• Vyriausybei perduotų bylų statistika pagal proceso EŽTT stadijas

  • I. NAGRINĖJAMOS BYLOS

    

   45 bylos, perduotos Lietuvos Respublikos Vyriausybei, šiuo metu nagrinėjamos Teisme:

    

   1. Vasilevska ir Bartoševič (peticijos Nr. 38206/11) (dėl 41 str.),
   2. Jezhi Truchanovič, Marjan Aleksandr Truchanovič ir Marija Butkevič (peticijos Nr. 15708/10) (dėl 41 str.),
   3. Pavlova ir Sniežko (peticijos Nr. 15874/10) (dėl 41 str.),
   4. Dvarionienė ir Narkevič (peticijos Nr. 25117/10) (dėl 41 str.),
   5. Stankevič (peticijos Nr. 28380/10) (dėl 41 str.),
   6. Čivinskaitė (peticijos Nr. 21218/12),
   7. Šimaitienė (peticijos Nr. 36093/13),
   8. Wittib (peticijos Nr. 6874/14),
   9. Butkus (peticijos Nr. 48460/16),
   10. Daktaras (peticijos Nr. 48303/16),
   11. Vasilevska ir Bartoševič (peticijos Nr. 18054/12) (dėl 41 str.),
   12. Rinkevičius (peticijos Nr. 14620/18),
   13. Černius (peticijos Nr. 73579/17),
   14. Butkevičius (peticijos Nr. 70489/17),
   15. Balkūnas (peticijos Nr. 75435/17),
   16. Leonienė (peticijos Nr. 61264/17),
   17. VšĮ "Demokratijos plėtros fondas" ir Eduardas Eigirdas (Nr. 84051/17, 84048/17),
   18. Gražulevičiūtė (peticijos Nr. 53176/17),
   19. Povilonis (peticijos Nr. 81624/17),
   20. Šeiko (Nr. 82968/17),
   21. Gliaubertai (Nr. 67467/17).
   22. Čebelis (Nr. 64249/17),
   23. Bastys (Nr. 80749/17),
   24. Abukauskai (Nr. 72065/17),
   25. Brazauskienė (Nr.71200/17),
   26. Arewa (Nr. 16031/18),
   27. al-Hawsawi (Nr. 6383/17),
   28. Kaminskas (Nr. 44817/18),
   29. Galakvoščius (Nr. 11398/18),
   30. Mikočiūnas (Nr. 13394/18),
   31. Mikučiauskas (Nr. 46114/18),
   32. Ališauskas (Nr. 46122/18),
   33. Babkaitis (Nr. 49419/18),
   34. Mihailovs (Nr. 55221/17),
   35. Adomavičius (Nr. 17331/18),
   36. Valančius (Nr.28345/18),
   37. Sacharuk (Nr. 39300/18),
   38. Stepanov (Nr. 5862/19),
   39. Kaminskienė (Nr. 48314/18),
   40. Puišys (Nr. 58166/18),
   41. Milašauskienė (Nr. 58179/18),
   42. Jankauskas (Nr. 26488/18),
   43. Gadeikis (Nr. 59272/18),
   44. Paslavičius (Nr. 15152/18),
   45. Adomaitis (Nr. 14833/18).

    

    

   II. NEPRIIMTINOS PETICIJOS

    

   Teismas 95 bylose priėmė nutarimus, pripažindamas peticijas nepriimtinomis:

    

