• Vyriausybei perduotų bylų statistika pagal proceso EŽTT stadijas

  • I. NAGRINĖJAMOS BYLOS

    

   51 byla, perduota Lietuvos Respublikos Vyriausybei, šiuo metu nagrinėjama Teisme:

    

   1. Mihailovs (peticijos Nr. 55221/17),
   2. Sacharuk (peticijos Nr. 39300/18),
   3. Jankauskas (peticijos Nr. 26488/18),
   4. Duarte Agostinho ir kt. prieš Portugaliją ir 32 kitas valstybes (peticijos Nr. 39371/20),
   5. Lietuvos advokatūra ir kiti (peticijos Nr. 64301/19),
   6. Nasyrov (peticijos Nr. 41738/19 ),
   7. Filimanavičienė (peticijos Nr. 4624/20),
   8. D.K. ir R.K. (peticijos Nr. 31560/20),
   9. E.L. (peticijos Nr. 12471/20),
   10. Velečka ir Bui-Velečkienė (peticijos Nr. 29790/20),
   11. Asakeyev (peticijos Nr. 45233/20),
   12. Kaminskienė (peticijos Nr. 25859/20),
   13. Ivanauskas (peticijos Nr. 19420/20),
   14. Juškelis (peticijos Nr. 1901/21),
   15. J.D. (peticijos Nr. 31942/21),
   16. Kiūdytė (peticijos Nr. 32947/20),
   17. Tomaševski (peticijos Nr. 34079/21),
   18. Risakovas (peticijos Nr. 23580/21),
   19. Gruzdas (peticijos Nr. 21049/21),
   20. M.H. (peticijos Nr. 31050/22),
   21. C.O.C.G. ir kiti (peticijos Nr. 17764/22),
   22. K.A. (peticijos Nr. 39943/22),
   23. Rutkauskas (peticijos Nr. 15816/20),
   24. Girdauskienė (peticijos Nr. 54171/21),
   25. Borisovas (peticijos Nr. 10495/21),
   26. Misiūnas (peticijos Nr. 38687/22),
   27. Mironiuk (peticijos Nr. 60964/21),
   28. Ruminas (peticijos Nr. 3181/22),
   29. Sakalauskas (peticijos Nr. 4455/22),
   30. UAB PROFARMA (peticijos Nr. 46264/22),
   31. UAB BONA DIAGNOSIS (peticijos Nr. 50184/22),
   32. S.M.H. (peticijos Nr. 27912/22),
   33. Čereška (peticijos Nr. 47227/22),
   34. Ažukas (peticijos Nr. 12191/22),
   35. Borisov (peticijos Nr. 53384/22),
   36. A.S. ir kiti (peticijos Nr. 44205/21),
   37. Zabita (peticijoos Nr. 14355//22), 
   38. Mel (peticijos Nr. 50059/22),
   39. Ivanov (peticijos Nr. 50928/22),
   40. Galinaitis (peticijos Nr.  52299/22), 
   41. Skučai (peticijos Nr. 60969/21),
   42. Buja (peticijos Nr. 17124/22),
   43. Žukauskas (peticijoos Nr. 35321/21),
   44. Skopienė ir Ambrasas (peticijos Nr. 2677/22),
   45. Mankus (peticijos Nr. 25336/22);
   46. UAB AV INVESTICIJA (peticijos Nr. 56058/21),
   47. Jonkus (peticijos Nr. 14350/22),
   48. Janukonis (peticijos Nr. 7751/22),
   49. Samuolis (peticijos Nr. 27144/22),
   50. Svirplys ir Latvys (peticijos Nr. 9195/23),
   51. T.M.N. (peticijos Nr. 957).

    

    

   II. NEPRIIMTINOS PETICIJOS

    

   117 peticijų Teismo nutarimais pripažintos nepriimtinomis:

    

