijos Nr. 9668/06), 2011-01-18,
   59. Lalas (peticijos Nr. 13109/04), 2011-03-01,
   60. Iljina ir Sarulienė (peticijos Nr. 32293/05), 2011-03-15,
   61. Jelcovas (peticijos Nr. 16913/04), 2011-07-19,
   62. Česnulevičius (peticijos Nr. 13462/06), 2012-01-10,
   63. Butkevičius (peticijos Nr. 23369/06), 2012-01-17,
   64. D.D. (peticijos Nr. 13469/06), 2012-02-14,
   65. Esertas (peticijos Nr.50208/06), 2012-05-31,
   66. Drakšas (peticijos Nr. 36662/04), 2012-07-31,
   67. Kasperovičius (peticijos Nr. 54872/08), 2012-11-20,
   68. Venskutė (peticijos Nr. 10645/08), 2012-12-11,
   69. Valiulienė (peticijos Nr. 33234/07), 2013-03-26,
   70. Banel (peticijos Nr. 14326/11), 2013-06-18,
   71. Varnas (peticijos Nr. 42615/06), 2013-07-09,
   72. UAB „JGK Statyba“ ir Guselnikovas (peticijos Nr. 3330/12), 2013-11-05, sprendimas dėl teisingo atlyginimo UAB "JGK Statyba" byloje priimtas 2015-01-27;
   73. Varnienė (peticijos Nr. 42916/04), 2013-11-12,
   74. Jokšas (peticijos Nr. 25330/07), 2013-11-12,
   75. Pyrantienė (peticijos Nr. 45092/07), 2013-11-12, sprendimas dėl teisingo atlyginimo (taikus susitarimas) priimtas 2015-01-27
   76. Balčiūnas ir Žuravliovas (peticijos Nr. 34575/05), 2013-11-26,
   77. Nekvedavičius (peticijos Nr. 1471/05), 2013-12-10, sprendimas dėl teisingo atlyginimo priimtas 2015-11-17,
   78. Albergas ir Arlauskas (peticijos Nr. 17978/05), 2014-05-27,
   79. Paplauskienė (peticijos Nr. 31102/06), 2014-10-14,
   80. Digrytė-Klibavičienė (peticijos Nr. 34911/06), 2014-10-21,
   81. Manic (peticijos Nr. 46600/11), 2015-01-13,
   82. Sidabras, Džiautas ir Rainys (peticijų Nr. 50421/08 ir 56213/08), 2015-06-23,
   83. Vasiliauskas (peticijos Nr. 35343/05), 2015-10-20 (Didžioji kolegija),
   84. Paukštis (peticijos Nr. 17467/07), 2015-11-24,
   85. Noreikienė ir Noreika (peticijos Nr. 17285/08), 2015-11-24,
   86. Tunaitis (peticijos Nr. 42927/08), 2015-11-24,
   87. Paliutis (peticijos Nr. 34085/09), 2015-11-24,
   88. Žilinskienė (peticijos Nr. 57675/09), 2015-12-01,
   89. Mironovas ir kiti (peticijų Nr. 40828/12, 29292/12, 69598/12, 40163/13, 6628/13, 70048/13, 70065/13), 2015-12-08,
   90. Buterlevičiūtė (peticijos Nr. 42139/08), 2016-01-12,
   91. Albrechtas (peticijos Nr. 1886/06), 2016-01-19,
   92. Grigaliūnienė (peticijos Nr. 42322/09), 2016-02-23,
   93. Arbačiauskienė (peticijos Nr. 2971/08), 2016-03-01,
   94. A.N. (peticijos Nr. 17280/08), 2016-05-31,
   95. Bakanova (peticijos Nr. 11167/12), 2016-05-31,
   96. Biržietis (peticijos Nr. 49304/09), 2016-06-14,
   97. Gedrimas (peticijos Nr. 21048/12), 2016-07-12,
   98. Yusiv (peticijos Nr. 55894/13), 2016-10-04,
   99. Naku (peticijos Nr. 26126/07), 2016-11-08,
   100. Kraulaidis (peticijos Nr. 76805/11), 2016-11-08,
   101. Urbšienė ir Urbšys (peticijos Nr. 16580/09), 2016-11-08,
   102. Misiukonis ir kiti (peticijos Nr. 49426/09), 2016-11-15,
   103. Jankovskis (peticijos Nr. 21575/08), 2017-01-17,
   104. Fridman (peticijos Nr. 40947/11), 2017-01-24,
   105. Kavaliauskas ir kiti (peticijos Nr. 51752/10), 2017-02-21.