   1. Mačionienė (peticijos Nr. 32104/96), 1997-01-15,
   2. Jasinskij ir kiti (peticijos Nr. 38985/97), 1998-09-09,
   3. Baškauskaitė (peticijos Nr. 41090/98), 1998-10-21,
   4. Jodko (peticijos Nr. 39350/98), 1999-09-07,
   5. Ganusauskas (peticijos Nr. 47922/99), 1999-09-07,
   6. Krempovskij (peticijos Nr. 37193/97), 1999-04-20,
   7. Visockas (peticijos Nr. 49107/99), 2000-01-06,
   8. Kamantauskas prieš Lietuvą ir Rusiją (peticijos Nr. 45012/98), 2000-02-29,
   9. Ahmadi, Saberdjan ir Saberdjan (peticijos Nr. 47701/99), 2000-10-17,
   10. Saukaitis (peticijos Nr. 41774/98), 2000-11-14,
   11. Gaidjurgis (peticijos Nr. 49098/99), 2001-01-06,
   12. Jurša (peticijos Nr. 50032/99), 2001-01-06,
   13. Evangelikų reformatų bažnyčios Sinodo kolegija (peticijos Nr. 44548/98), 2002‑12‑05,
   14. Batalov (peticijos Nr. 30789/04), 2005-11-15,
   15. Visockas ir kiti (peticijos Nr. 70646/01), 2005-11-24,
   16. Hussein prieš Jungtinę Karalystę ir kitas 20 valstybių, įskaitant Lietuvą (peticijos Nr. 23276/04), 2006-03-14,
   17. Liekis (peticijos Nr. 10406/03), 2006-05-30,
   18. Ščiukina (peticijos Nr. 19251/02), 2006-12-05,
   19. Živulinskas (peticijos Nr. 34096/02), 2006-12-12,
   20. Kalpokas Jonas ir Kalpokas Vaclovas (peticijos Nr. 14425/03), 2007-03-06,
   21. Morkūnas (peticijos Nr. 29798/02), 2007-04-12,
   22. Peleckas (peticijos Nr. 18293/03), 2007-11-06,
   23. Sadauskienė (peticijos Nr. 19742/03), 2007-11-27,
   24. Lenkauskienė (peticijos Nr. 6788/02), 2008-05-20,
   25. Kuzmickaja (peticijos Nr. 27968/03), 2008-06-10,
   26. Jakelaitis (peticijos Nr. 17414/05), 2008-12-16,
   27. Beygo prieš 46 ET nares (peticijos Nr. 36099/06), 2009-06-16,
   28. Shub (peticijos Nr. 17064/06), 2009-06-30
   29. Rinkūnienė (peticijos Nr. 55779/08), 2009-12-01,
   30. Šedbarienė (peticijos Nr. 27925/08), 2010-02-23,
   31. Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija bei UAB „Tapinas ir partneriai“ (peticijos Nr. 27930/05), 2010-07-06,
   32. Giedrikas (peticijos Nr. 51392/07), 2010-12-14,
   33. Česnulevičius (peticijos Nr. 41922/06), 2011-05-10,
   34. Loveika (peticijos Nr. 3124406), 2011-10-18,
   35. Beržinis (peticijos Nr. 45073/07), 2011-12-13,
   36. Beržinis (peticijos Nr. 20510/08), 2011-12-13,
   37. Beržinis (peticijos Nr. 20513/08), 2011-12-13,
   38. Beržinis (peticijos Nr. 20508/08), 2011-12-13
   39. Cytacka ir kiti (peticijos Nr. 53788/08), 2012-07-10,
   40. Jonika (peticijos Nr. 25991/05), 2012-11-20,
   41. Savickas (peticijos Nr. 66365/09), 2013-10-05,
   42. Kryževičius (peticijos Nr. 12845/10), 2013-10-05,
   43. Vaškelienė (peticijos Nr. 29809/10), 2013-10-05,
   44. Gaidelis (peticijos Nr. 29813/10), 2013-10-05,
   45. Pivoriūnas (peticijos Nr. 30623/10), 2013-10-05,
   46. Brazys (peticijos Nr. 28367/11), 2013-10-05,
   47. Fišmanas ir UAB „Griflit“ (peticijos Nr. 23523/05), 2013-11-05,
   48. Mazėtis (peticijos Nr. 19644/08), 2014-12-16,
   49. Andreasen prieš Jungtinę Karalystę ir kitas 26 ES valstybes nares (peticijos Nr. 28827/11), 2015-03-31,
   50. Gubavičienė (peticijos Nr. 68611/14), 2015-09-15,
   51. Koturenka (peticijos Nr. 10646/08), 2015-09-29,
   52. Baliučiai (peticijos Nr. 29056/15), 2015-10-20,
   53. Bogdan Petrulevič (peticijos Nr. 29292/12), 2015-12-08 sprendimas byloje Mironovas ir kiti,
   54. Lazauskai (peticijos Nr. 4964/11), 2016-09-06,
   55. A.Č. (peticijos Nr. 59076/08), 2016-10-04,
   56. Koveshnikov (peticijos Nr. 48073/13), 2016-11-08,
   57. Mertinas ir Mertinienė (peticijos Nr. 43579/09), 2016-11-08,
   58. Žvagulis (peticijos Nr. 8619/09), 2016-12-13,
   59. Leščiukaitis (peticijos Nr. 72252/11), 2017-03-28,
   60. Bilinskas (peticijos Nr. 40091/13), 2017-04-04,
   61. Linkevičienė it kiti (peticijų Nr. 33556/07, 34734/07, 34740/07), 2017-06-20,
   62. Šarkienė (peticijos Nr. 51760/10), 2017-06-27,
   63. Čiapas (peticijos Nr. 62564/13), 2017-07-04,
   64. Mockienė (peticijos Nr. 75916/13), 2017-07-04,
   65. Falkauskienė (peticijos Nr. 42307/09), 2017-07-04,
   66. Kužmarskienė (peticijos Nr. 54467/12), 2017-07-11,
   67. Kazlauskas (peticijos Nr. 13394/13), 2017-07-11,
   68. Selina (peticijos Nr. 17969/10), 2017-09-05,
   69. Špakauskas (peticijos Nr. 54909/13), 2017-09-19,
   70. Jurgelaitis (peticijos Nr. 9464/14), 2017-10-10,
   71. Butkus ir Remeikis (peticijų Nr. 42468/16, 51911/16), 2018-04-10,
   72. Marozaitė (peticijos Nr. 52524/13), 2018-04-17,
   73. Daktaras (peticijos Nr. 78123/13), 2018-07-03,
   74. Ragulskis (peticijos Nr. 55109/15), 2018-07-03,
   75. Imbras (peticijos Nr. 22740/10), 2018-07-10,
   76. Kazėnas (peticijos Nr. 55681/15), 2018-09-14,
   77. Gaska (peticijos Nr. 38686/16), 2018-11-13,
   78. Zizevičienė (peticijos Nr. 61462/16), 2019-01-31,
   79. Šulija (peticijos Nr. 76618/16), 2019-02-21,
   80. Augustė (peticijos Nr. 65717/14), 2019-03-21,
   81. Daktaras (peticijos Nr. 43154/10), 2019-04-18,
   82. Mozeris ir Eugenijos ir Leonido Pimonovų Alzheimerio ligos paramos fondas (peticijos Nr. 66803/17), 2019-04-25,
   83. Cudak (peticijos Nr. 77265/12), 2019-05-16,
   84. Liutkevičius (peticijos Nr. 58750/16), 2019-05-23,
   85. Žvirblis (peticijos Nr. 31378/15), 2019-05-23,
   86. Gatčinas (peticijos Nr. 19845/16), 2019-05-23,
   87. Ažukaitienė (peticijos Nr. 59764/13), 2019-10-22,
   88. Šatrovienė (peticijos Nr. 57588/13), 2019-10-22,
   89. Griška ir kiti (peticijos Nr. 63748/17), 2019-11-26,
   90. Michno (peticijos Nr. 34179/18), 2019-11-26,
   91. Dimbinskas (peticijos Nr. 35033/18), 2019-11-26,
   92. Zarubin (peticijos Nr. 69111/17), 2019-11-26,
   93. Makarov (peticijos Nr. 69112/17), 2019-11-26,
   94. Melnikov (peticijos Nr. 69113/17), 2019-11-26,
   95. Kazakov (peticijos Nr. 69114/17), 2019 11 26 .