   1. Mačionienė (peticijos Nr. 32104/96), 1997-01-15,
   2. Jasinskij ir kiti (peticijos Nr. 38985/97), 1998-09-09,
   3. Baškauskaitė (peticijos Nr. 41090/98), 1998-10-21,
   4. Jodko (peticijos Nr. 39350/98), 1999-09-07,
   5. Ganusauskas (peticijos Nr. 47922/99), 1999-09-07,
   6. Krempovskij (peticijos Nr. 37193/97), 1999-04-20,
   7. Visockas (peticijos Nr. 49107/99), 2000-01-06,
   8. Kamantauskas prieš Lietuvą ir Rusiją (peticijos Nr. 45012/98), 2000-02-29,
   9. Ahmadi, Saberdjan ir Saberdjan (peticijos Nr. 47701/99), 2000-10-17,
   10. Saukaitis (peticijos Nr. 41774/98), 2000-11-14,
   11. Gaidjurgis (peticijos Nr. 49098/99), 2001-01-06,
   12. Jurša (peticijos Nr. 50032/99), 2001-01-06,
   13. Evangelikų reformatų bažnyčios Sinodo kolegija (peticijos Nr. 44548/98), 2002‑12‑05,
   14. Batalov (peticijos Nr. 30789/04), 2005-11-15,
   15. Visockas ir kiti (peticijos Nr. 70646/01), 2005-11-24,
   16. Hussein prieš Jungtinę Karalystę ir kitas 20 valstybių, įskaitant Lietuvą (peticijos Nr. 23276/04), 2006-03-14,
   17. Liekis (peticijos Nr. 10406/03), 2006-05-30,
   18. Ščiukina (peticijos Nr. 19251/02), 2006-12-05,
   19. Živulinskas (peticijos Nr. 34096/02), 2006-12-12,
   20. Kalpokas Jonas ir Kalpokas Vaclovas (peticijos Nr. 14425/03), 2007-03-06,
   21. Morkūnas (peticijos Nr. 29798/02), 2007-04-12,
   22. Peleckas (peticijos Nr. 18293/03), 2007-11-06,
   23. Sadauskienė (peticijos Nr. 19742/03), 2007-11-27,
   24. Lenkauskienė (peticijos Nr. 6788/02), 2008-05-20,
   25. Kuzmickaja (peticijos Nr. 27968/03), 2008-06-10,
   26. Jakelaitis (peticijos Nr. 17414/05), 2008-12-16,
   27. Beygo prieš 46 ET nares (peticijos Nr. 36099/06), 2009-06-16,
   28. Shub (peticijos Nr. 17064/06), 2009-06-30
   29. Rinkūnienė (peticijos Nr. 55779/08), 2009-12-01,
   30. Šedbarienė (peticijos Nr. 27925/08), 2010-02-23,
   31. Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija bei UAB „Tapinas ir partneriai“ (peticijos Nr. 27930/05), 2010-07-06,
   32. Giedrikas (peticijos Nr. 51392/07), 2010-12-14,
   33. Česnulevičius (peticijos Nr. 41922/06), 2011-05-10,
   34. Loveika (peticijos Nr. 3124406), 2011-10-18,
   35. Beržinis (peticijos Nr. 45073/07), 2011-12-13,
   36. Beržinis (peticijos Nr. 20510/08), 2011-12-13,
   37. Beržinis (peticijos Nr. 20513/08), 2011-12-13,
   38. Beržinis (peticijos Nr. 20508/08), 2011-12-13
   39. Cytacka ir kiti (peticijos Nr. 53788/08), 2012-07-10,
   40. Jonika (peticijos Nr. 25991/05), 2012-11-20,
   41. Savickas (peticijos Nr. 66365/09), 2013-10-05,
   42. Kryževičius (peticijos Nr. 12845/10), 2013-10-05,
   43. Vaškelienė (peticijos Nr. 29809/10), 2013-10-05,
   44. Gaidelis (peticijos Nr. 29813/10), 2013-10-05,
   45. Pivoriūnas (peticijos Nr. 30623/10), 2013-10-05,
   46. Brazys (peticijos Nr. 28367/11), 2013-10-05,
   47. Fišmanas ir UAB „Griflit“ (peticijos Nr. 23523/05), 2013-11-05,
   48. Mazėtis (peticijos Nr. 19644/08), 2014-12-16,
   49. Andreasen prieš Jungtinę Karalystę ir kitas 26 ES valstybes nares (peticijos Nr. 28827/11), 2015-03-31,
   50. Gubavičienė (peticijos Nr. 68611/14), 2015-09-15,
   51. Koturenka (peticijos Nr. 10646/08), 2015-09-29,
   52. Baliučiai (peticijos Nr. 29056/15), 2015-10-20,
   53. Petrulevič (peticijos Nr. 29292/12), 2015-12-08 spr. byloje Mironovas ir kiti,
   54. Lazauskai (peticijos Nr. 4964/11), 2016-09-06,
   55. A.Č. (peticijos Nr. 59076/08), 2016-10-04,
   56. Koveshnikov (peticijos Nr. 48073/13), 2016-11-08,
   57. Mertinas ir Mertinienė (peticijos Nr. 43579/09), 2016-11-08,
   58. Žvagulis (peticijos Nr. 8619/09), 2016-12-13,
   59. Leščiukaitis (peticijos Nr. 72252/11), 2017-03-28,
   60. Bilinskas (peticijos Nr. 40091/13), 2017-04-04,
   61. Linkevičienė (peticijos Nr. 33556/07), 2017-06-20 nut. byloje Linkevičienė ir kiti
   62. Japertas (peticijos Nr. 34734/07), 2017-06-20 nut. byloje Linkevičienė ir kiti
   63. Gudas (peticijos Nr. 34740/07), 2017-06-20 nut. byloje Linkevičienė ir kiti
   64. Šarkienė (peticijos Nr. 51760/10), 2017-06-27,
   65. Čiapas (peticijos Nr. 62564/13), 2017-07-04,
   66. Mockienė (peticijos Nr. 75916/13), 2017-07-04,
   67. Falkauskienė (peticijos Nr. 42307/09), 2017-07-04,
   68. Kužmarskienė (peticijos Nr. 54467/12), 2017-07-11,
   69. Kazlauskas (peticijos Nr. 13394/13), 2017-07-11,
   70. Selina (peticijos Nr. 17969/10), 2017-09-05,
   71. Špakauskas (peticijos Nr. 54909/13), 2017-09-19,
   72. Jurgelaitis (peticijos Nr. 9464/14), 2017-10-10,
   73. Butkus (peticijos Nr. 42468/16), 2018-04-10,
   74. Remeikis  (peticijos Nr. 51911/16), 2018-04-10,
   75. Marozaitė (peticijos Nr. 52524/13), 2018-04-17,
   76. Daktaras (peticijos Nr. 78123/13), 2018-07-03,
   77. Ragulskis (peticijos Nr. 55109/15), 2018-07-03,
   78. Imbras (peticijos Nr. 22740/10), 2018-07-10,
   79. Kazėnas (peticijos Nr. 55681/15), 2018-09-14,
   80. Gaska (peticijos Nr. 38686/16), 2018-11-13,
   81. Kazlauskas (peticijos Nr. 234/15) 2018-12-04,
   82. Zizevičienė (peticijos Nr. 61462/16), 2019-01-31,
   83. Šulija (peticijos Nr. 76618/16), 2019-02-21,
   84. Augustė (peticijos Nr. 65717/14), 2019-03-21,
   85. Daktaras (peticijos Nr. 43154/10), 2019-04-18,
   86. Mozeris ir Eugenijos ir Leonido Pimonovų Alzheimerio ligos paramos fondas (peticijos Nr. 66803/17), 2019-04-25,
   87. Cudak (peticijos Nr. 77265/12), 2019-05-16,
   88. Liutkevičius (peticijos Nr. 58750/16), 2019-05-23,
   89. Žvirblis (peticijos Nr. 31378/15), 2019-05-23,
   90. Gatčinas (peticijos Nr. 19845/16), 2019-05-23,
   91. Ažukaitienė (peticijos Nr. 59764/13), 2019-10-22,
   92. Šatrovienė (peticijos Nr. 57588/13), 2019-10-22,
   93. Griška ir kiti (peticijos Nr. 63748/17), 2019-11-26,
   94. Michno (peticijos Nr. 34179/18), 2019-11-26,
   95. Dimbinskas (peticijos Nr. 35033/18), 2019-11-26,
   96. Zarubin (peticijos Nr. 69111/17), 2019-11-26,
   97. Makarov (peticijos Nr. 69112/17), 2019-11-26,
   98. Melnikov (peticijos Nr. 69113/17), 2019-11-26,
   99. Kazakov (peticijos Nr. 69114/17), 2019-11-26,
   100. Daktaras (peticijos Nr. 48303/16), 2020-01-28,
   101. Gliaubertai (peticijos Nr. 67467/17), 2020-01-28,
   102. Čebelis (peticijos Nr. 64249/17), 2020-06-16,
   103. Galakvoščius (peticijos Nr. 11398/18), 2020-07-07,
   104. Mikočiūnas (peticijos Nr. 13394/18), 2020-12-15,
   105. Mikučiauskas (peticijos Nr. 46114/18), 2020-12-15,
   106. Ališauskas (peticijos Nr. 46122/18), 2020-12-15,
   107. Valančius (peticijos Nr. 28345/18), 2020-12-15,
   108. Milašauskienė (peticijos Nr. 58179/18), 2021-06-08,
   109. Stepanov (peticijos Nr. 5862/19), 2021-06-22,
   110. Butkevič (peticijos Nr. 39344/19), 2021-09-21,
   111. Makarčeva (peticijos Nr. 31838/19), 2021-09-28,
   112. Povilonis (peticijos Nr. 81624/17), 2022-03-15,
   113. Laimutė Kedienė (peticijos Nr. 44309/19), 2022-09-27,
   114. Adomavičius (peticijos Nr. 17331/18), 2023-04-11,
   115. Lozovskienė (peticijos Nr. 50831/19), 2023-05-09,
   116. Pauliukevičius (peticijos Nr. 30782/20), 2023-06-06,
   117. Brazauskienė (peticijos Nr.71200/17), 2023-12-05.