    

    

   V. TAIKŪS SUSITARIMAI

    

   12 bylų klausimas išspręstas taikiu susitarimu:

    

   1. Raišelis (peticijos Nr. 37195/97), 2000-02-29 sprendimas,
   2. Siaurusevičius (peticijos Nr. 50551/99), 2003-12-04 sprendimas,
   3. Grudikis (peticijos Nr. 65663/01), 2004-01-29 nutarimas,
   4. Gadliauskas (peticijos Nr. 62741/00), 2004-05-27 sprendimas,
   5. Juodsnukis (peticijos Nr. 19048/03), 2006-10-10 nutarimas,
   6. Kambangu (peticijos Nr. 59619/00), 2007-07-19 sprendimas,
   7. Grudzinskienė (peticijos Nr. 31438/04), 2009-06-09 nutarimas,
   8. Aurimaa (peticijos Nr. 17144/06), 2010-06-08 nutarimas,
   9. Pyrantienė (peticijos Nr. 45092/07), 2015-01-27 sprendimas (dėl teisingo atlyginimo),
   10. Noreikienė ir Noreika (peticijos Nr. 17285/08), 2016-10-04 sprendimas (dėl teisingo atlyginimo),
   11. Tunaitis (peticijos Nr. 42927/08), 2016-10-04 sprendimas (dėl teisingo atlyginimo),
   12. Grigaliūnienė (peticijos Nr. 42322/09), 2016-10-18 (dėl teisingo atlyginimo).

    

    

   VI. VIENAŠALĖS DEKLARACIJOS

    

   2 peticijos buvo išbrauktos iš bylų sąrašo, atsižvelgus į Vyriausybės pateiktą vienašalę deklaraciją:

    

   1. Jankauskas (peticijos Nr. 21978/07), 2011-12-06,
   2. D. P. (peticijos Nr. 27920/08), 2013-10-22.

    

    

   VII. IŠBRAUKTOS PETICIJOS

    

   Dėl 34 peticijų Teismas priėmė nutarimus/sprendimus išbraukti jas iš bylų sąrašo, vadovaudamasis Konvencijos 37 straipsnio pagrindais (išskyrus taikius susitarimus ir vienašales deklaracijas):

    

   1. Juška (peticijos Nr. 66095/01), 2003-03-20,
   2. Bagdonas ir Pacevičius (peticijos Nr. 57190/00), 2003-10-23,
   3. Mickevičius (peticijos Nr. 17121/02), 2003-12-16,
   4. Saltykova (peticijos Nr. 70351/01), 2003-12-16,
   5. Kupšienė (peticijos Nr. 939/02), 2004-06-24,
   6. Kiselis (peticijos Nr. 15968/02), 2005-12-01,
   7. Trijonis (peticijos Nr. 2333/02), 2005-12-15,
   8. Liaudegis (peticijos Nr. 27116/02), 2006-01-31,
   9. Strazdienė (peticijos Nr. 22193/02), 2006-01-31,
   10. Vaičelienė (peticijos Nr. 23595/03), 2006-01-31,
   11. Aleksonienė ir kiti (peticijos Nr. 33646/02), 2006-02-07,
   12. Vėjelis (peticijos Nr. 19248/02), 2006-02-28,
   13. Bendžius (peticijos Nr. 67506/01), 2006-03-28,
   14. Zainullah (peticijos Nr. 9246/04), 2007-03-06,
   15. Astrauskas ir Zaranka (peticijos Nr. 33164/02), 2007-06-19,
   16. Prokopovičius (peticijos Nr. 15259/04), 2007-09-25,
   17. Daukša (peticijos Nr. 13332/05), 2008-04-29,
   18. Vasiliauskienė (peticijos Nr. 36065/06), 2009-02-03,
   19. Šiktorovas (peticijos Nr. 32120/06), 2009-11-17,
   20. Petraitis (peticijos Nr. 34937/06), 2010-02-23,
   21. Artemi ir Gregory (peticijos Nr. 35524/06), 2010-09-30,
   22. Borisov (peticijos Nr. 9958/04), 2011-06-14,
   23. Sanian (peticijos Nr. 23562/05), 2011-10-18,
   24. Alzuhari (peticijos Nr. 16688/06), 2011-10-18,
   25. Jakimčikas (peticijos Nr. 15518/08), 2011-12-13,
   26. Vainorius (peticijos Nr. 15568/08), 2013-02-12,
   27. Trečiokienė (peticijos Nr. 54192/09), 2014-11-18,
   28. Radiukevičius (peticijos Nr. 44376/06), 2015-03-31,
   29. Wahl (peticijos Nr. 43062/08), 2016-02-23,
   30. Semėnas (peticijos Nr. 42233/11), 2016-09-13,
   31. Šaulys (peticijos Nr. 43635/13), 2016-09-13,
   32. Vaivada (peticijos Nr. 48303/13), 2016-09-13,
   33. Petrulevič (peticijos Nr. 61084/11), 2017-01-24,
   34. Vitienė (peticijos Nr. 65611/10), 2017-02-21.