    

    

   III. BYLOS, KURIOSE NENUSTATYTAS NĖ VIENAS KONVENCIJOS PAŽEIDIMAS

    

   48 bylose Teismas priėmė sprendimus, kuriais pripažinta, kad Lietuva nepažeidė pareiškėjo teisių ir laisvių:

    

   1. Sipavičius (peticijos Nr.49093/99), 2002-02-21,
   2. Užkurėlienė ir kiti (peticijos Nr. 62988/00), 2005-04-07,
   3. Puzinas 2 (peticijos Nr. 63767/00), 2007-01-09,
   4. Kuolelis, Bartoševičius ir Burokevičius (peticijų Nr. 74357/01, 26764/02 ir 27434/02), 2008-02-19,
   5. Milinienė (peticijos Nr. 74355/01), 2008-06-24,
   6. Leparskienė (peticijos Nr. 4860/02), 2009-07-07,
   7. Gineitienė (peticijos Nr. 20739/05), 2010-07-27,
   8. Varapnickaitė-Mažylienė (peticijos Nr. 20376/05), 2012-01-17,
   9. Silickienė (peticijos Nr. 20496/02), 2012-04-10,
   10. Liuiza (peticijos Nr. 13472/06), 2012-07-31,
   11. Dachnevič (peticijos Nr. 41338/06), 2012-11-20,
   12. Tautkus (peticijos Nr. 29474/09), 2012-11-27,
   13. Pauliukienė ir Pauliukas (peticijos Nr. 18310/06), 2013-11-05,
   14. Bogdel (peticijos Nr. 41248/06), 2013-11-26,
   15. Z.J. (peticijos Nr. 60092/12), 2014-04-29,
   16. Romankevič (peticijos Nr. 25747/07), 2014-12-02,
   17. Kardišauskas (peticijos Nr.62304/12), 2015-07-07,
   18. Kudrevičius ir kiti (peticijos Nr. 37553/05), 2015-10-15 (Didžioji kolegija),
   19. Gaska (peticijos Nr. 66281/13) ir Klintovič (peticijos Nr. 40163/13), 2015-12-08 sprendimas byloje Mironovas ir kiti prieš Lietuvą,
   20. G.B. (peticijos Nr. 36137/13), 2016-01-19,
   21. Dungveckis (peticijos Nr. 32106/08), 2016-04-12,
   22. Bagdonavičius (peticijos Nr. 41252/12), 2016-04-19,
   23. Žekonienė (peticijos Nr.19536/14), 2016-07-12,
   24. Gaina (peticijos Nr. 42910/08), 2016-10-11,
   25. Uspaskich (peticijos Nr. 14737/08), 2016-12-20,
   26. Paulikas (peticijos Nr. 57435/09), 2017-01-24,
   27. Liatukas (peticijos Nr. 27376/11), 2017-01-24,
   28. Šimaitienė (peticijos Nr. 55056/10), 2017-02-21,
   29. Valančienė (peticijos Nr. 2657/10), 2017-04-18,
   30. Lekavičienė (peticijos Nr. 48427/09), 2017-06-27,
   31. Jankauskas (2) (peticijos Nr. 50446/09), 2017-06-27,
   32. Mardosai (peticijos Nr. 42434/15), 2017-07-11,
   33. Bauras (peticijos Nr. 56795/13), 2017-10-31,
   34. Britaniškina (peticijos Nr. 67412/14) 2018-01-09,
   35. Bartkus ir Kulikauskas (peticijos Nr. 80208/13), 2018-01-09,
   36. Palevičiūtė ir Dzidzevičienė (peticijos Nr. 32997/14), 2018-01-09,
   37. UAB "Kristiana" (peticijos Nr. 36184/13), 2018-02-06,
   38. Ramanauskas (peticijos Nr. 55146/14), 2018-02-20,
   39. Petkevičiūtė (peticijos Nr. 57676/11), 2018-02-27,
   40. Dviliova (peticijos Nr. 41876/11), 2018-06-12 sprendimas byloje Beinarovič ir kiti prieš Lietuvą,
   41. Akelienė (peticijos Nr. 54917/13), 2018-10-16,
   42. Černiak (peticijos Nr. 37723/11), 2018-12-18,
   43. Vorienė (peticijos Nr. 39423/15), 2019-01-29,
   44. AB Orlen Lietuva (peticijos Nr. 45849/13),
   45. Drėlingas (peticijos Nr. 28859/16), 2019-03-12,
   46. Kosaitė-Čypienė ir kt. (peticijos Nr. 69489/12), 2019-06-04,
   47. Januškevičienė (peticijos Nr. 69717/14), 2019-09-03 (sprendimas dar neįsigaliojęs),
   48. Stankūnaitė (peticijos Nr. 67068/11), 2019-10-29 (sprendimas dar neįsigaliojęs).