    

    

   III. BYLOS, KURIOSE NENUSTATYTAS NĖ VIENAS KONVENCIJOS PAŽEIDIMAS

    

   75 peticijose Teismas pripažino, kad Lietuva nepažeidė pareiškėjų teisių ir laisvių:

    

   1. Sipavičius (peticijos Nr.49093/99), 2002-02-21,
   2. Užkurėlienė ir kiti (peticijos Nr. 62988/00), 2005-04-07,
   3. Puzinas 2 (peticijos Nr. 63767/00), 2007-01-09,
   4. Kuolelis (peticijos Nr. 74357/01), 2008-02-19,
   5. Bartoševičius (peticijos Nr. 26764/02), 2008-02-19,
   6. Burokevičius (peticijos Nr. 27434/02), 2008-02-19,
   7. Milinienė (peticijos Nr. 74355/01), 2008-06-24,
   8. Leparskienė (peticijos Nr. 4860/02), 2009-07-07,
   9. Gineitienė (peticijos Nr. 20739/05), 2010-07-27,
   10. Varapnickaitė-Mažylienė (peticijos Nr. 20376/05), 2012-01-17,
   11. Silickienė (peticijos Nr. 20496/02), 2012-04-10,
   12. Liuiza (peticijos Nr. 13472/06), 2012-07-31,
   13. Dachnevič (peticijos Nr. 41338/06), 2012-11-20,
   14. Tautkus (peticijos Nr. 29474/09), 2012-11-27,
   15. Pauliukienė ir Pauliukas (peticijos Nr. 18310/06), 2013-11-05,
   16. Bogdel (peticijos Nr. 41248/06), 2013-11-26,
   17. Z.J. (peticijos Nr. 60092/12), 2014-04-29,
   18. Romankevič (peticijos Nr. 25747/07), 2014-12-02,
   19. Kardišauskas (peticijos Nr.62304/12), 2015-07-07,
   20. Kudrevičius ir kiti (peticijos Nr. 37553/05), 2015-10-15 (Didžioji kolegija),
   21. Gaska (peticijos Nr. 66281/13), 2015-12-08 spr. byloje Mironovas ir kiti
   22. Klintovič (peticijos Nr. 40163/13), 2015-12-08 spr. byloje Mironovas ir kiti
   23. G.B. (peticijos Nr. 36137/13), 2016-01-19,
   24. Dungveckis (peticijos Nr. 32106/08), 2016-04-12,
   25. Bagdonavičius (peticijos Nr. 41252/12), 2016-04-19,
   26. Sidabras ir Džiautas (peticijos Nr. 50421/08), 2015-06-23,
   27. Žekonienė (peticijos Nr.19536/14), 2016-07-12,
   28. Gaina (peticijos Nr. 42910/08), 2016-10-11,
   29. Uspaskich (peticijos Nr. 14737/08), 2016-12-20,
   30. Paulikas (peticijos Nr. 57435/09), 2017-01-24,
   31. Liatukas (peticijos Nr. 27376/11), 2017-01-24,
   32. Šimaitienė (peticijos Nr. 55056/10), 2017-02-21,
   33. Valančienė (peticijos Nr. 2657/10), 2017-04-18,
   34. Lekavičienė (peticijos Nr. 48427/09), 2017-06-27,
   35. Jankauskas (2) (peticijos Nr. 50446/09), 2017-06-27,
   36. Mardosai (peticijos Nr. 42434/15), 2017-07-11,
   37. Bauras (peticijos Nr. 56795/13), 2017-10-31,
   38. Britaniškina (peticijos Nr. 67412/14) 2018-01-09,
   39. Bartkus ir Kulikauskas (peticijos Nr. 80208/13), 2018-01-09,
   40. Palevičiūtė ir Dzidzevičienė (peticijos Nr. 32997/14), 2018-01-09,
   41. UAB "Kristiana" (peticijos Nr. 36184/13), 2018-02-06,
   42. Ramanauskas (peticijos Nr. 55146/14), 2018-02-20,
   43. Petkevičiūtė (peticijos Nr. 57676/11), 2018-02-27,
   44. Dviliova (peticijos Nr. 41876/11), 2018-06-12 spr. byloje Beinarovič ir kiti
   45. Akelienė (peticijos Nr. 54917/13), 2018-10-16,
   46. Černiak (peticijos Nr. 37723/11), 2018-12-18,
   47. Vorienė (peticijos Nr. 39423/15), 2019-01-29,
   48. AB Orlen Lietuva (peticijos Nr. 45849/13),
   49. Drėlingas (peticijos Nr. 28859/16), 2019-03-12,
   50. Kosaitė-Čypienė ir kt. (peticijos Nr. 69489/12), 2019-06-04,
   51. Januškevičienė (peticijos Nr. 69717/14), 2019-09-03,
   52. Stankūnaitė (peticijos Nr. 67068/11), 2019-10-29,
   53. Bastys (peticijos Nr. 80749/17), 2020-02-04,
   54. Šeiko (peticijos Nr. 82968/17), 2020-02-11,
   55. Abukauskai (peticijos Nr. 72065/17), 2020-02-25,
   56. Kaminskas (peticijos Nr. 44817/18), 2020-08-04,
   57. Čivinskaitė (peticijos Nr. 21218/12), 2020-09-15,
   58. Arewa (peticijos Nr. 16031/18), 2021-03-09,
   59. Šaltinytė (peticijos Nr. 32934/19), 2021-10-26,
   60. Adomaitis (peticijos Nr. 14833/18), 2022-01-18,
   61. Starkevič (peticijos Nr. 7512/18), 2022-03-29,
   62. Laniauskas (peticijos Nr. 48309/19), 2022-03-29,
   63. Algirdas Butkevičius (peticijos Nr. 70489/17), 2022-06-14,
   64. Baškys (peticijos Nr. 47410/20), 2022-11-22,
   65. Hoppen ir AB "Amber Grid" darbuotojų profesinė sąjunga (peticijos Nr. 976/20), 2023-01-17,
   66. Valaitis (peticijos Nr. 39375/19), 2023-01-17,
   67. Byčenko (peticijos Nr. 10477/21), 2023-02-14,
   68. UAB Ambercore DC ir UAB Arcus Novus (peticijos Nr. 56774/18), 2023-06-13,
   69. UAB BRAITIN (peticijos Nr. 13863/19), 2023-06-13,
   70. Ispiryan (peticijos Nr. 11643/20), 2023-06-27,
   71. Paslavičius (peticijos Nr. 15152/18), 2023-07-18,
   72. Jasuitis (peticijos Nr. 28186/19), 2023-12-12 (sprendimas dar neįsigaliojęs),
   73. Šimaitis (peticijos Nr. 29092/19), 2023-12-12 (sprendimas dar neįsigaliojęs),
   74. Bernotas (peticijos Nr. 59065/21), 2024-01-30 (sprendimas dar neįsigaliojęs),
   75. Jakutavičius (peticijos Nr. 42180/19), 2024-02-13 (sprendimas dar neįsigaliojęs).