    

    

   IV. BYLOS, KURIOSE NUSTATYTAS BENT VIENAS KONVENCIJOS PAŽEIDIMAS

    

   154 bylose nagrinėjimas baigtas Teismo sprendimais, kuriais pripažinta, kad Lietuva pažeidė pareiškėjų teises ir laisves:

    

   1. Jėčius (peticijos Nr. 34578/97), 2000-07-31,
   2. Grauslys (peticijos Nr. 36743/97), 2000-10-10,
   3. Graužinis (peticijos Nr. 37975/97), 2000-10-10,
   4. Daktaras (peticijos Nr. 42095/98), 2000-10-10,
   5. Valašinas (peticijos Nr. 44558/98), 2001-07-24,
   6. Šleževičius (peticijos Nr. 55479/2000), 2001-11-13,
   7. Puzinas (peticijos Nr. 44800/98), 2002-03-14,
   8. Stašaitis (peticijos Nr. 47679/99), 2002-03-21,
   9. Butkevičius (peticijos Nr. 48297/99), 2002-03-26,
   10. Birutis ir kiti (peticijos Nr. 47698/99 ir 48115/99), 2002-03-28,
   11. Jasiūnienė (peticijos Nr. 41510/98), 2003-03-06,
   12. Meilus (peticijos Nr. 53161/99), 2003-11-06,
   13. Girdauskas (peticijos Nr. 70661/01), 2003-12-11,
   14. Sidabras ir Džiautas (peticijų Nr. 55480/00 ir 59330/00), 2004-07-27,
   15. Jankauskas (peticijos Nr. 59304/00), 2005-02-24,
   16. Karalevičius (peticijos Nr. 53254/99), 2005-04-07,
   17. Rainys ir Gasparavičius (peticijų Nr. 70665/01 ir 74345/01), 2005-04-07,
   18. Kuvikas (peticijos Nr. 21837/02), 2006-06-27,
   19. Simonavičius (peticijos Nr. 37415/02), 2006-06-27,
   20. Jakumas (peticijos Nr. 6924/02), 2006-07-18,
   21. Jurevičius (peticijos Nr. 30165/02), 2006-11-14,
   22. Vaivada (peticijų Nr. 36996/02 ir 66004/01), 2006-11-16,
   23. Čiapas (peticijos Nr. 4902/02), 2006-11-16,
   24. Gečas (peticijos Nr. 418/04), 2007-07-17,
   25. Baškienė (peticijos Nr. 11529/04), 2007-07-24,
   26. L. (peticijos Nr. 27527/03), 2007-09-11,
   27. Jucys (peticijos Nr. 5457/03), 2008-01-08,
   28. Ramanauskas (peticijos Nr. 74420/01), 2008-02-05 (Didžioji kolegija),
   29. Juozaitienė ir Bikulčius (peticijų Nr. 70659/01 ir 74371/01), 2008-04-24,
   30. Malininas (peticijos Nr. 10071/04), 2008-07-01,
   31. Balsytė-Lideikienė (peticijos Nr. 72596/01), 2008-11-04,
   32. Savenkovas (peticijos Nr. 871/02), 2008-11-18,
   33. Švenčionienė (peticijos Nr. 37259/04), 2008-11-25,
   34. Jucius ir Juciuvienė (peticijos Nr. 14414/03), 2008-11-25,
   35. Armonienė (peticijos Nr. 36919/02), 2008-11-25,
   36. Biruk (peticijos Nr. 23373/03), 2008-11-25,
   37. Gulijev (peticijos Nr. 10425/03), 2008-12-16,
   38. Norkūnas (peticijos Nr. 302/05), 2009-01-20,
   39. Četvertakas (peticijos Nr. 16013/02), 2009-01-20,
   40. Žičkus (peticijos Nr. 26652/02), 2009-04-07,
   41. Padalevičius (peticijos Nr. 12278/03), 2009-07-07,
   42. Vorona ir Voronov (peticijos Nr. 22906/04) 2009-07-07,
   43. Naugžemys (peticijos Nr. 17997/04), 2009-07-16,
   44. Aleksa (peticijos Nr. 27576/05), 2009-07-21,
   45. Igarienė ir Petrauskienė (peticijos Nr. 26892/05), 2009-07-21,
   46. UAB „Impar“ (peticijos Nr. 13102/04), 2010-01-05,
   47. Šulcas (peticijos Nr. 35624/04), 2010-01-05,
   48. Cudak (peticijos Nr. 15869/02), 2010-03-23 (Didžioji kolegija),
   49. Novikas (peticijos Nr. 45756/05), 2010-04-20,
   50. Pocius (peticijos Nr. 35601/04), 2010-07-06,
   51. Užukauskas (peticijos Nr. 16965/04), 2010-07-06,
   52. Balčiūnas (peticijos Nr. 17095/02), 2010-07-20,
   53. Paksas (peticijos Nr. 34932/04), 2011-01-06 (Didžioji kolegija),
   54. Zabulėnas (peticijos Nr. 44438/04), 2011-01-18,
   55. Stasevičius (peticijos Nr. 43222/04), 2011-01-18,
   56. Kravtas (peticijos Nr. 12717/06), 2011-01-18,
   57. Maneikis (peticijos Nr. 21987/07), 2011-01-18,
   58. UAB „Rikoma“ (peticijos Nr. 9668/06), 2011-01-18,
   59. Lalas (peticijos Nr. 13109/04), 2011-03-01,
   60. Iljina ir Sarulienė (peticijos Nr. 32293/05), 2011-03-15,
   61. Jelcovas (peticijos Nr. 16913/04), 2011-07-19,
   62. Česnulevičius (peticijos Nr. 13462/06), 2012-01-10,
   63. Butkevičius (peticijos Nr. 23369/06), 2012-01-17,
   64. D.D. (peticijos Nr. 13469/06), 2012-02-14,
   65. Esertas (peticijos Nr.50208/06), 2012-05-31,
   66. Drakšas (peticijos Nr. 36662/04), 2012-07-31,
   67. Kasperovičius (peticijos Nr. 54872/08), 2012-11-20,
   68. Venskutė (peticijos Nr. 10645/08), 2012-12-11,
   69. Valiulienė (peticijos Nr. 33234/07), 2013-03-26,
   70. Banel (peticijos Nr. 14326/11), 2013-06-18,
   71. Varnas (peticijos Nr. 42615/06), 2013-07-09,
   72. UAB „JGK Statyba“ ir Guselnikovas (peticijos Nr. 3330/12), 2013-11-05, sprendimas dėl teisingo atlyginimo UAB "JGK Statyba" byloje priimtas 2015-01-27;
   73. Varnienė (peticijos Nr. 42916/04), 2013-11-12,
   74. Jokšas (peticijos Nr. 25330/07), 2013-11-12,
   75. Pyrantienė (peticijos Nr. 45092/07), 2013-11-12, sprendimas dėl teisingo atlyginimo (taikus susitarimas) priimtas 2015-01-27
   76. Balčiūnas ir Žuravliovas (peticijos Nr. 34575/05), 2013-11-26,
   77. Nekvedavičius (peticijos Nr. 1471/05), 2013-12-10, sprendimas dėl teisingo atlyginimo priimtas 2015-11-17,
   78. Albergas ir Arlauskas (peticijos Nr. 17978/05), 2014-05-27,
   79. Paplauskienė (peticijos Nr. 31102/06), 2014-10-14,
   80. Digrytė-Klibavičienė (peticijos Nr. 34911/06), 2014-10-21,
   81. Manic (peticijos Nr. 46600/11), 2015-01-13,
   82. Sidabras, Džiautas ir Rainys (peticijų Nr. 50421/08 ir 56213/08), 2015-06-23,
   83. Vasiliauskas (peticijos Nr. 35343/05), 2015-10-20 (Didžioji kolegija),
   84. Paukštis (peticijos Nr. 17467/07), 2015-11-24,
   85. Noreikienė ir Noreika (peticijos Nr. 17285/08), 2015-11-24,
   86. Tunaitis (peticijos Nr. 42927/08), 2015-11-24,
   87. Paliutis (peticijos Nr. 34085/09), 2015-11-24,
   88. Žilinskienė (peticijos Nr. 57675/09), 2015-12-01,
   89. Mironovas ir kiti (peticijų Nr. 40828/12, 29292/12, 69598/12, 40163/13, 6628/13, 70048/13, 70065/13), 2015-12-08,
   90. Buterlevičiūtė (peticijos Nr. 42139/08), 2016-01-12,
   91. Albrechtas (peticijos Nr. 1886/06), 2016-01-19,
   92. Grigaliūnienė (peticijos Nr. 42322/09), 2016-02-23,
   93. Arbačiauskienė (peticijos Nr. 2971/08), 2016-03-01,
   94. A.N. (peticijos Nr. 17280/08), 2016-05-31,
   95. Bakanova (peticijos Nr. 11167/12), 2016-05-31,
   96. Biržietis (peticijos Nr. 49304/09), 2016-06-14,
   97. Gedrimas (peticijos Nr. 21048/12), 2016-07-12,
   98. Yusiv (peticijos Nr. 55894/13), 2016-10-04,
   99. Naku (peticijos Nr. 26126/07), 2016-11-08,
   100. Kraulaidis (peticijos Nr. 76805/11), 2016-11-08,
   101. Urbšienė ir Urbšys (peticijos Nr. 16580/09), 2016-11-08,
   102. Misiukonis ir kiti (peticijos Nr. 49426/09), 2016-11-15,
   103. Jankovskis (peticijos Nr. 21575/08), 2017-01-17,