    

    

   IV. BYLOS, KURIOSE NUSTATYTAS BENT VIENAS KONVENCIJOS PAŽEIDIMAS

    

   218 peticijų nagrinėjimas baigtas Teismo sprendimais, kuriais pripažinta, kad Lietuva pažeidė pareiškėjų teises ir laisves:

    

   1. Jėčius (peticijos Nr. 34578/97), 2000-07-31,
   2. Grauslys (peticijos Nr. 36743/97), 2000-10-10,
   3. Graužinis (peticijos Nr. 37975/97), 2000-10-10,
   4. Daktaras (peticijos Nr. 42095/98), 2000-10-10,
   5. Valašinas (peticijos Nr. 44558/98), 2001-07-24,
   6. Šleževičius (peticijos Nr. 55479/2000), 2001-11-13,
   7. Puzinas (peticijos Nr. 44800/98), 2002-03-14,
   8. Stašaitis (peticijos Nr. 47679/99), 2002-03-21,
   9. Butkevičius (peticijos Nr. 48297/99), 2002-03-26,
   10. Birutis ir Byla (peticijos Nr. 47698/99), 2002-03-28 spr. byloje Birutis ir kiti
   11. Janutėnas (peticijos Nr. 48115/99), 2002-03-28 spr. byloje Birutis ir kiti
   12. Jasiūnienė (peticijos Nr. 41510/98), 2003-03-06,
   13. Meilus (peticijos Nr. 53161/99), 2003-11-06,
   14. Girdauskas (peticijos Nr. 70661/01), 2003-12-11,
   15. Sidabras (peticijos Nr. 55480/00), 2004-07-27,
   16. Džiautas (peticijos Nr. 59330/00), 2004-07-27,
   17. Jankauskas (peticijos Nr. 59304/00), 2005-02-24,
   18. Karalevičius (peticijos Nr. 53254/99), 2005-04-07,
   19. Rainys (peticijos Nr. 70665/01), 2005-04-07,
   20. Gasparavičius (peticijos Nr. 74345/01), 2005-04-07,
   21. Kuvikas (peticijos Nr. 21837/02), 2006-06-27,
   22. Simonavičius (peticijos Nr. 37415/02), 2006-06-27,
   23. Jakumas (peticijos Nr. 6924/02), 2006-07-18,
   24. Jurevičius (peticijos Nr. 30165/02), 2006-11-14,
   25. Vaivada (peticijų Nr. 36996/02 ir 66004/01), 2006-11-16,
   26. Čiapas (peticijos Nr. 4902/02), 2006-11-16,
   27. Gečas (peticijos Nr. 418/04), 2007-07-17,
   28. Baškienė (peticijos Nr. 11529/04), 2007-07-24,
   29. L. (peticijos Nr. 27527/03), 2007-09-11,
   30. Jucys (peticijos Nr. 5457/03), 2008-01-08,
   31. Ramanauskas (peticijos Nr. 74420/01), 2008-02-05 (Didžioji kolegija),
   32. Juozaitienė (peticijų Nr. 70659/01), 2008-04-24,
   33. Bikulčius (peticijos Nr. 74371/01), 2008-04-24,
   34. Malininas (peticijos Nr. 10071/04), 2008-07-01,
   35. Balsytė-Lideikienė (peticijos Nr. 72596/01), 2008-11-04,
   36. Savenkovas (peticijos Nr. 871/02), 2008-11-18,
   37. Švenčionienė (peticijos Nr. 37259/04), 2008-11-25,
   38. Jucius ir Juciuvienė (peticijos Nr. 14414/03), 2008-11-25,
   39. Armonienė (peticijos Nr. 36919/02), 2008-11-25,
   40. Biruk (peticijos Nr. 23373/03), 2008-11-25,
   41. Gulijev (peticijos Nr. 10425/03), 2008-12-16,
   42. Norkūnas (peticijos Nr. 302/05), 2009-01-20,
   43. Četvertakas (peticijos Nr. 16013/02), 2009-01-20,
   44. Žičkus (peticijos Nr. 26652/02), 2009-04-07,
   45. Padalevičius (peticijos Nr. 12278/03), 2009-07-07,
   46. Vorona ir Voronov (peticijos Nr. 22906/04) 2009-07-07,
   47. Naugžemys (peticijos Nr. 17997/04), 2009-07-16,
   48. Aleksa (peticijos Nr. 27576/05), 2009-07-21,
   49. Igarienė ir Petrauskienė (peticijos Nr. 26892/05), 2009-07-21,
   50. UAB „Impar“ (peticijos Nr. 13102/04), 2010-01-05,
   51. Šulcas (peticijos Nr. 35624/04), 2010-01-05,
   52. Cudak (peticijos Nr. 15869/02), 2010-03-23 (Didžioji kolegija),
   53. Novikas (peticijos Nr. 45756/05), 2010-04-20,
   54. Pocius (peticijos Nr. 35601/04), 2010-07-06,
   55. Užukauskas (peticijos Nr. 16965/04), 2010-07-06,
   56. Balčiūnas (peticijos Nr. 17095/02), 2010-07-20,
   57. Paksas (peticijos Nr. 34932/04), 2011-01-06 (Didžioji kolegija),
   58. Zabulėnas (peticijos Nr. 44438/04), 2011-01-18,
   59. Stasevičius (peticijos Nr. 43222/04), 2011-01-18,
   60. Kravtas (peticijos Nr. 12717/06), 2011-01-18,
   61. Maneikis (peticijos Nr. 21987/07), 2011-01-18,
   62. UAB „Rikoma“ (peticijos Nr. 9668/06), 2011-01-18,
   63. Lalas (peticijos Nr. 13109/04), 2011-03-01,
   64. Iljina ir Sarulienė (peticijos Nr. 32293/05), 2011-03-15,
   65. Jelcovas (peticijos Nr. 16913/04), 2011-07-19,
   66. Česnulevičius (peticijos Nr. 13462/06), 2012-01-10,
   67. Butkevičius (peticijos Nr. 23369/06), 2012-01-17,
   68. D.D. (peticijos Nr. 13469/06), 2012-02-14,
   69. Esertas (peticijos Nr.50208/06), 2012-05-31,
   70. Drakšas (peticijos Nr. 36662/04), 2012-07-31,
   71. Kasperovičius (peticijos Nr. 54872/08), 2012-11-20,
   72. Venskutė (peticijos Nr. 10645/08), 2012-12-11,
   73. Valiulienė (peticijos Nr. 33234/07), 2013-03-26,
   74. Banel (peticijos Nr. 14326/11), 2013-06-18,
   75. Varnas (peticijos Nr. 42615/06), 2013-07-09,
   76. UAB „JGK Statyba“ ir Guselnikovas (peticijos Nr. 3330/12), 2013-11-05, sprendimas dėl teisingo atlyginimo UAB "JGK Statyba" byloje priimtas 2015-01-27;
   77. Varnienė (peticijos Nr. 42916/04), 2013-11-12,
   78. Jokšas (peticijos Nr. 25330/07), 2013-11-12,
   79. Pyrantienė (peticijos Nr. 45092/07), 2013-11-12, sprendimas dėl teisingo atlyginimo (taikus susitarimas) priimtas 2015-01-27
   80. Balčiūnas ir Žuravliovas (peticijos Nr. 34575/05), 2013-11-26,
   81. Nekvedavičius (peticijos Nr. 1471/05), 2013-12-10, sprendimas dėl teisingo atlyginimo priimtas 2015-11-17,
   82. Albergas ir Arlauskas (peticijos Nr. 17978/05), 2014-05-27,
   83. Paplauskienė (peticijos Nr. 31102/06), 2014-10-14,
   84. Digrytė-Klibavičienė (peticijos Nr. 34911/06), 2014-10-21,
   85. Manic (peticijos Nr. 46600/11), 2015-01-13,
   86. Rainys (peticijos Nr. 56213/08), 2015-06-23,
   87. Vasiliauskas (peticijos Nr. 35343/05), 2015-10-20 (Didžioji kolegija),
   88. Paukštis (peticijos Nr. 17467/07), 2015-11-24,
   89. Noreikienė ir Noreika (peticijos Nr. 17285/08), 2015-11-24,
   90. Tunaitis (peticijos Nr. 42927/08), 2015-11-24,
   91. Paliutis (peticijos Nr. 34085/09), 2015-11-24,
   92. Žilinskienė (peticijos Nr. 57675/09), 2015-12-01,
   93. Mironovas (peticijos Nr. 40828/12), 2015-12-08 spr. byloje Mironovas ir kiti
   94. Ivanenkov (peticijos Nr. 69598/12), 2015-12-08 spr. byloje Mironovas ir kiti
   95. Traknys (peticijos Nr. 70048/13), 2015-12-08 spr. byloje Mironovas ir kiti
   96. Zeleniakas (peticijos Nr. 70065/13), 2015-12-08 spr. byloje Mironovas ir kiti
   97. Buterlevičiūtė (peticijos Nr. 42139/08), 2016-01-12,
   98. Albrechtas (peticijos Nr. 1886/06), 2016-01-19,
   99. Grigaliūnienė (peticijos Nr. 42322/09), 2016-02-23,
   100. Arbačiauskienė (peticijos Nr. 2971/08), 2016-03-01,
   101. A.N. (peticijos Nr. 17280/08), 2016-05-31,
   102. Bakanova (peticijos Nr. 11167/12), 2016-05-31,
   103. Biržietis (peticijos Nr. 49304/09), 2016-06-14,
   104. Gedrimas (peticijos Nr. 21048/12), 2016-07-12,
   105. Yusiv (peticijos Nr. 55894/13), 2016-10-04,
   106. Naku (peticijos Nr. 26126/07), 2016-11-08,
   107. Kraulaidis (peticijos Nr. 76805/11), 2016-11-08,
   108. Urbšienė ir Urbšys (peticijos Nr. 16580/09), 2016-11-08,
   109. Misiukonis ir kiti (peticijos Nr. 49426/09), 2016-11-15,
   110. Jankovskis (peticijos Nr. 21575/08), 2017-01-17,
   111. Fridman (peticijos Nr. 40947/11), 2017-01-24,
   112. Kavaliauskas ir kiti (peticijos Nr. 51752/10), 2017-03-14,
   113. Mažukna (peticijos Nr. 72092/12), 2017-04-11,
   114. Lisovskij (peticijos Nr. 36249/14), 2017-05-02,
   115. Matiošaitis (peticijos Nr. 22662/13), 2017-05-23 spr. byloje Matiošaitis ir kiti
   116. Maksimavičius (peticijos Nr. 51059/13), 2017-05-23 spr. byloje Matiošaitis ir kiti
   117. Katkus (peticijos Nr. 58823/13), 2017-05-23 spr. byloje Matiošaitis ir kiti
   118. Beleckas (peticijos Nr. 59692/13), 2017-05-23 spr. byloje Matiošaitis ir kiti
   119. Kazlauskas (peticijos Nr. 60115/13), 2017-05-23 spr. byloje Matiošaitis ir kiti
   120. Gervin (peticijos Nr. 69425/13), 2017-05-23, 2017-05-23 spr. byloje Matiošaitis ir kiti
   121. Kosteckas (peticijos Nr. 960/13), 2017-06-13,
   122. Šimkus (peticijos Nr. 41788/11), 2017-06-13,
   123. Aleksandravičius (peticijos Nr. 32344/13), 2017-07-04 spr. byloje Aleksandravičius ir kiti
   124. Gailiun (peticijos Nr. 43576/13), 2017-07-04 spr. byloje Aleksandravičius ir kiti
   125. Novikov (peticijos Nr. 49516/13), 2017-07-04 spr. byloje Aleksandravičius ir kiti
   126. Dūda (peticijos Nr. 65956/13, 2017-07-04 spr. byloje Aleksandravičius ir kiti
   127. Antonovas (peticijos Nr. 71139/13), 2017-07-04 spr. byloje Aleksandravičius ir kiti
   128. Šidlauskas (peticijos Nr. 51755/10), 2017-07-11,
   129. Vitanis (peticijos Nr. 51043/13), 2017-09-26,
   130. Šukys (peticijos Nr. 54553/13), 2017-09-26,
   131. Grigolovič (peticijos Nr. 54882/10), 2017-10-10,
   132. Stemplys (peticijos Nr. 71024/13), 2017-10-17,
   133. Debesys (peticijos Nr. 71974/13), 2017-10-17,
   134. Činga (peticijos Nr. 69419/13), 2017-10-31,
   135. Tumeliai (peticijos Nr. 25545/14) 2018-01-09,
   136. UAB Sekmadienis (peticijos Nr. 69317/14) 2018-01-30,
   137. Mockutė (peticijos Nr. 66490/09), 2018-02-27,
   138. Bartulienė (peticijos Nr. 67544/13), 2018-04-24,
   139. Abu Zubaydah (peticijos Nr. 46454/11), 2018-05-31,
   140. Beinarovič ir Kšivanskienė (peticijos Nr. 70520/10), 2018-06-12 spr. byloje Beinarovič ir kiti
   141. Korkuc (peticijos Nr.21920/10), 2018-06-12 spr. byloje Beinarovič ir kiti
   142. T.K. (peticijos Nr. 14000/12), 2018-06-12,
   143. D.R. (peticijos Nr. 691/15), 2018-06-26,
   144. Ščensnovičius (peticijos Nr. 62663/13), 2018-07-10,
   145. Laniauskas (peticijos Nr. 74111/13), 2018-09-25,
   146. Januška (peticijos Nr. 53460/15), 2018-09-25,
   147. Oskirko (peticijos Nr. 14411/16), 2018-09-25,
   148. Kožemiakina (peticijos Nr. 231/15), 2018-10-02,
   149. Dainelienė (peticijos Nr. 23532/14), 2018-10-16,