   104. Fridman (peticijos Nr. 40947/11), 2017-01-24,
   105. Kavaliauskas ir kiti (peticijos Nr. 51752/10), 2017-03-14,
   106. Mažukna (peticijos Nr. 72092/12), 2017-04-11,
   107. Lisovskij (peticijos Nr. 36249/14), 2017-05-02,
   108. Matiošaitis ir kiti (peticijų Nr. 22662/13, 51059/13, 58823/13, 59692/13, 59700/13, 60115/13, 69425/13 ir 72824/13), 2017-05-23,
   109. Kosteckas (peticijos Nr. 960/13), 2017-06-13,
   110. Šimkus (peticijos Nr. 41788/11), 2017-06-13,
   111. Aleksandravičius ir kiti (peticijų Nr. 32344/13, 43576/13, 49516/13, 65956/13, 71139/13), 2017-07-04,
   112. Šidlauskas (peticijos Nr. 51755/10), 2017-07-11,
   113. Vitanis ir Šukys (peticijų Nr. 51043/13, 54553/13), 2017-09-26,
   114. Grigolovič (peticijos Nr. 54882/10), 2017-10-10,
   115. Stemplys ir Debesys (peticijų Nr. 71024/13, 71974/13), 2017-10-17,
   116. Činga (peticijos Nr. 69419/13), 2017-10-31,
   117. Tumeliai (peticijos Nr. 25545/14) 2018-01-09,
   118. UAB Sekmadienis (peticijos Nr. 69317/14) 2018-01-30,
   119. Mockutė (peticijos Nr. 66490/09), 2018-02-27,
   120. Bartulienė (peticijos Nr. 67544/13), 2018-04-24,
   121. Abu Zubaydah (peticijos Nr. 46454/11), 2018-05-31,
   122. Beinarovič ir kiti (peticijų Nr. 70520/10, 21920/10, 41876/11), 2018-06-12,
   123. T.K. (peticijos Nr. 14000/12), 2018-06-12,
   124. D.R. (peticijos Nr. 691/15), 2018-06-26,
   125. Ščensnovičius (peticijos Nr. 62663/13), 2018-07-10,
   126. Laniauskas ir Januška (peticijų Nr. 74111/13, 53460/15), 2018-09-25,
   127. Oskirko (peticijos Nr. 14411/16), 2018-09-25,
   128. Kožemiakina (peticijos Nr. 231/15), 2018-10-02,
   129. Dainelienė (peticijos Nr. 23532/14), 2018-10-16,
   130. Tamašauskas ir Radzevičius (peticijų Nr. 8797/16, 29486/17), 2018-10-16,
   131. Michno (peticijos Nr. 29826/15), 2018-12-04,
   132. Kazlauskas ir Nanartonis (peticijos Nr. 234/15, 22357/15), 2018-12-04,
   133. M.A. ir kiti (peticijos Nr. 59793/17), 2018-12-11.
   134. Kryževičius (peticijos Nr. 67816/14), 2018-12-11,
   135. Vasilevska ir Bartoševič (peticijų Nr. 38206/11, 18054/12), 2018-12-18,
   136. Truchanovič ir kiti (peticijų Nr. 15708/10, 15874/10, 25117/10, 28380/10), 2018-12-18,
   137. Bykova ir kiti (peticijos Nr. 66042/10), 2018-12-18,
   138. Geglis (peticijos Nr. 52815/15), 2018-12-18,
   139. Višniakovas (peticijos Nr. 25988/16), 2018-12-18,
   140. Veromej (peticijos Nr. 15121/11), 2019-03-19,
   141. Velečka (peticijos Nr. 56998/16), 2019-03-26,
   142. Tučkus (peticijos Nr. 58761/16), 2019-03-26,
   143. Petkauskas (peticijos Nr. 60072/16), 2019-03-26,
   144. Petrošius (peticijos Nr. 72001/16), 2019-03-26,
   145. UAB Baltic Master (peticijos Nr. 55092/16), 2019-04-16,
   146. Miliukas (peticijos Nr. 10992/14), 2019-04-16,
   147. Urbonavičius (peticijos Nr. 549/17), 2019-05-21,
   148. Širvinskas (peticijos Nr. 21243/17), 2019-07-23,
   149. Tumėnienė (peticijos Nr. 10544/17), 2019-10-01,
   150. Žemaitis (peticijos Nr. 74305/17), 2019-10-15,
   151. Znakovas (peticijos Nr. 32715/17), 2019-11-19,
   152. Steponavičius (peticijos Nr. 6982/18), 2019-12-17,
   153. Beizaras ir Levickas (peticijos Nr. 41288/15), 2020-01-14 (sprendimas dar neįsigaliojęs),
   154. Rinau (peticijos Nr. 10926/09), 2020-01-14 (sprendimas dar neįsigaliojęs).