   150. Tamašauskas (peticijos Nr. 8797/16), 2018-10-16,
   151. Radzevičius (peticijos Nr. 29486/17), 2018-10-16,
   152. Michno (peticijos Nr. 29826/15), 2018-12-04,
   153. Nanartonis (peticijos Nr. 22357/15), 2018-12-04,
   154. M.A. ir kiti (peticijos Nr. 59793/17), 2018-12-11.
   155. Kryževičius (peticijos Nr. 67816/14), 2018-12-11,
   156. Vasilevska (peticijos Nr. 38206/11), 2018-12-18, sprendimas dėl teisingo atlyginimo priimtas 2020-05-12,
   157. Bartoševič (peticijos Nr. 18054/12), 2018-12-18, sprendimas dėl teisingo atlyginimo priimtas 2020-05-12
   158. J.Truchanovič, M.Truchanovič ir Butkievič (peticijos Nr. 15708/10), 2018-12-18 spr. byloje Truchanovič ir kiti
   159. Sniežko ir Pavlova (peticijos Nr. 15874/10), 2018-12-18 spr. byloje Truchanovič ir kiti
   160. Dvarionienė ir Narkevič (peticijos Nr. 25117/10), 2018-12-18 spr. byloje Truchanovič ir kiti
   161. Stankevič (peticijos Nr. 28380/10), 2018-12-18 spr. byloje Truchanovič ir kiti
   162. Bykova ir kiti (peticijos Nr. 66042/10), 2018-12-18,
   163. Geglis (peticijos Nr. 52815/15), 2018-12-18,
   164. Višniakovas (peticijos Nr. 25988/16), 2018-12-18,
   165. Veromej (peticijos Nr. 15121/11), 2019-03-19,
   166. Velečka (peticijos Nr. 56998/16), 2019-03-26,
   167. Tučkus (peticijos Nr. 58761/16), 2019-03-26,
   168. Petkauskas (peticijos Nr. 60072/16), 2019-03-26,
   169. Petrošius (peticijos Nr. 72001/16), 2019-03-26,
   170. UAB Baltic Master (peticijos Nr. 55092/16), 2019-04-16,
   171. Miliukas (peticijos Nr. 10992/14), 2019-04-16,
   172. Urbonavičius (peticijos Nr. 549/17), 2019-05-21,
   173. Širvinskas (peticijos Nr. 21243/17), 2019-07-23,
   174. Tumėnienė (peticijos Nr. 10544/17), 2019-10-01,
   175. Žemaitis (peticijos Nr. 74305/17), 2019-10-15,
   176. Znakovas (peticijos Nr. 32715/17), 2019-11-19,
   177. Steponavičius (peticijos Nr. 6982/18), 2019-12-17,
   178. Beizaras ir Levickas (peticijos Nr. 41288/15), 2020-01-14,
   179. Rinau (peticijos Nr. 10926/09), 2020-01-14,
   180. Rinkevičius (peticijos Nr. 14620/18), 2020-02-18,
   181. Černius (peticijos Nr. 73579/17), 2020-02-18,
   182. Anželika Šimaitienė (peticijos Nr. 36093/13), 2020-04-21,
   183. Balkūnas (peticijos Nr. 75435/17), 2020-07-07,
   184. Leonienė (peticijos Nr. 61264/17), 2020-11-10,
   185. Kaminskienė (peticijos Nr. 48314/18), 2021-01-12,
   186. Puišys (peticijos Nr. 58166/18), 2021-01-19,
   187. Senovės baltų religinė bendrija Romuva (peticijos Nr. 48329/19), 2021-06-08,
   188. Gančo (peticijos Nr. 42168/19), 2021-07-13,
   189. Vaidelys (peticijos Nr. 21237/19), 2021-09-07,
   190. Marazas (peticijos Nr. 42177/19), 2021-10-19,
   191. Tarvydas (peticijos Nr. 36098/19), 2021-11-23,
   192. Gražulevičiūtė (peticijos Nr. 53176/17), 2021-12-14,
   193. Lukošin (peticijos Nr. 25059/20), 2022-01-18,
   194. Ozarovskij (peticijos Nr. 17774/20), 2022-03-01, spr. byloje Ozarovskij ir kiti,
   195. Čeminava (peticijos Nr. 18683/20), 2022-03-01, spr. byloje Ozarovskij ir kiti,
   196. Mežujevas (peticijos Nr. 38136/20), 2022-03-01, spr. byloje Ozarovskij ir kiti,
   197. Marcinkonis (peticijos Nr. 40080/20), 2022-03-01, spr. byloje Ozarovskij ir kiti,
   198. Žibas (peticijos Nr. 43904/20), 2022-03-01, spr. byloje Ozarovskij ir kiti,
   199. Levickas (peticijos Nr. 45373/20), 2022-03-01, spr. byloje Ozarovskij ir kiti,
   200. Einikis (peticijos Nr. 43277/20), 2022-03-01, spr. byloje Einikis ir kiti,
   201. Babushkin (peticijos Nr. 49994/20), 2022-03-01, spr. byloje Einikis ir kiti,
   202. Valeika (peticijos Nr. 50514/20), 2022-03-01, spr. byloje Einikis ir kiti,
   203. Markin (peticijos Nr. 51079/20), 2022-03-01, spr. byloje Einikis ir kiti,
   204. Bložė (peticijos Nr. 54383/20), 2022-03-01, spr. byloje Einikis ir kiti,
   205. T.K. ir kiti (peticijos Nr. 55978/20), 2022-03-22,
   206. Laniauskas (peticijos Nr. 6544/20), 2022-05-17,
   207. Teliatnikov (peticijos Nr. 51914/19), 2022-06-07,
   208. L.B. (peticijos Nr. 38121/20), 2022-06-14,
   209. Sokolovas (peticijos Nr. 10049/20), 2022-06-28,
   210. Marcinkevičius (peticijos Nr. 24919/20), 2022-11-15,
   211. Macatė (peticijos Nr. 61435/19), 2023-01-23 (Didžioji kolegija),
   212. Deltuva (peticijos Nr. 38144/20), 2023-03-21,
   213. UAB Kesko Senukai Lithuania (peticijos Nr. 19162/19), 2023-04-04,
   214. VšĮ "Demokratijos plėtros fondas" ir Eduardas Eigirdas (peticijos Nr. 84051/17, 84048/17), 2023-09-12,
   215. Narbutas (peticijos Nr. 14139/21), 2023-12-19 (sprendimas dar neįsigaliojęs),
   216. al-Hawsawi (peticijos Nr. 6383/17), 2024-01-16 (sprendimas dar neįsigaliojęs),
   217. M.P. (peticijos Nr. 59063/21), 2024-02-06,
   218. M.G. (peticijos Nr. 6406/21), 2024-02-20 (sprendimas dar neįsigaliojęs).

    

    

   V. TAIKŪS SUSITARIMAI

    

   56 peticijų klausimas išspręstas taikiu susitarimu:

    

   1. Raišelis (peticijos Nr. 37195/97), 2000-02-29 sprendimas,
   2. Siaurusevičius (peticijos Nr. 50551/99), 2003-12-04 sprendimas,
   3. Grudikis (peticijos Nr. 65663/01), 2004-01-29 nutarimas,
   4. Gadliauskas (peticijos Nr. 62741/00), 2004-05-27 sprendimas,
   5. Juodsnukis (peticijos Nr. 19048/03), 2006-10-10 nutarimas,
   6. Kambangu (peticijos Nr. 59619/00), 2007-07-19 sprendimas,
   7. Grudzinskienė (peticijos Nr. 31438/04), 2009-06-09 nutarimas,
   8. Aurimaa (peticijos Nr. 17144/06), 2010-06-08 nutarimas,
   9. Pyrantienė (peticijos Nr. 45092/07), 2015-01-27 sprendimas (dėl teisingo atlyginimo),
   10. Noreikienė ir Noreika (peticijos Nr. 17285/08), 2016-10-04 sprendimas (dėl teisingo atlyginimo),
   11. Tunaitis (peticijos Nr. 42927/08), 2016-10-04 sprendimas (dėl teisingo atlyginimo),
   12. Grigaliūnienė (peticijos Nr. 42322/09), 2016-10-18 sprendimas (dėl teisingo atlyginimo),
   13. - 16. Mankevičius ir kiti (peticijų Nr. 64469/13, 27029/14, 34310/14, 39874/14), 2017-06-29 nutarimas,

    17. - 31. Gibronas ir 14 kitų (peticijų Nr. 56836/14, 29072/15, 31394/15, 58765/15, 61704/15, 423/16, 4624/16, 5921/16, 6833/16, 14938/16, 18362/16, 20917/16, 21615/16, 21620/16, 49439/16), 2018-02-15 nutarimas,

    32. - 38. Romeiko ir 5 kt. (peticijų Nr. 67465/13, 2784/14, 13181/14, 20538/14, 1147/17, 377/18), 2018-07-05 nutarimas,

    39. Činga (peticijos Nr. 69419/13), 2018-10-09 sprendimas (dėl teisingo atlyginimo),

   40. - 44. Valeika ir 4 kt. (peticijų Nr. 21934/18, 23358/18, 28820/18, 32354/18, 49434/18), 2019-09-12 nutarimas,

   45. Babkaitis (peticijos Nr. 49419/18), 2020-01-30 nutarimas,

   46. Jokubauskas (peticijos Nr. 5203/20), 2021-08-26 nutarimas,

   47-55. Černyšovas ir 7 kt. (peticijų Nr. 3168/21, 3297/21, 10342/21, 14137/21, 14145/21, 28146/21, 35313/21, 42082/21), 2022-10-06 nutarimas,

   56. Gorbenko (peticijos Nr. 31325/21), 2022-10-06 nutarimas.

    

    

    

   VI. VIENAŠALĖS DEKLARACIJOS

    

   10 peticijų buvo išbrauktos iš bylų sąrašo, atsižvelgus į Vyriausybės pateiktą vienašalę deklaraciją:

    

   1. Jankauskas (peticijos Nr. 21978/07), 2011-12-06,
   2. D. P. (peticijos Nr. 27920/08), 2013-10-22,
   3. Vaišnoras (peticijos Nr. 41382/09), 2017-09-21,
   4. Stankevičius (peticijos Nr. 6858/14), 2017-09-21,
   5. Černec (peticijos Nr. 26014/14), 2017-09-21,
   6. Kanišauskas (peticijos Nr. 10776/15), 2017-05-24,
   7. Kasparavičius (peticijos Nr. 53529/16), 2017-05-24,
   8. Jevaišis (peticijos Nr. 74485/13), 2018-10-11,
   9. Taso (peticijos Nr. 12695/18), 2019-09-12,
   10. Navickai (peticijos Nr. 25832/18), 2019-09-12.