    

    

   V. TAIKŪS SUSITARIMAI

    

   44 bylose klausimas išspręstas taikiu susitarimu:

    

   1. Raišelis (peticijos Nr. 37195/97), 2000-02-29 sprendimas,
   2. Siaurusevičius (peticijos Nr. 50551/99), 2003-12-04 sprendimas,
   3. Grudikis (peticijos Nr. 65663/01), 2004-01-29 nutarimas,
   4. Gadliauskas (peticijos Nr. 62741/00), 2004-05-27 sprendimas,
   5. Juodsnukis (peticijos Nr. 19048/03), 2006-10-10 nutarimas,
   6. Kambangu (peticijos Nr. 59619/00), 2007-07-19 sprendimas,
   7. Grudzinskienė (peticijos Nr. 31438/04), 2009-06-09 nutarimas,
   8. Aurimaa (peticijos Nr. 17144/06), 2010-06-08 nutarimas,
   9. Pyrantienė (peticijos Nr. 45092/07), 2015-01-27 sprendimas (dėl teisingo atlyginimo),
   10. Noreikienė ir Noreika (peticijos Nr. 17285/08), 2016-10-04 sprendimas (dėl teisingo atlyginimo),
   11. Tunaitis (peticijos Nr. 42927/08), 2016-10-04 sprendimas (dėl teisingo atlyginimo),
   12. Grigaliūnienė (peticijos Nr. 42322/09), 2016-10-18 sprendimas (dėl teisingo atlyginimo),
   13. - 16. Mankevičius ir kiti (peticijų Nr. 64469/13, 27029/14, 34310/14, 39874/14), 2017-06-29 nutarimas,

    17. - 31. Gibronas ir 14 kitų (peticijų Nr. 56836/14, 29072/15, 31394/15, 58765/15, 61704/15, 423/16, 4624/16, 5921/16, 6833/16, 14938/16, 18362/16, 20917/16, 21615/16, 21620/16, 49439/16), 2018-02-15 nutarimas,

    32. - 38. Romeiko ir 5 kt. (peticijų Nr. 67465/13, 2784/14, 13181/14, 20538/14, 1147/17, 377/18), 2018-07-05 nutarimas,

    39. Činga (peticijos Nr. 69419/13), 2018-10-09 sprendimas (dėl teisingo atlyginimo),

   40. - 44. Valeika ir 4 kt. (peticijų Nr. 21934/18, 23358/18, 28820/18, 32354/18, 49434/18), 2019-09-12 nutarimas.

    

    

    

   VI. VIENAŠALĖS DEKLARACIJOS

    

   10 peticijų buvo išbrauktos iš bylų sąrašo, atsižvelgus į Vyriausybės pateiktą vienašalę deklaraciją:

    

   1. Jankauskas (peticijos Nr. 21978/07), 2011-12-06,
   2. D. P. (peticijos Nr. 27920/08), 2013-10-22,
   3. Vaišnoras (peticijos Nr. 41382/09), 2017-09-21,
   4. Stankevičius (peticijos Nr. 6858/14), 2017-09-21,
   5. Černec (peticijos Nr. 26014/14), 2017-09-21,
   6. Kanišauskas (peticijos Nr. 10776/15), 2017-05-24,
   7. Kasparavičius (peticijos Nr. 53529/16), 2017-05-24,
   8. Jevaišis (peticijos Nr. 74485/13), 2018-10-11,
   9. Taso (peticijos Nr. 12695/18), 2019-09-12,
   10. Navickai (peticijos Nr. 25832/18), 2019-09-12.

    

    

   VII. IŠBRAUKTOS PETICIJOS

    

   Dėl 76 peticijų Teismas priėmė nutarimus/sprendimus išbraukti jas iš bylų sąrašo, vadovaudamasis Konvencijos 37 straipsnio pagrindais (išskyrus taikius susitarimus ir vienašales deklaracijas):

    