    

    

   VII. IŠBRAUKTOS PETICIJOS

    

   Dėl 83 peticijų Teismas priėmė nutarimus/sprendimus išbraukti jas iš bylų sąrašo, vadovaudamasis Konvencijos 37 straipsnio pagrindais (išskyrus taikius susitarimus ir vienašales deklaracijas):

    

   1. Juška (peticijos Nr. 66095/01), 2003-03-20,
   2. Bagdonas ir Pacevičius (peticijos Nr. 57190/00), 2003-10-23,
   3. Mickevičius (peticijos Nr. 17121/02), 2003-12-16,
   4. Saltykova (peticijos Nr. 70351/01), 2003-12-16,
   5. Kupšienė (peticijos Nr. 939/02), 2004-06-24,
   6. Kiselis (peticijos Nr. 15968/02), 2005-12-01,
   7. Trijonis (peticijos Nr. 2333/02), 2005-12-15,
   8. Liaudegis (peticijos Nr. 27116/02), 2006-01-31,
   9. Strazdienė (peticijos Nr. 22193/02), 2006-01-31,
   10. Vaičelienė (peticijos Nr. 23595/03), 2006-01-31,
   11. Aleksonienė ir kiti (peticijos Nr. 33646/02), 2006-02-07,
   12. Vėjelis (peticijos Nr. 19248/02), 2006-02-28,
   13. Bendžius (peticijos Nr. 67506/01), 2006-03-28,
   14. Zainullah (peticijos Nr. 9246/04), 2007-03-06,
   15. Astrauskas ir Zaranka (peticijos Nr. 33164/02), 2007-06-19,
   16. Prokopovičius (peticijos Nr. 15259/04), 2007-09-25,
   17. Daukša (peticijos Nr. 13332/05), 2008-04-29,
   18. Vasiliauskienė (peticijos Nr. 36065/06), 2009-02-03,
   19. Šiktorovas (peticijos Nr. 32120/06), 2009-11-17,
   20. Petraitis (peticijos Nr. 34937/06), 2010-02-23,
   21. Artemi ir Gregory (peticijos Nr. 35524/06), 2010-09-30,
   22. Borisov (peticijos Nr. 9958/04), 2011-06-14,
   23. Sanian (peticijos Nr. 23562/05), 2011-10-18,
   24. Alzuhari (peticijos Nr. 16688/06), 2011-10-18,
   25. Jakimčikas (peticijos Nr. 15518/08), 2011-12-13,
   26. Vainorius (peticijos Nr. 15568/08), 2013-02-12,
   27. Trečiokienė (peticijos Nr. 54192/09), 2014-11-18,
   28. Radiukevičius (peticijos Nr. 44376/06), 2015-03-31,
   29. Wahl (peticijos Nr. 43062/08), 2016-02-23,
   30. Semėnas (peticijos Nr. 42233/11), 2016-09-13,
   31. Šaulys (peticijos Nr. 43635/13), 2016-09-13,
   32. Vaivada (peticijos Nr. 48303/13), 2016-09-13,
   33. Petrulevič (peticijos Nr. 61084/11), 2017-01-24,
   34. Vitienė (peticijos Nr. 65611/10), 2017-02-21,
   35. Bartaševičius (peticijos Nr. 67441/13), 2017-04-04,
   36. Pukelis (peticijos Nr. 2052/10), 2017-04-04,
   37. Lavrenov ir kiti (peticijos Nr. 15202/11), 2017-04-04,
   38. Bykova ir Makhotkina (peticijos Nr. 10462/10), 2017-04-25,
   39. Lenkaitis (peticijos Nr. 59700/13), 2017-05-23 spr. byloje Matiošaitis ir kiti,
   40. Svotas (peticijos Nr. 72824/13), 2017-05-23 spr. byloje Matiošaitis ir kiti,
   41. Vilėniškis (peticijos Nr. 27468/10), 2017-05-23,
   42. Žmogaus teisių stebėjimo institutas (peticijos Nr. 56814/13), 2017-05-23,
   43. Mikalauskas (peticijos Nr. 52927/13), 2017-09-26,
   44. Pocius (peticijos Nr. 5394/12), 2017-09-26,
   45. Medvedev (peticijos Nr. 43785/10), 2018-01-16,
   46. Gudauskas (peticijos Nr. 50387/13), 2018-01-16,
   47. Vyšniauskas (peticijos Nr. 43584/13), 2018-01-18,
   48. Bendinskienė (peticijos Nr. 30702/16), 2018-04-10,
   49. Lapinskas (peticijos Nr. 15977/16), 2018-06-12,
   50. Kuprijaškin (peticijos Nr. 75275/16), 2018-07-03,
   51. Toporkov (peticijos Nr. 2775/14), 2018-07-05,
   52. Gudelis (peticijos Nr. 24676/14), 2018-07-05,
   53. Glinskis (peticijos Nr. 51707/14), 2018-07-05,
   54. Grotuzas (peticijos Nr. 19406/15), 2018-10-25,
   55. Vasiliauskas (peticijos Nr. 58905/16), 2018-12-13;
   56. Šarapajev (peticijos Nr. 50966/15), 2018-12-13;
   57. Andrušaitis (peticijos Nr. 51216/16), 2019-01-17,
   58. Rušienė (peticijos Nr. 59413/17), 2019-05-16,
   59. Dardanskis (peticijos Nr. 74452/13), 2019-07-11,
   60. Markin (peticijos Nr. 583/14), 2019-07-11,
   61. Baratinskas (peticijos Nr. 23542/14), 2019-07-11,
   62. Smirnov (peticijos Nr. 24971/14), 2019-07-11,
   63. V.Raila (peticijos Nr. 32519/14), 2019-07-11,
   64. Palukaitis (peticijos Nr. 38916/14), 2019-07-11,
   65. G.Raila (peticijos Nr. 46591/14), 2019-07-11,
   66. Sinkevičius (peticijos Nr. 46640/14), 2019-07-11,
   67. Ambrasas (peticijos Nr. 49765/14), 2019-07-11,
   68. A.Pavlov (peticijos Nr. 60038/14), 2019-07-11,
   69. Bražinskas (peticijos Nr. 14696/15), 2019-07-11,
   70. Karenda (peticijos Nr. 16039/15), 2019-07-11,
   71. J.Pavlov (peticijos Nr. 19405/15), 2019-07-11,
   72. Svirbutavičius (peticijos Nr. 23902/15), 2019-07-11,
   73. Šedys (peticijos Nr. 24187/15), 2019-07-11,
   74. Vertelka (peticijos Nr. 33339/17), 2019-07-11,
   75. Nevedomskas (Nr. 41918/18), 2019-10-10,
   76. Suchininas (Nr. 49412/18), 2019-10-10,
   77. Butkus (Nr. 48460/16), 2020-01-21,
   78. Gadeikis (Nr. 59272/18), 2020-12-17,
   79. Wittib (Nr. 6874/14), 2022-10-11,
   80. Šimanskis (Nr. 1911/21), 2022-12-08,
   81. Vaikšnoras (Nr. 38263/19), 2023-04-06,
   82. Liubenka (Nr. 20802/20), 2023-10-12,
   83. Zakarka (Nr. 3148/21), 2023-10-12.