   1. Juška (peticijos Nr. 66095/01), 2003-03-20,
   2. Bagdonas ir Pacevičius (peticijos Nr. 57190/00), 2003-10-23,
   3. Mickevičius (peticijos Nr. 17121/02), 2003-12-16,
   4. Saltykova (peticijos Nr. 70351/01), 2003-12-16,
   5. Kupšienė (peticijos Nr. 939/02), 2004-06-24,
   6. Kiselis (peticijos Nr. 15968/02), 2005-12-01,
   7. Trijonis (peticijos Nr. 2333/02), 2005-12-15,
   8. Liaudegis (peticijos Nr. 27116/02), 2006-01-31,
   9. Strazdienė (peticijos Nr. 22193/02), 2006-01-31,
   10. Vaičelienė (peticijos Nr. 23595/03), 2006-01-31,
   11. Aleksonienė ir kiti (peticijos Nr. 33646/02), 2006-02-07,
   12. Vėjelis (peticijos Nr. 19248/02), 2006-02-28,
   13. Bendžius (peticijos Nr. 67506/01), 2006-03-28,
   14. Zainullah (peticijos Nr. 9246/04), 2007-03-06,
   15. Astrauskas ir Zaranka (peticijos Nr. 33164/02), 2007-06-19,
   16. Prokopovičius (peticijos Nr. 15259/04), 2007-09-25,
   17. Daukša (peticijos Nr. 13332/05), 2008-04-29,
   18. Vasiliauskienė (peticijos Nr. 36065/06), 2009-02-03,
   19. Šiktorovas (peticijos Nr. 32120/06), 2009-11-17,
   20. Petraitis (peticijos Nr. 34937/06), 2010-02-23,
   21. Artemi ir Gregory (peticijos Nr. 35524/06), 2010-09-30,
   22. Borisov (peticijos Nr. 9958/04), 2011-06-14,
   23. Sanian (peticijos Nr. 23562/05), 2011-10-18,
   24. Alzuhari (peticijos Nr. 16688/06), 2011-10-18,
   25. Jakimčikas (peticijos Nr. 15518/08), 2011-12-13,
   26. Vainorius (peticijos Nr. 15568/08), 2013-02-12,
   27. Trečiokienė (peticijos Nr. 54192/09), 2014-11-18,
   28. Radiukevičius (peticijos Nr. 44376/06), 2015-03-31,
   29. Wahl (peticijos Nr. 43062/08), 2016-02-23,
   30. Semėnas (peticijos Nr. 42233/11), 2016-09-13,
   31. Šaulys (peticijos Nr. 43635/13), 2016-09-13,
   32. Vaivada (peticijos Nr. 48303/13), 2016-09-13,
   33. Petrulevič (peticijos Nr. 61084/11), 2017-01-24,
   34. Vitienė (peticijos Nr. 65611/10), 2017-02-21,
   35. Bartaševičius (peticijos Nr. 67441/13), 2017-04-04,
   36. Pukelis (peticijos Nr. 2052/10), 2017-04-04,
   37. Lavrenov ir kiti (peticijos Nr. 15202/11), 2017-04-04,
   38. Bykova ir Makhotkina (peticijos Nr. 10462/10), 2017-04-25,
   39. Lenkaitis (peticijos Nr. 59700/13), 2017-05-23 sprendimas byloje Matiošaitis ir kiti,
   40. Svotas (peticijos Nr. 72824/13), 2017-05-23 sprendimas byloje Matiošaitis ir kiti,
   41. Vilėniškis (peticijos Nr. 27468/10), 2017-05-23,
   42. Žmogaus teisių stebėjimo institutas (peticijos Nr. 56814/13), 2017-05-23,
   43. Mikalauskas (peticijos Nr. 52927/13), 2017-09-26,
   44. Pocius (peticijos Nr. 5394/12), 2017-09-26,
   45. Medvedev (peticijos Nr. 43785/10), 2018-01-16,
   46. Gudauskas (peticijos Nr. 50387/13), 2018-01-16,
   47. Vyšniauskas (peticijos Nr. 43584/13), 2018-01-18,
   48. Bendinskienė (peticijos Nr. 30702/16), 2018-04-10,
   49. Lapinskas (peticijos Nr. 15977/16), 2018-06-12,
   50. Kuprijaškin (peticijos Nr. 75275/16), 2018-07-03,
   51. Toporkov (peticijos Nr. 2775/14), 2018-07-05,
   52. Gudelis (peticijos Nr. 24676/14), 2018-07-05,
   53. Glinskis (peticijos Nr. 51707/14), 2018-07-05,
   54. Grotuzas (peticijos Nr. 19406/15), 2018-10-25,
   55. Vasiliauskas (peticijos Nr. 58905/16), 2018-12-13;
   56. Šarapajev (peticijos Nr. 50966/15), 2018-12-13;
   57. Andrušaitis (peticijos Nr. 51216/16), 2019-01-17,
   58. Rušienė (peticijos Nr. 59413/17), 2019-05-16,
   59. Dardanskis (peticijos Nr. 74452/13), 2019-07-11,
   60. Markin (peticijos Nr. 583/14), 2019-07-11,
   61. Baratinskas (peticijos Nr. 23542/14), 2019-07-11,
   62. Smirnov (peticijos Nr. 24971/14), 2019-07-11,
   63. V.Raila (peticijos Nr. 32519/14), 2019-07-11,
   64. Palukaitis (peticijos Nr. 38916/14), 2019-07-11,
   65. G.Raila (peticijos Nr. 46591/14), 2019-07-11,
   66. Sinkevičius (peticijos Nr. 46640/14), 2019-07-11,
   67. Ambrasas (peticijos Nr. 49765/14), 2019-07-11,
   68. A.Pavlov (peticijos Nr. 60038/14), 2019-07-11,
   69. Bražinskas (peticijos Nr. 14696/15), 2019-07-11,
   70. Karenda (peticijos Nr. 16039/15), 2019-07-11,
   71. J.Pavlov (peticijos Nr. 19405/15), 2019-07-11,
   72. Svirbutavičius (peticijos Nr. 23902/15), 2019-07-11,
   73. Šedys (peticijos Nr. 24187/15), 2019-07-11,
   74. Vertelka (peticijos Nr. 33339/17), 2019-07-11,
   75. Nevedomskas (Nr. 41918/18), 2019-10-10,
   76. Suchininas (Nr. 49412/18), 2019-10-10.